Vær ikke bange, vær opmærksom

Sommeren 2012 – Uranus-Pluto kvadratet er oppe at ringe på 8 grader, så hold øje med begivenhederne i denne sommer 2012. Og i særdeleshed weekenden 23-24. juni hvor aspektet er eksakt. På verdensplan er det en tur mere i forandringshjulet. Det gamle støder sammen med det nye og det kan skabe en del uro mellem mennesker og nationer foruden en del tektonisk aktivitet og andre voldsomme natursituationer, som det har vist sig de senere år.

Vær ikke bange – men opmærksom.
De ydre begivenheder, er et spejl af de indre. Mennesker der har planeter eller akser i 7-9 grader kardinale tegn (vædder, krebs, vægt, stenbuk) vil i højere grad end andre være berørt af de store og langvarige aspekter vi lever med i disse år. Det er dem der vil opleve de største ekstremer, på godt og ondt, på indre og ydre planer. De kardinale tegn er forbundet med folk som er iværksættere, ledere,
foregangsmænd og -kvinder, pionerer – og det er måske også her vi skal være opmærksomme på vort eget indre lederskab, og vor egen indre pioner. Det er måske en tid hvor det for alvor går op for nogle, at de kan selv, at de ikke behøver følge forfædrenes tanker og traditioner, men har mulighed for at skabe de forandringer der kaldes på – og gøre det frit. Og gøre det på den gode måde, ved det gode eksempel og ikke med hverken krig eller terror. Demokrati til de lande der ikke endnu kender til det. Indre frihed til de, der ikke kender til det.
Pluto-Uranus har en hel del tilfælles, idet de begge på hver sin vis, er udtryk for forandring, nytænkning, omvæltninger og reformer. Den tid vi lever i, bærer præg af det. For dem der blot vil bevare tingene som de altid har været, er det en vanskelig tid. Den modstand, de oplever kommer ikke udefra, men inde fra dem selv.
Hver gang der er skrappe aspekter i luften, kan det let blive til en katastrofesnak. Katastrofer sker, skuddramaer, mord, sindssyge, terror, grådighed og magtsyge, holdningskrige og religionskrige – de er der og de har været der så længe der er skrevet historiebøger. Og når de skrappe aspekter er i fokus, er de katastrofale begivenheder det også. Ondskab, der har været gemt under overfladen springer op og skaber kaos, nogen eller noget sætter en proces i gang, der kan vise sig at være et skridt i en ny og bedre retning, fordi vi får nye tanker om hvad der er vigtigt i livet.

Pluto-Uranus handler ikke om vækst, men om forvandling. Om nedbrydning af det, der nedbryder os – og det skal nedbrydes for at give plads til ny vækst. Menneskelig vækst. Jupiter som er vækstplaneten, er gået i Tvillingens tegn og bliver der et årstid fra nu. Der kan komme meget mere debat og diskussion om værdier – der kan komme meget mere fokus på at hvert menneske giver bud på hvad vækst er. Der vil komme bøger, tidsskrifter og film om, hvordan vi kommer ud af menneskeligt ødelæggende tilstande og vilkår. Ideer som Uranus-Pluto energien vil give stof til. Vi får mulighed for at beskrive på ny hvad der er vigtigt og væsentligt i livet og samfundslivet. Det er muligt at filosofi bliver et trendy modefag, i hvert fald en overgang.
Det stof Uranus-Pluto giver, vil være den polaritet der der skal til for at få øjnene op for forældede systemer og magt-u-balance. Altså begivenheder der skaber sensation og som rykker. Vi kalder dem forfærdelige og skræmmende, og suger til os gennem tv’et hvis vi da ikke er i brændpunktet selv – vi vil se katastrofer, vil vil have det ekstreme, men helst på afstand. På trods heraf, lever vi med i følelserne og det forfærdelige. Muligheden for at skabe forandring kommer til stede, hvis vi frem for at svælge i sensationen, sætter os for at gøre noget aktivt ved det. Det kan være en lille bitte holdnings- og adfærdsændring eller det kan være i form af politisk engagement og kollektiv, global ansvarstagen. Begge dele har efter min mening lige gyldighed.
Hvilken sommerfugl har mon basket med vingerne, som har givet os dette meget mangfoldige sommervejr?
Tro ikke, at du ingen betydning har i det store billede.

