I Coronas kølvand

I nyhederne, der ikke handler om andet end coronasmitte, læste jeg i morges om to krigsveteraner, der fortæller at denne lockdown faktisk er god for dem. Der er ikke noget pres om familiesammenkomster her i påsken. Byen er stille og mennesketom. Der er god plads i supermarkedet. Lige noget for en ptsd-hjerne. På den anden side, skal man også lidt ud at se andre mennesker, ellers kan hjernen falde tilbage i angst og så skal man starte forfra med eksponeringsterapi. Det inspirerede mig til dette blogskriv.

Astrologien lige nu
I dag, den 7. April 2020, har vi kollektivt Mars i kvadrat til Uranus. Det er en eksplosiv cocktail og kan være en udfordring for de ekstroverte, der kan lide under den begrænsede udgang. Frustration, skænderier og gnidninger kan forekomme hvis man ikke sørger for at få afløb gennem fysisk aktivitet. De samfundsmæssige restriktioner kan i høj grad mærkes og kan være en gnist der får en ulmende undergrund til at brænde. Måtte det ske behersket. Heldigvis er Mars relativt hurtigt videre og ude af feltet efter den 12. April 2020. På hvilket tidspunkt Merkur vil være ude af Fiskenes uklarhed og inde i Vædderens handlekraft og vi vil få mere præcise og klare informationer om hvad der foregår og hvordan vi som borgere skal agere.

Fra min egen verden
Jeg er vant til at være alene, selv om det i denne tid er mærkbart at kontakten er begrænset. Familien ser jeg kun på skærmen en gang imellem og andre taler jeg i telefon med eller vi skriver en mail.

I disse apriluger har jeg i mit horoskop Saturn i transit over min radix Måne i begyndelsen af Vandbæreren. Den har jeg set komme allerede for længe siden. Og frygtet den. Tjekket hvad jeg lavede sidst den befandt sig der. Dengang blev jeg skilt. Ja, jeg søgte faktisk aleneheden. Min søn var en lille dreng, der gik i børnehaveklasse (det hed ikke nulte dengang). Så helt alene var jeg jo ikke. Men livet tog en ny drejning og jeg var i øvrigt arbejdsløs og gik hjemme. Man blev ikke sendt i aktivering og skulle bare aflevere sit dagpengekort korrekt udfyldt og til tiden. Jeg havde masser af tid for mig selv og studerede astrologi via brevkursus på The Faculty of Astrological Studies i London.

Nu i 2020 er det en lidt anderledes, men lignende, historie. Jeg er arbejdsfri, pensioneret(med en slags ptsd). Sønnike er en granvoksen mand med kone, barn og fast job i det offentlige. Jeg studerer stadig astrologi og skriver stadig om det – nu som blog og bladskribent.

Jeg har det som de to krigsveteraner og nyder at der er relativt mennesketomt i byen og god plads i Irma, som er mit foretrukne indkøbssted. Der er hverken musik eller reklamespots over højttaleren, der altid får mig til at fare sammen. Jeg nyder at jeg ikke behøver at bekymre mig om at føle mig sær over at takke nej til sociale samvær. Men selv for en introvert med ptsd-tendenser er det nødvendigt at have kontakt med andre mennesker, for ikke at få isolationsangst.

Der er så sket det under denne lockdown at vi er tre jævnaldrende kvinder (Månen) i opgangen, der skiftes til, to og to, at gå en tur ude i nabolaget, hvor der er masser af natur og god plads til at holde afstand de fleste steder. Nogle stier omkring søen, har kommunen spærret af fordi der er for smalt til at kunne komme tilstrækkeligt langt udenom – især – løbere, der kommer prustende forbi. Humøret stiger mærkbart efter en walk-and-talk et par gange om ugen.

Saturn ligger som sagt på Månen, men også i kvadrat til Neptun. Og det er interessant i forhold til rødvinen. Neptun er flygtige stoffer som alkohol og med kvadrataspektet til Månen i radix, er der risiko for dårlige vaner på det felt. Og jeg kan da godt mærke at der oftere kommer et glas for meget indenbords. Det er oplagt, at jeg skal disciplinere mig selv på det felt, så at sige komme Saturn i forkøbet, og sætte mig selv på rationering. Ellers får det konsekvenser – siger Saturn. Tag en kop kvalitetste i stedet.

