Mars skal 6 måneder i Vædderen

I morgen (28. juni 2020)  går Mars ud af Fiskene efter seks uger i tegnet og ind i Vædderen – et slags slut- og begyndelsespunkt, et “marsnytår”.

Har der i de seneste seks uger været noget ”handlingslammelse” i samfundet? Og forvirring? Fiskene dækker 6. og lidt af 7.hus i Danmarkshoroskopet og har derfor været hen over descendanten den 14.-15. juni. Hvad skete der i de dage?

Jo, det var i de dage at George Floyd blev dræbt af en politibetjent i USA. Det medførte demonstrationer mod racediskrimination mange steder i verden. Også i Danmark. Et oprør, der vil strække sig langt ind i fremtiden og som på et øjeblik har ændret praksisser – både gavnlige og knap så gavnlige. Hvad hjælper det at fjerne afsnit af serier, fordi ”man” mener de har racistisk indhold (også åbenlyst satiriske). Og hvad hjælper det at rive statuer ned af fortidens slavehandlere? At slette historien er at få kollektivt hukommelsestab – og det gavner bestemt ikke. Der skal en gradvis bevidsthedsændring til. Som med så meget andet i livet. Så kan statuerne stille og roligt komme på museum, hvor de hører hjemme og skolebørn kan høre historierne, om dengang det fandt sted som aldrig må ske igen.

Der skete sikkert også meget andet, men denne begivenhed må vist siges at overskygge alt andet på det tidspunkt.

Mars i Fiskene har været ”ude at svømme”.
Handlekraften får et følelsesmæssigt indhold, man handler – oftest impulsivt – på følelser, på ideologi, på selvopofrelse, på altruisme. Eller man handler på frygt – frygten for at drukne i verden, at blive oversvømmet, overvældet. Og man handler ud fra en offerposition – et kollektivt traume, som det at være en del af en udstødt eller forfulgt gruppe, uanset hvordan man definerer den.

Mars gik ind i Fiskene den 14. maj 2020 og skifter til Vædderen den 28. juni 2020. Men Mars alene gør det jo ikke. Alt dette skal ses på baggrund af den store tripelkonjunktion Jupiter-Saturn-Pluto i Stenbukken, der har sat verden på den anden ende siden Januar og i særdeleshed Marts. Ingenting står alene men må ses i kontekst. Altid.

Når Mars nu går i Vædderen sker der noget ganske særligt. Planeten vil nemlig gå retrograd fra den 9. september til den 14. november, mens den stadig er i Vædderen, sit hjemtegn. Det vil sige, at vi har en Mars i Vædder indtil 6. januar 2021. Normalt gennemgår den et tegn på ca. 6 uger – her er vi i Vædderland i hele 6 måneder. Desuden er det kun hvert 2. år Mars er retrograd.

Hvad så med det?
Handlekraft, drivkraft og aggression skifter udtryk. Fra den følelsesmæssige og lidt uderfinerlige tilstand i Fiskenes domæne, vil der nu opstå en klar og utvetydig konfrontation med virkeligheden.

Vædderens virkelighed er den impulsive sætten i værk, initiativ og første spadestik. Jeg bygger først og søger tilladelse bagefter, kunne være en devise. Meget i samfundet skal ”bygges om” eftersom konteksten stadig er Jupiter-Saturn-Pluto i Stenbukken, der danser videre med en omkalfatring af riger og landes strukturer.

Hvis jeg skal gætte på noget, så tror jeg at der kommer større nedlukninger igen i løbet af september-oktober 2020, fordi ”feberen” (Mars i Vædderen er varm og tør) blusser alt for meget op igen og bliver mere langstrakt pga den retrogade bevægelse. Retrograd tolkes som regel sådan, at “noget skal hentes tilbage og gøres om”. Det er to skridt frem og et tilbage.  Det passer også nogenlunde med at Jupiter atter rammer Pluto den 12. november med virkning et godt stykke tid før og efter den dato, som måske og forhåbentlig vil markere et punktum for det akut øgede smittetryk.