Og fra Telegrambureauet Fremtiden:
Juni 23-25 2012 Jupiter kvadrat Neptun – Religionsopfattelserne vil komme i fokus – der kan komme øgede spændinger mellem holdninger og overbevisninger – opblussen af protester og forvirrende budskaber. Det kan skabe noget kaos og konflikt.

Juni 28 2012 – Venus vender i sin bane og går direkte på 7 grader Tvilling – Det kan være en forløsende dag for sensitive typer, i særdeleshed Tyre og Vægte.

Juni 28-30 2012 – Solen i Krebs vil aktivere Uranus-Pluto kvadratet. I denne periode kan de kaotiske tilstande i nordafrika og sydeuropa vi har set tidligere, få en opblussen – eller nye konflikter kan opstå. Mennesker med planeter og akser i 7-9 grader kardinale tegn skal være særligt opmærksomme i disse dage – man kan ryge ind i konflikter og konfrontationer på et personligt plan, så det er klogt lige at tage temperaturen og forlade åstedet i tide eller vente et par dage med at tage den evt. konflikt.

Juli 1-6 2012- Venus aktiverer Uranus-Pluto – indrømmelser og venlig stemning kan mildne det skrappe Uranus-Pluto kvadrat

Juli 15-29 2012 – Jupiter i Tvilling aktiverer Uranus-Pluto kvadratet. Temaer der blev aktuelle med Jupiters kvadrat til Neptun bliver bragt med ind over, hvilket kan bringe religiøse/filosofiske diskussioner til et højdepunkt. Sommerens agurketid kan blive afløst af en massiv mediedækning af begivenheder.

Juli 18-20 2012 – Mars i Vægten aktiverer Uranus-Pluto – her forventer jeg at der kommer til at ske noget, som kan være lidt i den voldsomme ende, blandt mennesker eller i undergrunden – nye jordskælv og konflikter. Og igen på det personlige plan, hvis man har noget liggende på de der 7-9 grader i et tegn, specielt de kardinale (vædder, krebs, vægt, stenbuk) kan man finde sig selv involveret i situationer der kræver særlig opmærksomhed.

Juli 31 2012 – Venus i Tvillingen runder juli måned af med en trigon til Saturn i Vægten. Det virker som et dejligt varmt og imødekommende aspekt, hvor konflikter bliver lagt til side for at give plads til at se hinanden i øjnene – kærlighedens planet giver seriøse Saturn lidt lethed og man mener det alvorligt med hinanden. Måske lidt opblødning på fronterne. Kommer vi til at give hinanden plads til at være som vi er? Bare for et par dage.

Besøg af Pluto behøver ikke at gøre ondt.

Vist er Pluto berygtet for at nedbryde og ødelægge alt omkring sig, men den har åbenbart en anden side også. Den roder op i fortid. Det kan man så lide, eller ikke. Det må komme an på hvordan man ser det og hvilken fortid der er tale om. Tabubelagt fortid bliver afsløret, og det kan de færreste lide, der er involveret i tabuet. Men det kan også være en kilde til indsigt og forståelse af nutiden. Personligt psykologisk, såvel som samfundsmæssigt strukturelt.