Og selvfølgelig frygter jeg virussen. I 1992, et halvt år efter at Saturn sidst havde passeret Månen, blev jeg indlagt med en viruslungebetændelse og troede jeg skulle dø. Det varede længe før jeg kunne trække vejret normalt igen. Det vil jeg meget nødig opleve en gang til. Det er en skrap omgang og jeg er selvfølgelig bange for at jeg ikke overlever det. Jeg vil jo gerne se barnebarnet vokse op!

Saturns vej over min Måne og kvadratet til Neptun kan også have en spirituel side, ved at invitere til at meditere mere og konkretisere drømme og visioner. Hvordan kan jeg ikke sige – måske ved at skrive, det er jo det jeg kender og gør mest. Transit Uranus vil gå over min Merkur her i sommer og hyperaktivere den skrivende, kommunikerende side. I December 2020 vil både Saturn og Jupiter passere min Måne og skabe rum for et stærkt forøget indre liv og drømmeverden af fremtidsrettet art, som det ofte vil være i Vandbæreren. Det bliver interessant at se hvad der bliver at skrive om til den tid. Og – som altid med astrologi – er det op til mig at gribe bolden, før den triller væk og tiden er forpasset.

Her og nu handler det om at gennemleve og overleve denne voldsomme verdensomvæltning. At være i det nære, gøre det nødvendige, leve enkelt og nøjsomt, nyde det gode vejr og naboskabet – og lytte til den indre stemme, se de indre billeder og tage en dag ad gangen. Det er præcis Saturns ærinde – og det må jeg respektere.

Jordens sang

Og folk gik hjem
I deres huse
Ud i haver og på altaner
Hørte
Fuglenes sang
Uden motorlarm

Og folk satte sig ned
Spillede spil
Læste bøger
Sang sange
Sammen – og hver for sig

Og folk begyndte at høre
Deres egen stemme
Nogle mødte mørke
Nogle blev bange
Andre mødte sig selv

Og folk trak sig tilbage
I deres huse
Mens jorden trak vejret

Og jorden svarede
Sin tavse tak
Gav folk den rene luft tilbage

Og folk lærte at lytte
Mens jorden trak vejret
Og sang en sang
Som ingen havde hørt før

Jordens sang
Jordens sang

Saturn er rykket et felt frem

Saturn er nu gået i Vandbæreren og vil i første omgang kun bevæge sig knap to grader ind i tegnet. 11. maj går han retrograd og vender tilbage til Stenbukken 1. juli. Møder atter “den store konjunktion” med Jupiter og Pluto i oktober og vil først forlade Stenbukken igen den 18. december 2020. Derefter gælder det rejsen gennem Vandbæreren indtil marts 2023.

Saturns ophold i Stenbukken, sit eget hjemtegn, har virkelig bragt temaer omkring grænsesætning op til overfladen – ikke mindst i det vi ser nu omkring pandemien, men allerede inden har vi set at grænser lukkes og mure bygges. Det mest markant og konkrete udtryk for Saturns princip.

Men hvad er Saturn også?
Jeg opfatter planeten som en opdrager, en der sørger for struktur og sammenhæng, konstruktioner der holder os selv og hele samfund oppe. Saturn er skelettet, knoglerne, den sunde fornuft, den vise gamle bedstemor/far, erfaringen og evnen til at udvikle ekspertise, mestring. I Stenbukken viser det sig som stive regler og restriktioner, men også målrettet arbejdsomhed, omhu og orden.

Og nu kommer disse principper ind i et tegn, der har at gøre med humanisme, fornyelse, innovation, fremtidsvisioner, videnskabelighed, distance og individualitet og frihedsidealer.

“Menneskeheden” er presset nu under pandemien og det kalder på nye måder at være social på og nye måder hele samfund skal forholde sig til stort set alt på.  Det hele vendte på hovedet med Saturn i den sidste grad af Stenbukken;  nu er planeten rykket et felt frem til det nye territorium hvor de konstruktioner og strukturer vi hidtil har bygget på skal bygges om. Individualiteten bliver mere tydelig, fordi vi er nødt til at holde fysisk afstand til hinanden og derfor mødes via skærme. Og det er helt i tråd med Saturn i Vandbæreren.

Vandbæreren er ikke er socialt tegn som sådan, men har at gøre med “Menneskeheden” eller “Humanity”, Det handler her ikke om at være social i betydningen samvær med hinanden, det handler om os mennesker som en helhed.

Forklaringen er, at begrebet social hører hjemme i et astrologisk hus,  nemlig det 11. hus, området for venner, grupper og netværk.  Huset har en vis affinitet til Vandbæreren fordi det er det 11. tegn i dyrekredsen, men tolkes altså på en anden måde.

