Mars konjunktion Uranus, tæl til ti

Det er den 20. januar 2021. I dag er skiftedag i USA, Joe Biden og Kamala Harris bliver indsat i præsidentembedet. Forhåbentlig har personalet luftet godt ud i Det hvide Hus efter forgængerens ophold.

Uranus og Mars er i tæt konjunktion i Tyren og kvadrat Saturn og Jupiter i Vandbæreren. Og Solen er netop trådt ind i Vandbæreren i aftes.

Det er bemærkelsesværdigt, at indsættelsesdagen altid er den 20. januar hvor Solen går i Vandbæreren. Det er fornyelsens tegn. Også selv om en præsident indsættes for anden gang – så er det nyt. En ny runde, så at sige. Men denne gang er det for alvor en fornyelse, fra republikansk enevælde til demokratisk… ja, demokrati.

Kombinationen af Mars og Uranus er eksplosiv, uanset hvor de befinder sig. Der er dynamik, drive, aggression, der slår gnister og samtidig har jeg på fornemmelsen at det er startskud til noget andet.  En konjunktion er et samarbejde – hvis altså deltagerne kan sammen. Og jeg kan ikke se hvorfor Mars og Uranus nødvendigvis skulle være antagonister.  Mars er handlekraft, fremdrift, viljestyrke og  muskelkraft, at bruge kroppen. Uranus opererer på et andet, mere psykisk niveau, med ideer om fornyelse og forandring og især for det overraskende uventede – disruption, oprør og revolution.  Det kommer an på hvem man er hvordan man tackler disse energier.  Husk at det  ikke er planeterne der skaber begivenhederne – det gør mennesker.  Det er mennesker der skaber forandring, enten ved aggression og muskelstyrke – eller ved intelligent handlekraft og viljestyrke. Med Mars og Uranus kan man komme til at handle overilet fordi man ikke tænker sig om. Følelserne kammer over og så kan det blive farligt. Her vil jeg i alle tilfælde tilråde at tælle til ti og forsøge at forholde mig rolig, selv når irritationen rammer.

Om kvadrataspektet til Saturn og Jupiter – ja de kunne jo repræsentere de nye folk i Det hvide Hus. Det bliver arbejdsomt og op ad bakke for Biden i den kommende tid. Det er et spændingsaspekt og han skal i første omgang forholde sig til denne iltre Mars/Uranusenergi der kan udspille sig. Der er oprørstendens i den ene lejr mod freds- og helhedsskabende tendenser i den anden lejr.

Dette aspekt gælder os alle på hele planeten – og indbefatter også den tid vi lever i med lockdown og sygdomsrisiko – som kan få gemytter i kog, at ville bryde ud af isolation; bryde regler og restriktioner med de konsekvenser det kan have. Jeg håber folk holder sig i skindet og ikke forværrer situationen og i stedet finder på et konstruktivt afløb for frustrationerne.

Uranus og Mars kan også indikere en indre revolution eller psykologisk fornyelse, der f.eks. kan gøre livet med restriktioner mere tålelig.  Arbejdslivet er under forandring; hjemmekontorerne, onlineundervisningen, zoommøderne, hvordan vi køber ind til dagligdagen og hvordan vi mødes til en kop kaffe over facetime. Det sociale liv er under forvandling. Ganske vist kun for en periode – men det vil alligevel have skabt inspirerende nye måder at leve på, også når samfundet åbner igen. Mennesket har en ufattelig evne til at tilpasse sig og det er det vi gør, når vi finder på kreative udveje og udfoldelsesmuligheder indenfor de snævre rammer vi pt er givet.

Mars og Uranus er eksplosive – derom er astrologer enige. Der er også enighed om at uroligheder og oprør er meget nærliggende udløsningsmuligheder på en dag som i dag, hvor en ny præsident indsættes på baggrund af massive uroligheder som vi så det den 6. januar 2021. Sikkerheden er øget betragteligt omkring indsættelsen og vi hører nok om det i nyhederne hvis der sker noget uventet Jeg håber det hele vil forløbe fredeligt.