I skrivende stund (april 2012) ligger Pluto i begyndelsen af Stenbukken og er netop stoppet op og begyndt at gå retrograd. Fortid med fortid på. I mit eget horoskop har jeg netop transitpluto i opposition til Mars, i kvinkuns Venus og trigon Merkur – en cocktail jeg har været spændt på at opleve – med blandede følelser. Indtil videre viser det sig som en særdeles kraftig intensivering af især Merkur (som hersker over 4. hus i Jomfruen – rødder og fortid) i form af slægtsforskning og kontakt med hidtil ukendte familiemedlemmer, udvidelse af horisonten i form af studier i arkivbrug og gotisk håndskrift og afprøvning af slægtsprogrammer på pc.  Særdeles merkurorienteret.

På samme tidspunkt er der optakt til større forbedrings og vedligeholdelsesarbejder på ejendommen hvor jeg bor til leje  (også et 4. hustema) – et projekt over et par år til 30 millioner kroner: isolering af alle facader, nyt tag og vinduer – plus det løse… altså et rend af håndværkere og forstyrrelser i alle ender og kanter. Da jeg havde Pluto i opposition til Merkur i 1980’erne, købte et lig af en andelslejlighed på 150 m2 og renoverede den ved hjælp af venner – det blev dog aldrig helt godt, der var svamp i hele ejendommen, andelskronen blev negativ, og jeg solgte den igen efter nogle år. Med tab. Men jeg overlevede.

Med transitpluto i opposition til Mars i 12. hus i Krebsen – et aspekt jeg faktisk har frygtet – har der endnu ikke være noget konkret på begivenhedsfronten jeg isoleret kunne tilskrive netop den. (Mars hersker over 11. hus i mit horoskop – et hus jeg aldrig helt har forstået). Pluto vendte i sin bane da aspektet var eksakt – og kommer igen til efteråret 2012. Det nærmeste jeg måske har observeret omkring den, er en tendens til tilbagetrækning og mærkbar indre ombygning og forvandling. Med Mars i 12. hus og desuden i Krebsen har jeg ikke den mest udfarende og initiativrige natur og den tendens er intensiveret af Pluto – jeg graver mig ned i fortidens familiekrønike. I enrum – 12. hus.

Kvinkunsen til Venus er lidt af en gåde. Venus i Tvilling kunne handle om “kærlighed til viden og information” og det er stærkt betonet. Også i forhold til slægtsforskningen, der i den grad har taget mig. Pluto i mit radix ligger i Løven i 3. hus, som viser noget om at forske – jeg elsker at fordybe mig i et eller andet nørdet: oldgræsk, latin, astrologi, gotisk skrift, bygning af hjemmesider osv. Og det er kun blevet stærkere med alderen.

Pluto er spændende, for den sætter tingene på spidsen – enten/eller – gå med eller gå imod. Går man imod, og vil bevare status quo får man bøvl og vanskeligheder – går man med, så giver den så meget mere, end man havde drømt om. Sikkert er det, at den forvandlende og intensive energi, der tilskrives Pluto er i fuld gang – globalt, lokalt og psykologisk. Man er ikke den samme efter et besøg af Pluto – og det behøver slet ikke være så galt som man forestiller sig det.

Pluto i Stenbukken 2008-2024

Pluto forlader Skytten efter 12 års ophold og går ind i Stenbukkens tegn i 2008 hvor den bliver indtil begyndelsen af 2024. Pluto skifter tegn hvert 12-15. år.  Vi står overfor en forandring af GRUNDTONEN i verden. Plutos princip er et enten/eller.  Skyttens kendetegn er etik, moral, viden, diskussion, kultur og filosofi – altså et stærkt visionært tegn.  Stenbukken står for sikkerhed, tryghed, orden, ambition, udholdenhed, arbejdsdisciplin og lederskab. Kort sagt – ikke så meget snak – nu skal der arbejdes for at opnå konkrete resultater.
Jeg har forsøgt at spore mig ind på nogle af de store temaer i de sidste 12 år og giver et bud på dem i de kommende 14-15 år. Hvilke forandringer vil vi se?

Plutos ophold i Skytten siden 1995 har medført store forandringer for samfund og enkeltindivider. Vi har været vidner til religiøse stridigheder og ufred mellem nationaliteter. Danmark er blevet et videns- og informationssamfund, og vi diskuterer værdier. Kommuner er lagt sammen og hele den statslige og kommunale struktur er ændret i Danmark.

