Jomfru

Element – Jord
Dynamik – Bevægelig
Polaritet – Passiv, indadvendt, yin, feminin
Hersker – Merkur
Periode – 23. august-22. september

Har du nu husket…? Pas nu på…!  Gør det nu rigtigt…! Sørg for at have tørre sokker med!  Husk at vaske hænder – nu skal jeg vise hvordan…!

Jomfruens svada af formaninger skingrer gennem gangene mens hun tripper med rappe skridt til næste opgave hun har pålagt sig selv at udføre til punkt og prikke. Der er ingen slinger i valsen når der skal vaskes, stryges, laves sunde helseretter med vitaminer og kalorier regnet nøje ud.

Jomfruen katalogiserer, kategoriserer, tæller og laver lister. Det er Dyrekredsens bogholder, regnskabsfører, arkivar og rengøringsalf. Vi har fat i en uundværlig stemme i koret af stjernetegn. Hvor ville vi være hvis livets praktiske sider ikke blev udført – derhjemme som ude i samfundet.  Jomfruen er kontorets blæksprutte med overskud nok til at gøre et ordentligt og pertentligt stykke arbejde.

Jomfrumusikeren er den der holder takten i orkestret.  Og de gammeldags typografer der satte avisen i hånden med små blyblokke i sættekasser må have haft jomfruegenskaber – ellers ville der være mange flere fejl. Bibliotekaren har helt styr på decimalklassesystemet og kan se for sit indre blik, hvor bogen står. Måske ved hun også hvad der står i indholdsfortegnelserne. Softwareprogrammører må have stærke jomfrutræk – ellers kunne man ikke holde ud at skrive linje efter linje i kodesprog – omhu og tålmodighed er en unik egenskab at besidde.

Jomfruer bliver betragtet som kedelige. For mit indre blik har jeg den stramme knold og det sammenbidte ansigt, den grå mus der tavst og usynligt sørger for at hjulene bliver smurt i virksomhedens maskineri – uden at vente tak. Ja, det er selvfølgelig en karikatur af en arketype: den effektive sekretær.

Jomfruen interesserer sig for statistikker, mængder, sammenligninger og analyser.  Hun kan være kritisk – ER kritisk – men det betyder blot at hun fordrer kvalitet fremfor kvantitet. Hun er stilren og upåfaldende, arbejdsom og dygtig.

Sundhed og helse er kerneområder for Jomfrutegnet. Derfor kaldes det også for sygeplejersketegnet. Ikke som den omsorgsfulde, empatiske sygeplejerske, men den effektive, der ikke laver fejl i medicindoseringer og i det hele taget gør hvad der er brug for. Hverken mere eller mindre.

Jomfruen har at gøre med hverdagslivets såkaldte petitesser, der, hvis de ikke blev udført ville kunne mærkes at de mangler. Hvis rengøringspersonalet strejker, så går der ikke lang tid før institutionerne lukker – og så lukker samfundet kort efter. Det er dem der gider gøre en ekstra indsats fordi de ikke kan lade være. Det er deres natur at være sådan.

Når Jomfruen går i skole, så lærer hun tingene lineært – fra en ende af. Det sker i logisk rækkefølge og ved at studere og huske nøje, hvad hun har læst og lært. Først når grunden er lagt kan hun begynde at danne sin egen mening – og kommer hun i tvivl kan hun konsultere sine nøjagtige og sirlige noter fra hele studietiden.

Modsat Jomfrutegnet har vi Fiskene og tilsammen danner de et slags fællesskab – Jomfruen sørger for menneskelige fysiske behov  og Fiskene for de spirituelle.  For at være et spirituelt menneske, er det nødvendigt at være godt forankret i jorden – ellers kan det blive til sværmeri, fantasteri og ultimativt til religiøs psykose.  Jomfruen er en nødvendighed.

Jomfru-Fisk kan også kaldes for “medfølelsens akse” – det er her vi tager os af hinandens behov, fysiske som ikke fysiske, på tværs af skel og grænser.

 

September 2017 i astrologisk lys

Så kom september og vejret stemmer endelig overens med årstiden. Køligheden og den klare himmel, træernes gulnende løv vil om kort tid omsætte det alt for grønne til et farveorgie af rødt og orange. Der er i skrivende stund tyve dage til jævndøgn (22.september). Energiernes tilbagetrækning er allerede begyndt.  Der er mange astrologiske faktorer i spil i denne tid – det er umuligt at overskue det hele, men her er nogle særlige træk at lægge mærke til:

Solen er for længst gået fra den iltre Løve over i en mere afmålt Jomfru og  der er ligesom en afventende holdning, idet Merkur i retrograd bevægelse nu er gået tilbage over tegngrænsen fra en kort visit i Jomfruen og baglæns ind i Løven, tilbage på den samme grad der optog solformørkelsen i august.  Her er Mars ankommet til et rendezvous med Merkur og en, på en måde velmenende, trigon til Uranus.