I Danmarks horoskop (og her går jeg ud fra 5. juni 1848, kl. 12.12 Kongens Lyngby, som er Karl Aage Jensens (Astrologihuset) nylige omkorrektion som jeg finder interessant og plausibel), vil Mars bevæge sig gennem sidste halvdel af 7. hus (forholdet til de andre, udlandet, EU osv) og bevæge sig ind i 8. hus den 21. juli 2020 hvor den vil forblive indtil udgangen af Vædderen i Januar 2021. Altså et stærkt fokus på 8.hustemaer, som bl.a. omfatter vores fælles penge, den skat vi alle betaler, statsmidlerne. Mars vil i øvrigt gå i konjunktion med hele fire planeter, som befinder sig i Danmarkshoroskopets Vædder, nemlig Saturn, Mars, Uranus og Pluto – i nævnte rækkefølge. Især vil konjunktionerne til Uranus og Pluto sidst i tegnet falde sammen med et kvadrat til de tre aktuelle transiterende hovedaktører i Stenbukken, som vi heller ikke her kan se bort fra og som kan få gemytter i kog: diskussioner, skænderier, uenigheder og eventuelt splittelse på højt niveau.

Det kan betyde, uden at gå for meget ind i forsøg på konkrete gætterier,  at Danmarks forhold til EU og de penge vi i det regi er fælles om, vil komme stærkt i fokus – låntagning, der også diskuteres, vil komme på den akutte dagsorden, ligesom vi vil se omstruktureringer af vores individuelle skattebetalinger og nationaløkonomi i øvrigt.

Der er også små lyspunkter.
Med en sekstil til Solen i Tvillingerne og trigon til Jupiter i Løven i slutningen af Juli, starten af august vil vi fra Mars’ position opleve en form for goodwill, en lettelse af en art. Jeg kommer her til at tænke på at regeringen har lovet alle på overførselsindkomst en tusindkroneseddel.  Solen og Jupiter har dog ikke eksplicit noget med penge at gøre, men kan måske øge personligt forbrug. Jeg ved ikke hvad jeg skal mene om det… den falder sikkert på et tørt sted hos mange, men det er jo dog en myggepis i atlanten.  I hvert fald kan der være nogle dage hvor vi kan ånde lidt mere frit. Aspektet varer kun en god uges tid.

Måske vil tingene på det økonomiske felt stabilisere sig noget, når Mars går i Tyren til Januar 2021 og i konjunktion med Venus omkring 2. februar. Både Tyren og Venus har at gøre med penge og besiddelser, ligesom Venus her hersker over Vægtens tegn som er Danmarkshoroskopets 2. hus, også et pengehus. Det kan tænkes at de store økonomiske transformationer falder på plads på det tidspunkt.

Nå, som sædvanlig sludrer jeg bare løs og kommer for langt ud…i fremtiden.  Det er som tankebølger der slår mod tastaturet og den ene tager den anden. Det passer i grunden fint med Mars i den sidste Fiskegrad i dag. Den må lige slå lidt med halen før den smutter ind i ildlandet. Det bliver spændende at følge den der.

Og jeg glæder mig personligt til at Mars kommer ud af sumpen og giver lidt mere energi, for den har godt nok været lav. Måske du også har observeret det? Tiden er kommet til lidt mere aktivitet – i det omfang smitterisiko og hedebølge tillader. Alt over 25 grader og jeg er i nedsmeltningstilstand med fast base ved en ventilator.

God weekend fra sludrechatollet, yogamåtten kalder.