Også en åndelig bølge har været over os i de senere år. Spiritualitet og videnskab har slået bro. Der er noget om snakken – der findes noget som ikke kan umiddelbart kan ses, vejes og måles. Einstein og Bohr vidste det, men verden var ikke klar til at høre det da de endnu levede: der er en dimension af virkeligheden, som vi ikke kan erkende med vore almindelige sanser. Nogle ved det godt og anerkender tanken, andre ikke. Vi er jo forskellige.
Kvantefysikken er et udtryk for denne dimension – uden at jeg iøvrigt skal gøre mig klog på den. Jeg er ikke kvantefysiker – ej heller på anden måde videnskabskvinde. Jeg konstaterer blot det jeg iagttager omkring mig.
Diskussionen om adskillelse af stat og kirke har også været oppe at vende på bedste Skytte-vis. Det kan være at det bliver en realitet i løbet af de næste 15 år hvor visionerne fra Skyttens tid vil blive til konkret handling. Kristendommen kan blive fjernet fra skoleskemaet og blive afløst af en mere bred undervisning i etik, livsfilosofi og kendskab til religion generelt. Skole- og uddannelsessystemer har også undergået forvandlinger.
Spirituelle bevægelser og menneskers søgen efter en højere mening er blevet mere almindeligt og accepteret. Flere og flere går til meditation, søger terapi og deltager i spirituelle grupper – det er blevet hverdag for mange mennesker – vi søger mening med tilværelsen som aldrig før.

Verden er blevet mindre – det tager ikke mange timer at rejse fra en verdensdel til en anden – og hvis man ikke kan være fysisk tilstede, så kan man mødes på tværs af grænser i cyberspace… f.eks. Second Life.
På den politiske scene i Danmark, manifesterer det nye paradigme sig i den omfattende privatisering og individualisering vi oplever lige nu.

Dansk Folkeparti har eksisteret i præcis 12 år. Det vil sige al den tid Pluto har været igennem Skyttens tegn. DF er i den forbindelse elefanten i glasbutikken, og en katalysator for processen henimod større anerkendelse af forskellighed og mangfoldighed, globalisering og netværk. Det er jo ikke på nogen måde DF’s ærinde, men partiet har sat FOKUS på det modsatte. Således polariseret er det muligt at få øje på værdier som anerkendelse, åbenhed, humanisme, medfølelse og medmenneskelighed, lighed og ligeværdighed på et højere niveau.
Uden mørke ser vi ikke lys.

Og når Pluto går ind i Stenbukken i 2008, vil vi se disse værdier blive manifesteret. DF’s rolle er tilsyneladende udspillet – og lur mig om ikke deres mandat vil blive svækket kraftigt ved næste valg.
En ny kæmpe er netop dukket op på arenaen…. Ny alliance her ved Plutos sidste tid i Skytten. Der skal være ordinært folketingsvalg i 2008 om ikke før og det sker netop ved Plutos skift til Stenbukkens tegn – og vi vil ganske givet se et jordskredsvalg! Det ser næsten ud til at være timet og tilrettelagt fra ”højere sted”.
Med Pluto i Stenbukken vil miljøspørgsmål komme til at optage sind og medieplads.

Vi kan ikke blive ved med at belaste planeten sådan som hidtil. Det har vi vidst i årtier. Men nu bliver det alvor.
Pluto i Stenbukken betyder at der skal ryddes op. Gammel vaneadfærd bliver forandret . Forbrugsmønstre vil ændre sig. Discounttempler og billigvarebutikker vil lukke. Vi vil komme til at gå mere efter gedigne og varige forbrugsgoder, mere vedvarende energi, det langtidsholdbare.