I det personlige horoskop afhænger det, som altid, af hvor planeterne befinder sig og hvad de aspekterer for at kunne sige hvad det kan betyde.  I mit tilfælde, ligger konjunktionen 3 grader fra radix Merkur i 11. hus – der handler om tankegang og kommunikation , grupper og netværk. Jeg mærker klart et behov for fornyelse af “livet i cyberspace” og overvejer stadig at nedlægge denne 15 år gamle blog og starte på en frisk et nyt sted. Gammel energi skal ryddes ud og bane vejen for en genstart. Der skal simpelthen luftes ud.  Det hedder også “Kill your Darlings”. Om jeg gør det, og hvornår, ved jeg endnu ikke – jeg mærker blot bevægelsen i den retning, men venter med evt. at handle på det til Mars er kommet godt forbi Uranus, så har jeg måske mere klarhed om hvordan – og især hvorfor! Abonnementet på mit webhotel skal fornyes i april eller udløber til juni… så der er jo tid – også til at fortryde opsigelsen.

Men lige i dag – Mars og Uranus sammen kan være hidsige, eksplosive og det kan let blive til øget irritation og frustration i det små som i det store – det bedste afløb for energien er at bruge kroppen konstruktivt – løbe en tur, tæve en pude, fælde et træ, rydde garage, kælder- og loftrum for skrammel etc.  Og tøjle den impulsive trang til at gøre oprør bare for oprørets skyld. Om kort tid ændrer det sig igen og så er det jo rart ikke at skulle krybe tilbage og sige undskyld til dem det gik ud over.

 

 

 

Venus lukker nytåret ned

Nu går 2020 for alvor på hæld. I en bogstaveligt tåget stemning. Skydækket ligger lavt og forhindrer lyset i at trænge helt igennem. Jeg sidder ved pc’en iklædt norsk sweater og uldsokker og kigger ud på det grå landskab. Man skulle ikke tro at det var vinter. Det er mere novemberagtigt, bortset fra at træernes grene er helt blottede og blikket kan nå langt ud over søen som jeg har udsigt til fra mit skrivebord.

Astrologerne på nettet står i kø for at give os prognoser for 2021, kollektivt og for hvert tegn. Det er et kæmpestort arbejde de gør. For den ukyndige kan det være svært at kende de gode astrologer fra de mindre gode. Mine favoritter på feltet er engelske Steve Judd, Rick Levine fra USA og ”The Astrology Podcast” med Chris Brennan, Austin Coppock og Kelly Surtees. De er professionelle og utroligt kyndige. Stor tak til dem.

Jeg laver ikke selv prognoser som sådan. Det kan jeg slet ikke overskue og har heller ikke tålmodigheden til det. Min astrologi består mere af nedslag i tiden med åbenlyse astrologiske mønstre og aspekter der afspejler vores liv på jorden.

Og nu er vi igen i en lockdownsituation – det regnede jeg også med ville komme. Og jeg regner med at det bliver langvarigt.
Når jeg kigger lidt frem i efemeriden (stjernetabellen), så er der et mønster som gentager sig fra foråret 2020, da vi havde den første lockdown. Alle planeterne befandt sig på den ene side af horoskopet, indenfor 180 grader, lukket inde mellem de to måneknuder, Rahu og Ketu. Disse to punkter er mytologisk en drage eller en slange hvor Rahu er hovedet og Ketu er halen. Dengang i foråret lå måneknudeaksen i Krebs-Stenbuk der angiver noget med ”hjemme” og ”ude”, den enkelte og samfundet. Her lærte vi ordet ”samfundssind” at kende. Nu ligger måneknudeaksen i Tvilling-Skytte, der antyder at det er en læretid og en tid hvor vi må skabe nye måder at være i verden på. De velkendte og elskede traditioner for jul og nytår skal i den grad gentænkes og omformes. Det kan blive svært for nogle – for andre en velkommen fornyelse. Det er en mental omstilling, der sikkert vil give ekko langt ind i fremtiden. Vi kommer ikke tilbage til ”det gamle”, men det bliver ligesom sendt igennem en si, hvor kun det som har virkelig værdi og mening vil blive bevaret. Alt andet falder fra.

Den 30. december 2020 befinder planeterne sig igen på den ene horoskophalvdel, idet Venus som den sidste, bliver lukket inde bag Ketu. Kun Månen er endnu udenfor. Men fra den 10. – 24. januar vil også den være inden for måneknudeaksen. Og sådan vil Månen skiftevis være inde og ude af halvbuerne med 14dages intervaller frem til slutningen af Marts, hvor Mars som den første af planeterne bevæger sig hen over Rahu og bryder ud af indelukket. (Bemærk at jeg kun medtager de klassiske planeter her).