Født i en merkursløjfe

En morgen vågner jeg efter en drømmerig nat med astrologiske temaer der sætter nogle tanker i gang omkring Merkur, der er stationær og går retrograd om få dage. Med tanke på astrolog Tina H. Carlsens fremragende artikler om merkursløjfer, gik det denne morgen op for mig, at jeg jo er født midt i sådan en. Det gav jeg mig til at undersøge nærmere og i det følgende får du, kære læser, historien om hvordan jeg har oplevet det – især i forbindelse med skolegang, der jo om noget er et merkurtema.

Artiklen blev bragt i Horoskopbladet Stjernerne nr 7 (Vægten) 2019:

Vi skal lige 63 år tilbage i tiden. Min mor er højgravid med mig og har termin 14. maj 1957. Jeg er hendes 3. barn.

Den 11. april 1957 er Merkur i 10 grader Tyr. Ved et opslag i efemeriden, kan jeg se at planeten her træder ind i det nogle astrologer kalder for ”skyggen”, der begynder på den grad, som Merkur vil komme til i sin retrograde bevægelse, før den igen vender fremad. Der er også en ”bagskygge”, som er den strækning Merkur tilbagelægger fra den atter er stationær direkte og til den når frem til den samme grad hvor den blev stationær retrograd.

Den 11. april er Merkur altså gået ind i skyggefeltet på 10 grader Tyr. 14 dage senere – den 25. april – stopper den op på 19.5 grader Tyr og begynder at bevæge sig baglæns, stationær retrograd. Den 19. maj 1957 er den tilbage på de 10 grader Tyr, stopper op igen – stationær direkte. Merkur befinder sig nu i ”bagskyggen” de næste 16 dage indtil den når 19.5 grader Tyr igen og træder ud af skyggen.

Det bliver mere anskueligt ved hjælp af den såkaldte ”merkursløjfe” som det er beskrevet i bogen ”Merkur, Roller og Forvandlinger” af Louise Kirsebom og Johan Hjelmborg. Her er alle sensitive grader som Merkur gennemløber i retrogradprocessen stillet op som stationer. Når Merkur går retrograd, hænger det altid sammen med to konjunktioner til Solen, en indledende (eller ledsagende), hvor Merkur er direkte og en konfronterende, mens Merkur er retrograd. Når jeg undersøger mit eget radixhoroskop ud fra listen i Johan og Louises bog, ser det skematisk sådan her ud:

  1. Ledsagende forbrænding: 20. marts 1957, Merkur direkte konjunktion Sol 29 ¾ grader Fisk.
  2. Skillevejen, Tærskelen: 11. april 1957 Merkur 10 grader Tyr.
  3. Advarselslampen: 15. april 1957 Merkur 15 grader Tyr.
  4. Endestation: 25. april 1957 Merkur stationær retrograd 19,5 grader Tyr.
  5. Konfronterende forbrænding: 5. maj 1957 Merkur retrograd konjunktion Sol 15 grader Tyr.
  6. Rodpunktet: 19. maj 1957 Merkur, stationær direkte, 10 grader Tyr (på denne dag kommer jeg til verden).
  7. Reaktivering: 31. maj 1957 Merkur direkte 15 grader Tyr (Jeg er 12 år).
  8. Udgangen, åbningen: 4. juni 1957 Merkur direkte, 19,5 grader Tyr. (Jeg er 16 år)

Jeg er altså født med en stationær direkte Merkur præcis på Rodpunktet, 10 grader Tyr.

Hvad betyder alt det?
Allerede ved indledningen af denne artikel giver et hint: vi skal tilbage i tiden. Rodpunktet i sløjfen henviser bl.a. til at skue tilbage til fortiden og rødderne (sjovt nok interesserer jeg mig for slægtsforskning og historie). Lad mig lige fortælle lidt om min baggrund.