Køb-og-smid-væk-adfærd, forbrugerisme og ligegyldighed overfor produktionsmetoder og deraf følgende miljøbelastning vil blive afløst af omtanke og genbrug, til gavn for planeten og jordboerne. Det behøver ikke at være så kedeligt som det lyder, som sidegevinst kan det give os større kreativitet og opfindsomhed. Selv om der nok vil være dem der slår sig i tøjret i starten, når nye levevaner skal indarbejdes. Al overgang er svær.
Der vil være politisk vilje til et lederskab og en arbejdsomhed, som kan bringe fornuft og omtanke ind på nye måder – Hvordan det skal manifestere sig? Jeg gætter på økonomiske stramninger for erhvervslivet som er en stor miljøbelaster og skrappe miljøregler og sanktioner omkring produktion og import af varer . Samtidig vil der blive skrappere regler omkring private husholdninger, bilkørsel, flytrafik, affalds- og genbrugordninger. Vi ser det så småt allerede. Der kommer mere. Og det hele vil blive sat i værk af Staten gennem lovgivning. Uanset regeringens farve. Og hvis det ikke kommer fra regeringsplan, vil det komme som et folkekrav og en nødvendighed. Et enten/eller i Plutos ånd.

Da Pluto gik ind i Skytten i 1995, var dyrevelfærden et hedt emne – dyretransporter især. Vi vil se omlægninger på dette område, også her vil der ske stramninger og begrænsninger til gavn for dyrene og bedre kvalitet af det kød vi spiser.

Vi vil også se en ny social omgangsform dukke frem. Emma Gad kan gå hen og blive trendy – med fine manerer, middage, sociale sammenkomster under formelle former. En ny klassicisme og elegance vil vise sig i modebilledet med dramatiske undertoner. Vi vil opleve en højnelse af kvalitet i kulturlivet, design og kunstnerisk udfoldelse og også i medierne. Der bliver satset mere på godt håndværk og solid uddannelse som fundament.
Og apropos medieplads. Det virker næsten som om der har hersket totalt anarki på avis og mediefronten – gratisaviser og konkurrence om seere og radiolyttere. Vi kan trække hele verden ind i dagligstuen i lyd og billede og tryksværte. Det kommer nok ikke til at vare ved. Overfloden som vi har set kan medføre ”medielede”. Gratisaviser vil blive historie og kun de store aviser vil overleve – evt ved fusioner. I de elektroniske medier vil vi også se oprydning og lukning af stationer og programmer der har overlevet sig selv.

Det kan være at vi indenfor de næste 15 år, kommer til at opleve en større polarisering mellem rige og fattige på globalt niveau. Der kan komme nye statsledere, med magtbegær og en diktatorisk eller tyrannisk stil. Folket er undergivet kejseren – en ny form for slaveri i dele af verden kan blive en realitet. Omvendt kan det også være, at flere diktatoriske statsformer vil blive afsløret og væltet og afløst af etiske, arbejdsomme, demokratiske ledelsesformer – affødt af Pluto i Skyttens forberedende indflydelse.

Sammenfattende vil jeg sige, at de visioner og diskussioner der har hersket i Skyttens tegn vil blive omsat i konkret handling og synlige resultater i Stenbukken. Skolereformer, adskillelse af stat og kirke, ansvar overfor miljøet og vore levevilkår, økonomiske stramninger der begrænser overforbrug, højere uddannelseskrav, ansvar overfor den voksende gruppe af ældre samt længere arbejdsliv for den enkelte (vi ser det allerede) og den enkelte vil få et større ansvar for sig selv og sin omverden.

Når Pluto går ind i Vandbæreren i 2024 vil vi atter se en ny samfundsorden, båret af begreber som frihed, uafhængighed, høj teknologisk standard, humanisme og – en meget ny og anderledes livsstil – som vil blive resultatet af den stramme stil vi kommer til at se i Stenbukkens tid. Men den tid den glæde.
Sidst Pluto befandt sig i Stenbukken var i årene 1762 – 1777.