Solformørkelsen, som jeg skrev om i et tidligere indlæg, har stadig noget at skulle have sagt. Det er stadig et sensitivt sted i dyrekredsen der bliver trigget en gang til den 3. september 2017. Nymånen, som solformørkelsen også er, har i særlig grad kvitteret med orkan og oversvømmelser i bl.a. Indien, Bangladesh, Nepal og Texas. Det er det helt store tidevand vi ser – som vi ved, er tidevandet knyttet til månens cyklus.

Men når Mars og Merkur støder sammen på Regulus (kongestjernen, der er forbundet med hævn for krænkelse), netop på det sted hvor solformørkelsen fandt sted, kan vi forvente at der bliver talt vrede ord. Trigonen, som er et flow-aspekt, til Uranus i 28 grader Vædder, giver skænderiet et twist af noget uforudsigeligt, oprørsk og frigørende, men ikke nødvendigvis farligt. Det er ordstrid, der vises her. Nok er nok – men hvem er det nok for? Det må vi vente og se. Merkur kommer til at lægge sig fast på de 28 grader Løve mens den gør klar til at vende om og bevæge sig fremad igen. Vendingen sker den 5. september. Det vil give noget lettelse i den trafikale og kommunikative inerti.  Den 10. september er planeten, der sender beskeder hid og did, inde i Jomfruen igen og bliver mindre vild. Mars går forud ind i Jomfruen den 6. september, samtidig med at der er fuldmåne. Det lægger en dæmper på gemytterne. Men der er mere. Den 16. september får vi et verbalt slagsmål igen. Denne gang vil det være med meget mere omtanke og fokus, med Jomfruens mere afdæmpede tone og i Merkurs ordenselskende hjemmetegn. Vil nogen give indrømmelser? Sige undskyld?

Hvis du i dit horoskop har personlige planeter eller akser på de 28 grader Løve, Vandbærer, Tyr, Skorpion vil du nok kunne mærke det som udbrud af irritation, vrede, hævntørst – så stop op og træk vejret før du handler… TÆNK dig om. Og vent med Den Store Samtale til efter den 10. september, hvor emotionerne vil have lagt sig igen.

Der er mere i September. Solen i Jomfruen vil den 5. september gå i opposition til Neptun i Fiskene på 12 grader – det er et årligt tilbagevendende aspekt, og den 6. september er der fuldmåne i Fiskene præcis på samme Neptun. I Jomfruen handler det om at se detaljerne i en sag, gå i petitesser, sætte rammer og regler. Overfor Neptun i Fiskene, der overhovedet ikke kender til detaljer og grænser kan udfordringen være at overbevise den empatiske, men måske også naive folkesjæl (Månen), om vigtigheden af at sørge for det nærmeste. Neptun i Fisk siger “vi er Et. Når du lider, så gør det også ondt på mig” mens Jomfruen siger ” jeg kan godt se at du lider og jeg vil gerne lindre din smerte, men først må jeg sørge for mig selv, ellers nytter det ikke noget”. Forsøm ikke dig selv i processen. Gør dine hverdagsting, stå op, vask dig, red din seng, giv dine nærmeste og dig selv næring og kærlighed. Florence Nightingale skal også spise og sove.

Tænk globalt – ja, men pas på ubrugelig følelsesoversvømmelse, med risiko for øllebrødsbarmhjertighed og bjørnetjenester (altså de dårlige, evt forværrende, tjenester gjort i god tro og mening) – og handl lokalt, med forstand og omtanke, der hvor du er. Det er det, den pragmatiske Jomfru gør så godt.

Vi er ikke færdige med septembers aspekter. Jupiter og Uranus vil mødes i en opposition for tredje og sidste gang i denne runde. De to forrige var i august 2016 og marts 2017. Måske vil vi se flere teknologiske nyskabelser blive sat i værk – måske noget der blev opfundet for 7 år siden, i 2010, under konjunktionen, der fandt sted lige på tegngrænsen mellem Fiskene (afslutninger) og Vædderen (begyndelser), noget der har ligget og modnet på testniveau. Hvad mon det kan være? Selvkørende biler? Tagsten med indbyggede solceller? Nye former for energiforsyning? Det fossile brændstofs endeligt? Kommer der endelig flere elbiler på vejene? Der er nok at fundere over og holde øje med i de kreative ingeniørers og naturvidenskabers verden. Der kan være noget nyt vi endnu ikke har set – Uranus er jo overraskelsernes planet.

Den 20. september er der en ophobning af planeter i Jomfruen – Venus, Mars, Merkur, Sol – og nymåne igen. Nu bliver der virkelig brug for Jomfruens skelneevne, fordi Neptun fra Fiskenes tegn lige overfor, kan vise at det her fænomen “fake news” bliver ekstra aktuelt. Hvad vi får at vide er ikke nødvendigvis sandhed og “nogen” forsøger at sløre de faktiske forhold – hvor og hvordan ved jeg ikke – men vær særligt vågen på de sociale medier og opmærksom på om det du reagerer på og deler nu også er sandt. Vi er alle med til at kolportere falske oplysninger hvis vi ikke ser os ordentligt for, og blot reagerer med følelser før forstand.