Merkur stationær direkte
Min far kom fra en stor indremissionsk bondefamilie i Sønderjylland. Han kom i købmandslære efter realekskamen og gennemførte læretiden men det var ikke nok for ham. Han ville være præst, tog studentereksamen på rekordtid og begyndte at læse teologi. Undervejs i teologistudiet vendte han Indre Mission ryggen og tordnede i stedet imod fundamentalisme. På studiet mødte han min mor, der kom fra en mindre, borgelig familie med tjenestepige på midtsjælland. Begge hendes forældre var optaget af samfundsforhold og den grundtvigianske frikirke de tilhørte. Min mor har været hjemmgående, har undervist på universitetet og blev siden også præst. Det var udenfor diskussion, at mine søstre og jeg også skulle læse på universitetet. Mine søstre er begge cand.mag.’er – og så er der mig, sagde hunden, der gik mine egne veje.

Jeg kom til verden på en lille ø i Smålandshavet. Et vel afgrænset samfund, hvor alle kender alle. Mine forældre var ansat som lærere på øens kostskole for drenge. Merkur er som sagt stationær direkte den dag.  Bremserne er slået i. Fire år senere begynder progressiv Merkur at få lidt mere fart på. Vi flytter til Berlin, hvor min far har fået embede ved den danske kirke. Som seksårig starter jeg i første klasse i den svenske kirkes lilleskole. Vi er kun 8 elever på forskellige klassetrin, med en enkelt svensk lærer. På et tidspunkt får min far den raptus at undervise mig i dansk og regning derhjemme et par gange om ugen. Han er bange for at jeg er svagt begavet, fordi han ikke synes at jeg forstår tingene hurtig nok. Med en stationær Merkur i Tyren, har man brug for god tid og mange gentagelser. Og min Vædder-far havde ikke tålmodighed til mit tempo.

Reaktivering
Efter Berlin flytter familien tilbage til Danmark, nu til et lille landsogn på Lolland. Jeg, der har gået i en tryg, international lilleskole, i en meget stor storby, bliver kastet ind i en rural femteklasse med 28 elever. Kontrasten er så overvældende at jeg får et veritabelt kulturchok, skræmt af den hårde tone jeg slet ikke kender fra den tyske – og svenske – høflighed.

Progressiv Merkur nærmer sig så småt 15 grader igen, reaktiveringen af det sted hvor Merkur var forbrændt før min fødsel. Præcis på reaktiveringens tidspunkt er jeg 12 år gammel og går i 7. klasse, som er skolens afgangsklasse. Jeg oplever et traumatisk år, med massiv mobning, der varer ved indtil jeg kan forlade centralskolen og starte i 1. real, der har til huse på et gymnasium et andet sted end der hvor mine klassekammerater skal fortsætte. Mens jeg går i realskolen bliver mine forældre skilt og min far dør uventet. (Merkur befinder sig stadig indenfor reaktiveringsgradens orbis). Jeg flytter med min mor til København og afslutter folkeskolen med realeksamen som 16-årig. På dette tidspunkt rammer Merkur den sydlige Måneknude i mit radix, eksakt på merkursløjfens udgangstation, 19,5 grader Tyr.

Udgangsstationen
Skolen er slut – en skolegang som jeg, siden vi kom tilbage til Danmark, har oplevet som vanskelig, socialt handicappende og som at være i fængsel. Mine forældre havde ambitioner om klassisk dannelse, hvilket betød overvejende fokus på græsk, latin og oldtidskundskab og altså gymnasium. Det var jeg ikke klar til og blev meldt ind på en ungdomshøjskole. Så jeg drog afsted iført islændertrøje og guitar og landede i marsklandet syd for Ribe sammen med 99 andre teenagere og en engageret lærerstab.

Ungdomshøjskolen viste sig at være vejen frem. En udklækningsanstalt for kreative sjæle, for de lidt skæve og nørdede, for os der ikke passede ind i de etablerede systemer og samfundets uddannelsesinstitutioner. Det var mildt sagt vidunderligt at tilbringe 8 måneder blandt mennesker der i det store og hele tænkte og følte på samme måde som jeg, hvor sjælen kunne sættes fri og boltre sig i de emner den fandt spændende. Så jeg kastede mig over billedkunst, grafik og parapsykologi, mens andre gik til vævning, naturfarvning af garn, keramik eller politisk teori og teater.