Regeringen har i går den 29. december forlænget julelockdown til den 17. januar. Men jeg vil tro at det bliver yderligere forlænget, helt eller delvis, indtil slutningen af Marts 2021. Det vil være en proces frem og tilbage, som vi må vænne os til i hverdagen med den usikkerhed det kan give i forhold til planlægning. Det er klogest af have en plan B i baghånden og være indstillet på aflysninger med kort varsel.
Det er en usædvanlig tid vi lever i – også astrologisk hører det til sjældenhederne at en nedlukning afspejler sig så tydeligt og dramatisk som den gør netop nu.

Sådan ser det ud når Venus træder ind gennem Ketus port, Månen stadig udenfor halvbuedominansen:

Og sådan her ser det ud, når Månen træder ind ad Ketus port den 10. januar 2021, alle himmellegemer inden for halvbuedominansen:

 

Vi må ikke glemme, at det her er et globalt astrologisk mønster, der gælder alle i hele verden.  Men det viser sig ganske markant i Danmarks horoskop for den 5. juni 1849 kl. 12.15 (Karl Aage Jensens korrektion). Måneknudeaksen falder præcis på Danmarks MC/IC-akse 18.35 grader Tvilling-Skytte med alle planeterne i den vestlige side af horoskopet – altså ”du-siden”. Som nation orienterer vi os udad mod andre – og vi henter inspiration udefra til vores egen måde at tackle tingene på. Det giver jo god mening, når vi ser at også danmarkshoroskopets radix viser en overvægt af planeter i du-siden. Vi sammenligner os konstant med de lande der omgiver os. ”Rettidig omhu” er et at de nyere begreber, som A.P. Møller (Mærsk) har givet os for en 100 års tid siden. Et begreb der er mere gyldigt end nogensinde og som nu ligesom ligger i vores dna og har bevist sin værdi i det forgangne år.

Her er Danmarks horoskop med transitterne den 30. december 2020, hvor Venus er i konjunktion med Ketu på MC/IC aksen:

Her er en oversigt over datoerne, hvor Månen er henholdsvis udenfor og indenfor Måneknudeaksen:

 • 30. dec. 2020 kl. 20.27, Venus konjunktion Ketu, dagen efter forlængelse af lockdown lukker Venus nytårsfesten ned til et minimum. Månen er stadig udenfor. Der er nok nogle dele af ”folket”, som Månen repræsenterer, der vil feste igennem alligevel. Månen går  i den festglade Løve nytårsaften kl. 20.
  10. Januar 2021 kl. 19.15, Måne konjunktion Ketu – indenfor halvbuen.
  24. Januar 2021 kl. 19.45, Måne konjunktion Rahu – udenfor halvbuen.
  6. februar 2021 kl. 16.55, Måne konjunktion Ketu – indenfor halvbuen.
  21. februar 2021 kl. 16.09, Måne konjunktion Rahu – udenfor halvbuen.
  6. marts 2021 kl. 2.08, Måne konjunktion Ketu – indenfor halvbuen.
  20. marts 2021 kl. 6.41, Måne konjunktion Rahu – udenfor halvbuen.
  28. marts 2021 kl. 11.14, MARS konjunktion Rahu – halvbuedominansen brydes.

Ingen af de astrologer jeg følger har bemærket noget om denne halvbuedominans og tillægger det måske ikke den store betydning. Jeg fandt det bare påfaldende, at det lige var under den første lockdown i foråret at dette mønster fandt sted – og nu igen under den anden store lockdown.

Det er nytår og tid til eftertanke. Hvad har du lært af 2020 (stenbukkespørgsmålet) og hvad vil du bringe med ind i det nye år (vandbærerspørgsmålet). Der er vendt op og ned på værdier og traditioner på en måde ingen havde set komme. Det er hårdt, det er sørgeligt og det er forfriskende på en og samme tid. Ja, man kan godt være glad og ked af det samtidig, elske og være vred samtidig, lege og være alvorlig samtidig.

Sorrig og glæde de vandre til hobe, skrev Kingo i salmen. Ja, sådan er det at være menneske…

Godt Nytår.

 

En rigtig mchawi

Det er første juledag. Solen er fremme og himlen er sjældent blå. Mejserne pisker fra gren til gren i ahornen udenfor vinduet. Det er en nydelse at overvære fuglenes fest. I går, mens jeg talte med min søster i telefonen, udbrød hun pludselig “en isfugl” – den fløj ret foran hende, som et blåt lyn… et sjældent syn. Hvor var hun heldig.