Det var det for nu. Det er muligt at jeg vil lave en kort prognose i starten af hver måned. Jeg er ikke fan af at blive låst fast i forpligtende mønstre og forventninger – hverken fra mig selv eller andre – men der er nu noget godt ved gentagelser. Lige nu er vi i Jomfruens måned hvor gentagelser er guf. Næste måned er Vægt – så der kan jeg komme i tvivl igen. Vi ser hvad der sker – og hvad der er at skrive om.

Måneknuder og medfølelse

nodesMåneknuderne har en særlig rolle i et horoskop. De ligger altid lige overfor hinanden og danner en akse. Nogle astrologer mener at måneknuderne siger noget om horoskopets karmiske tema, andre at det er kontaktpunkter – dvs. at måneknuderne spiller med når mennesker mødes og skilles. Atter andre at det er udviklingspunkter – der oftest også involverer vore relationer. Det afhænger at tegn-hus-positionen hvad udviklingen går ud på.

Astronomisk er måneknuderne ikke fysiske objekter. De er punktet hvor solens og månens omløbsbaner krydser ekliptika – et nordligt punkt og et sydligt punkt. Når vi har sol- eller måneformørkelser sker de altid på den nordlige eller sydlige måneknude der hvor aspektet er eksakt og formørkelsen synlig fra jorden. Måneknuderne bevæger sig retrograd (baglæns) gennem zodiaken (dyrekredsen). En cyklus varer godt 18 år, så måneknuderne opholder sig i hvert tegn i ca. 1 1/2 år.

I oktober 2015 er Måneknudeaksen rykket fra Vægt-Vædder til Jomfru-Fisk. Vægt-Vædder aksen handler om Jeg og Du – Os og Dem. I Vædderen hersker Mars – planeten der er ansvarlig for bl.a. krig. I Vægten hersker Venus – ansvarlig for bl.a. fred. Krige er ikke bag os – men i kølvandet på dem skal der ryddes op.

Jomfru-Fisk-aksen handler om medfølelse. I Jomfruen er det den konkrete fysiske handling, at tjene andres vel. Det er her vi har hjælpen, støtten og redningen når det går galt i livet. Det er her der er helbredelse og lindring for sygdomme og kriser. Fiskens tegn lige overfor tager tjenesten og medfølelsen op på et højere niveau. Det er selvopofrelsens tegn og den åndelige medfølelse der byder at hjælpe hvor der er nød.

I denne tid, lige her hvor hundredtusinder mennesker flygter fra deres hjemlande, fra krig og undertrykkelse – krigen i Vædder-Vægt som Måneknuderne nu har forladt – er det tankevækkende, at det netop er Jomfru-Fisk der er næst i rækken. Jeg får et billede af et nyt “Jutlandia” – der er mennesker derude som har brug for hjælp og vi må sende hjælpen af sted.

Danmarks riges grundlov, 5. juni 1849 kl. 11.09, Kbh.

I Danmarks horoskop, opstillet for grundloven af 5. juni 1849 kl. 11, ser vi at Måneknuderne befinder sig…. ja, i Jomfru-Fisk! Danmark har haft ry for at være et land der healer, et land der stiller op med læger og sygeplejersker, med asyl og beskyttelse når det brænder ude i verden.

Jupiter, Venus og Mars har dannet en triplet i Jomfruen i danmarkshoroskopets 1. hus (os selv) – med Neptun lige overfor i Fisken siden starten af oktober 2015. Jupiter har ligget i Jomfruen siden slutningen af september, hvilket har sat fokus på diskussionerne om at lukke af eller træde i karakter som hjælpenation.

Fra midten af november vil Venus og Mars rykke ind i Vægten (hhv 9. og 13. nov.) og så at sige bytte plads med den nordlige Måneknude. Den 21. nov. vil Merkur skifte fra Skorpion til Skytte. Det siger noget om at der sker en ændring i retorikken. Merkur i Skorpion taler fra angstens platform – i Skytten vil den være mere handlingsorienteret og åben overfor nye tiltag, f.eks. at få øje på hvordan mennesker fra andre kulturer og folkeslag kan blive en ressource. Venus og Mars i Vægten kan muligvis få tingene mere i balance for en tid. Jupiter forbliver i Jomfruens tegn indtil 10. september 2016, som en påmindelse om at der stadig er hjælp behov.

Venus og Mars fortsætter ind til Skorpionen hhv. 6. december 2015 og 4. januar 2016 – og Merkur til Stenbuk 11. december. Igen skifter retorikken til en mere frygtsom og forsigtig tone – men mere resultatorienteret. Med Saturn pt på vej over Danmarks 4. husspids (hjemmet) ses talen om stramninger og grænser – fra starten af december 2015 og året ud, ligger Saturn tillige på Månen i 4. hus og trigger kvadrater til Neptun og Måneknuderne samt ascendantaksen i Danmarks horoskop, hvilket kan vise hen til yderligere stramninger og grænsesætning – men under protest “nedefra” – Månen er Folket i en nations horoskop, og Folket vil finde kreative, praktiske og usentimentale løsninger (Saturn hersker over 5. hus) og måske danne undergrundsbevægelser (Saturn i 8. hus) som modvægt til regeringens politik.