Parapsykologi?? Ja – nemlig!
Progressiv Merkur er jo, som nævnt, nu i konjunktion med sydlige Måneknude i mit radix. Vi øver os i clairvoyance og tankeoverføring, vi tager på spøgelsestur ude på digerne midt om natten under fuldmånens skær, vi hører om okkultisme, astrologi, krystalkugler og reinkarnation. Det er her min dragning mod de skjulte sider af tilværelsen tager sin begyndelse. Jeg føler mig hjemme i de usynlige verdener. Det har min ophavsfamilie grinet ad, hånet mig for – og hemmeligt beundret (bilder jeg mig ind). I billedkunst beskæftigede jeg mig med grafik, raderinger, tegning, linoleumstryk i sort-hvid. Nu om stunder fotograferer jeg, men stadig gerne i sort-hvid. Gad vide om ikke Måneknuderne spiller en rolle omkring farver. Jeg opfatter dem som farveløse eller som udtryk for en gråskala.

Efter højskoleopholdet kommer jeg hjem med nye kræfter og går i gang med at tage en studentereksamen på et toårigt kursus og derefter ind på uni og læse teologi. Men det holder ikke. Den akademiske verden finder jeg ualmindeligt kedelig, foruden det faktum at man som studerende kunne være meget overladt til sig selv, hvis ikke man fik skabt sig et netværk i en fart. Med en stationær Merkur i Tyren kan det godt knibe med at være social, endsige at netværke. Vi har at gøre med en ”lone wolf”. Efter nogle års uproduktive studier dropper jeg ud men har da opnået mine forældres ambition om klassisk dannelse: sprogprøverne i græsk og latin på højt niveau. Det er kommet mig til gode mange gange siden. Progressiv Merkur er i konjunktion med radix Sol da jeg forlader universitetet og helt ændrer min opfattelse af mening og identitet.

Fri af universitetet og mens progressiv Merkur forlader Tyren for at gå i Tvillingerne, melder jeg mig ind på et pædagogseminarium og går ud med eksamen tre år senere.

Om merkursløjfens ”Rodpunkt” skriver Johan og Louise som overskrift: ”Urgrund, grundlæggelse, fundament, familie, fødsel/genfødsel, forhistorie, underjorden, grav”. For mig er det stikord om en forkærlighed for det usynlige i livet, det ubevidste, underbevidste, det ufysiske. Især da med sydlig Måneknude involveret i mønsteret – som en direkte tilgang til dybderne i psyken, sjælen og mysteriet. Videre skriver de, at der kan være en særlig tilgang til sproget – at kunne bevæge sig mellem sproget og symbolernes verden. Digter-Merkur kalder de den også. Nogle af mine tidligere artikler i Stjernerne handler om døde poeter og forfattere: Virginia Woolf, Jane Austen, Karl Marx og ikke-fysiske entiteter fra Olympens gudeverden. Mon ikke det tæller med. Temaet omkring ”grundlæggelse” genkender jeg også, eftersom jeg været med til at grundlægge tre virksomheder, først et advokatkontor, så en kommunal daginstitution og sidst min egen selvstændige praksis som psykoterapeut. Og om det med ”graven”: Jeg elsker at gå tur på kirkegårde og få en lille snak med de døde.