Jeg mærker hvordan juleklaustrofobien endelig har tabt en smule terræn. Sådan er det altid i dagene op til den 24. december og frem til nu den 25. Det strammer i kroppen. Ikke af forædelse, for det bruger jeg ikke, men af indeklemthed og at være et slags gidsel i decemberdramaet der udspiller sig år efter år efter år.  Nu har jeg børnebørn og skal sådan passe på ikke at overføre min julefobi til dem. Vi holder ikke juleaften sammen. Det er de andre bedsteforældres privilegium. Og de elsker det. Jeg er taknemmelig for at få lov til at være fri. Vi hygger på anden vis en anden dag i lidt mindre målestok. Engang i fordums tid blev jeg kaldt “nøjsom”, som en fejlfunktion jeg måtte arbejde på at rette. I dag er jeg nøjsom fordi det er sådan jeg bedst kan være i verden. Jeg bliver simpelthen syg af overstimulering og overflod.

Årets sidste uge bruger jeg til at opsummere året der er gået. Rydder op i papirer og billeder – der for det meste nu er digitale – og gør klar til et nyt årstal. Det giver anledning til refleksioner og et ekstra eftersyn på hvad jeg har lavet i årets løb og hvad jeg evt. vil ændre i året der kommer.  Ikke som forsæt, men som genstart.

Saturn og Jupiters konjunktion der kulminerede den 21. december, gav en pudsig reaktion: læsertallet på denne blog tog en himmelflugt. Aldrig har der været så mange besøgende på bloggen på så kort tid. Jeg tænkte at det var en fejl, en bot, en crawler. Men nu har det igen lagt sig til et mere normalt niveau. Søgningen og interessen for konjunktionen har været enorm.  Det er bestemt også en markant forandring som vil være mere eller mindre mærkbar alt efter husposition i fødselshoroskopet.

I mit tilfælde er det 8. hus der bliver aktiveret.  Det okkulte hus, det ubevidste hus, huset for det psykiske og uhåndgribelige. Jeg ser frem til at øge kontakten med de sider af tilværelsen som ikke umiddelbart er tilgængelige, at lytte indad – opad.  I Vandbæreren handler det om at slå hjernens og hjertets antenner ud og gøre sig modtagelig for hvad der måtte komme af informationer.  Ikke fra Google eller Facebook men fra et helt andet sted, uden brug af gadgets.
Hjertet? Ja, for vi skal også tage Løvens tegn i betragtning – Vandbærerens modpol – hjertets, Solens, hjemsted.

Allerede for mange år siden, slog jeg ind på mystikkens vej. Så tog livet en drejning og det trådte i baggrunden.  Jeg mistede ligesom kontakten og befandt mig mere i den konkrete, fysiske verden. Det skal jo også passes – men balancen tippede over og nu mærker jeg længslen efter fordybelsen igen.

For at fremme processen er jeg gået i gang med studere mystikere fra 1800tallet – Madame Blavatsky, Annie Besant og Alice Bailey.  Og for at det ikke blot bliver et privat  indadvendt projekt, så kommer der artikler i Horoskopbladet Stjernerne om disse tre pionerer indenfor mystik og teosofi i takt med mine studier om deres liv og lære.  Det stemmer godt med vandbærerenergien og 8. hus. Saturn ansporer til at studere flittigt, Jupiter hjælper til ved at skabe indsigt og forståelse. Det gamle skal støves af, fornyes, genaktiveres i den aktuelle tidsånd. Tiden vil vise om det lykkes.

Et særligt tegn på den nye energi kom for et par dage siden da en ung tanzanianer spurgte min niece om mig og min astrologi da vi havde talt om hans horoskop… han var interesseret i min alder…  aha, sagde han, så er hun en rigtig “mchawi”.  Det er swahili for “astrolog”, “magiker”, “heks”…  i sin helhed en person der har adgang til mystikken og magien. Det tog mit aktuelle tvivlersind til sig… i hvert fald er min årgang 1957 med mig.

Som med al astrologi, så er formålet at bruge den før den bruger mig… 8. hus kan også være udfordrende og angstprovokerende, men det agter jeg at imødegå ved at vende mig til mystikken og lade intuitionen og magien råde… lade min indre mchawi få den plads den tilkommer og huske at tvivlen er en ven, der forhindrer fundamentalisme og fanatisme… to begreber der også hører 8. hus til.

Solen har smeltet rimfrosten af tagene derude… det er tid at “lufte hunden” som jeg ikke har.

Glædelig første juledag.