Stationær Merkur gør alting langsomt – uanset retningen. I det i forvejen langsommelige Tyrens tegn bliver Merkur endog ekstremt langsom, langmodig, tålmodig… Min far frygtede at jeg var svagt begavet i mine barneår, hvilket var synd for ham – han skulle bare vide at jeg siden har fået medlemskort til Mensa (og godt det samme, for det ville have givet ham enorme forventninger jeg aldrig havde kunnet – eller villet – leve op til. Nogen stor pædagog var han ikke). At dvæle ved ord og sætninger og finde mening i symbolers og arketypers indre og ydre betydning og udtryk er ikke gjort med lethed. Tyremerkur er ikke overfladisk og der har da været perioder med mismod og en følelse af utilstrækkelighed, fordi ”alle andre” syntes at spurte afsted, mens hun stadig tygger drøv på et tema fra i fjor. Det er dog anderledes nu – jeg ejer min tyremerkur og trækker bare mere i den langsomme retning, hvis andre får for travlt med at konkurrere om hvem der kommer først. Jeg tillader mig at dvæle.

Nutiden
Progressiv Merkur var i 2017 på 10 grader Løve og dermed i kvadrat til radix Merkur på ”rodpunktet”. I den periode var jeg godt i gang med jungiansk psykoanalyse og astrologiske studier på højtryk og skulle forholde mig til en ny rolle som farmor.

Næste aspekt vil være i foråret 2020, 15 grader Løve, dvs. kvadrat til forbrændings- og reaktiveringsgraden.

Derpå i 2022, 19,5 Løve, der vil danne kvadrat til ”Udgangsgraden” og Måneknudeaksen.

Hvad det skal bruges til må tiden vise. Jeg må forvente at 2020 kan blive en udfordring og at 2022 kan blive enormt spændende og måske betyde større samarbejde med de usynlige verdener? Det er jo op til mig at bruge aspekterne – ikke lade dem bruge mig.

I 2028, når jeg er 71 år gammel, vil progressiv Merkur skifte tegn igen og gå i Jomfruen – et nyt kursskifte og livsændring – på vej ind i alderdommen med behov for en hjemmehjælper… tja – hvem ved?

 

 

Det ubevidstes kalden på opmærksomhed

“The highest good is the use of the subconscious mind entirely, almost to the exclusion of the conscious mind, which is patterned after those around us. Within the subconscious lies all of one’s oil, one’s fire, one’s flavor, and the measure of divinity allotted to all of us” Patricia Highsmith 1943

Merkur, der gik retrograd den 31. oktober 2019, vendte om for at gå fremad igen den 20. november.  I den retrograde fase er det nærmest kutyme at trafik og kommunikation bøvler. Det er også kutyme at tro at det hører op, når planeten vender fremad igen. Det kan også godt være. Men vi skal jo lige igennem den retrograde strækning og have aktiveret følsomme punkter en gang til.

Retrograde planeter aktiverer strækningen gennem et (eller flere) tegn i alt tre gange under et retrogradforløb, som angiver en proces vi gennemlever hver på sin måde, alt efter hvilket område og hvilke aspekter der bliver aktiveret i det personlige horoskop.  Merkur fortæller, at det er en læreproces,  at se tingene fra en ny vinkel, udvise tålmodighed og ikke mindst gøre det nødvendige – her og nu. Merkur er relativt hurtig i sin bevægelse, så der skal ikke dvæles for længe. Den dybere forståelse af hændelser og følelser vil først indfinde sig på et senere tidspunkt og give stof til at udvide tankeverdenen og erkendelse af at du måske kan klare mere end du troede muligt. Medmindre du trækker offerkortet og falder i den selvmedlidende grøft.  Det sker oftest i vandtegnene Krebs, Skorpion og Fisk.

Under den retrograde rejse, synes jeg at have hørt mange flere udrykninger, der har været mere politi på gaden,  der har været flere uheld, overskrifterne i medierne har været mere end almindeligt voldsomme og ultimative –  fra svindel og drab til statsmænds afgang og eksil.  Måske lægger jeg mærke til det fordi jeg ved hvor Merkur er og jeg derfor har mere opmærksomhed henledt den vej.  Vi ved fra kvantefysikken at en partikel der observeres ændrer adfærd fordi den bliver observeret… måske det gør sig gældende her? Der er i hvert fald en fejlmargin på den konto, som man som astrolog bør tage højde for. Der findes ingen eksakt sandhed – kun observeret sandhed, og den er i høj grad foranderlig.

En ting er de ydre hændelser.  Noget andet hvad det gør ved dig indeni. Hvad er det du skal få øje på i dig selv? Det er Skorpionens ærinde at vise dig det, ved at skabe omstændigheder ud over det sædvanlige. Og det er ikke altid kønt, positivt, let eller hvad du ønskede.  At lukke øjnene for skyggen, er at lukke øjnene for dele af dig selv. At være halv.

Mens Merkur har ligget i Skorpionen (som er mit 5. hus – legehuset, lysten, kunsten og kreativiteten) har jeg kastet mig over en krimiforfatter som har en særlig evne for suspense i fortællinger om den menneskelige psykes sorte sider, opbygget på en måde så man får sympati for skurken. Det er ikke “who done it?”-romaner. De handler om hvordan et menneskes skyggesind kan føre til andre karakterers død og undergang.  Men hvorfor er det så dragende at læse? Det er præcis Skorpionens gebet, at afdække min egen fascination af den side af livet vi i dagligdagen helst vil afvise eksistensen af. I os selv.

Men den findes, skyggen, i alle mennesker. Det plutoniske mørke, der kan få demagoger til at skabe massehysteri der i sidste ende lægger imperier øde. For at fralægge sig ansvaret, når det er gået galt. “Det var ikke mig der gjorde det – det var de andre”.

Det er Patricia Highsmith jeg læser. Hende der skrev romanerne om den charmerende og kamæleonagtige psykopat Tom Ripley. Om “Strangers on af Train” der er filmatiseret af Alfred Hitchcock. Hun har også skrevet romanen “The price of Salt”, filmatiseret under titlen “Carol”. Der er flere andre romaner, hvor man kommer i tvivl om hvem der i grunden manipulerer med hvem (Hvem er Katten, hvem er Musen?).

Highsmith er en mester i at skabe en fortælling om disse sære forbindelser mellem mennesker. Bagefter kan jeg gå en tur ud og se på folk, og tænke over hvad der mon gemmer sig bag den pæne facade… og tænke over hvad der mon gemmer sig bag min…

Merkur er i Skorpionen indtil 7. december 2019. Mars, aktivitets og viljesplaneten, er nu også i starten af Skorpionen, så vi får en god måned mere til fordybelse i mørket, det magiske og det ubevidste.

Søndag Den 24. november vil Mars ligge i Opposition til Uranus mens Månen passerer aspektet samme dag i 3 grader Skorpion/Tyr. Det vil blive en søndag der igen trækker overskrifter – måske især fra finansverdenen. På det personlige plan vil det være en dag med stor rastløshed og overraskelser man ikke lige havde set komme.  Hvorvidt man er direkte involveret i hændelser, afhænger af om der er personlige planeter eller akser i nærheden af dagens aspekt i ens eget horoskop. Det kan handle om et skisma mellem det fysisk sansbare og det ubevidste, eller den virtuelle, digitale, verden og den “virkelige”.

Det ubevidste er et meget meget stort sted, der oftest viser sig i form af drømme eller handlinger vi ikke helt kan forklare hvorfor vi gør.  Jeg er af natur introvert og i de perioder hvor jeg er nødt til at være mere ekstrovert, kan jeg blive lidt fremmedgjort. Det føles som om en del af mig mangler.  Så må jeg hive stikket ud, gøre mig utilgængelig for andre end de nærmeste, være alene. Så kan det ubevidstes tale igen trænge igennem i form af billeder, drømme, stemninger eller hvilket sprog det nu må bruge for at få min opmærksomhed.

Det er der Skorpionen kommer bedst til udtryk – i det ubevidstes – sjæleverdenens –  kalden på opmærksomhed.