Det jeg siger her, har at gøre med det fænomen, at tegn og huse ofte i astrologiske lærebøger, tolkes som om det er det samme – men det er det ikke. Jeg opfordrer til at skelne skarpt mellem hus og tegn og huske at tegnet viser hvordan noget er, huse viser hvor det er.

Sidste gang vi havde Saturn i Vandbærer var i 1991-93, altså i kølvandet på opløsningen af Sovjetunionen, Berlinmurens fald og Tysklands genforening. Det trak veksler på rigtig mange mennesker og virksomheder, der måtte se livet som de kendte det, forsvinde for deres øjne. Nye strukturer, visioner og ideologier måtte etableres. Og – det var internettets fødsel.

I nyhederne har jeg set at virksomheder allerede er ved at omstille deres produktion til f.eks. nødvendige værnemidler. Restauranter osv omstiller til takeaway. Bare for at nævne nogle få. Kunne man forestille sig, at skoler vil have fundet ud af hvordan de faktisk kan etablere fjernundervisning som “webinars” hvor læreren kan holde klasseundervisning i realtid via skærmen og elever kan kommentere og stille spørgsmål i kommentarsporet… eller afholde klassetimer som skærmkonference hvor alle kan se og høre hinanden? Midlerne er der jo allerede. Det er bare at få det udviklet så det også passer til  børnehøjde. Og det ville passe Saturn i Vandbæreren helt fint.

Er Vandbæreren et idealistisk tegn?
Ja – det er det. Nogle vil måske sige at det er da Fiskenes område, men i Fiskene har vi at gøre med drømme, spiritualitet, utopi og romantiske forestillinger. I Vandbæreren taler vi om udvikling og konkretisering af nye ideer, for en bedre verden… og med Saturns tilstedeværelse her, er det konkrete især understreget.

Lige nu er vi afskåret fra at være sammen med andre mennesker sådan som vi er vant til.  Men det er ikke kun skidt. Fordelen er, at de mentale antenner rækker længere ud… eller ind. Der bliver ro og rum til at man kan høre sin egen stemme, mærke sin egen særlige måde at være på… kort sagt finde sig selv. Blive human igen. Hvis man vælger at se det på den måde.

Blive human igen? Ja, fordi vi synes at være blevet fremmedgjort fra os selv og verden gennem mange årtier, som resultat af den økonomiske vækstideologi og produktivitetsorienterede måde at se mennesket på; som en ressource, der kan udnyttes og kun har værdi i kraft af  sin arbejdsevne og hvor skolebørn testes for om de passer ind i skabelonen (skabt af regneark?).

Mennesket har værdi i kraft af sig selv og for sig selv… ikke som nogens “ejendom”. Deri ligger friheden, som Vandbæreren er eksponent for; at have værdi, bare fordi vi er til. Men friheden er lige nu  begrænset – vi kan ikke rejse, ikke mødes, ikke gå på cafe. Det kan være frustrerende – også et Saturntema – ikke at kunne bevæge sig rundt som vi vil og ikke gøre som vi plejer.  Men vi er frie i ånden – den kan ingen tage fra os. Og det er der, Saturn i Vandbæreren kan vise sin styrke -hvis vi tager det til os.

Lad os se hvad Saturn i Vandbærer tidligere har bragt med sig af konkrete teknologiske manifestationer, der har ændret vores bevidsthed:

1903-1905
Brødrene Wrights første flyvning med “Kitty Hawk”, en flyvemaskine med gasmotor,  lykkes.
Einstein revolutionerer videnskaben med sine skrifter om lys, materie, rum og tid. Herunder formlen E=mc2 (Masse er energi i bevægelse).

1932-35
Vi får sansemæssig og kommunikativ forstærkning af zoomobjektivet. Radioteleskopet,  FM-radiobølger,  Magnetbånd til optagelse og udsendelse af lyd, Radaren.

1962-65
Fjernsynet bliver folkeeje og findes i løbet af disse år i de fleste hjem.

1991-94
Den 6. august 1991 bliver World Wide Web “født” i CERN i Geneve.

2020-23
Jeg gætter på en markant videreudvikling af de elektroniske medier der radikalt vil ændre måden vi “går på arbejde” og indretter vores samfund på – især i lyset af den aktuelle verdensomspændende viruskrise der sandsynligvis vil forandre verden – dvs. os i den – for altid, uanset hvor meget vi forsøger at vende tilbage til “normalen”.

Og jeg minder lige om at virkeligheden stort set altid overgår fantasien.

Tak for besøget.
Det er blevet tid at meditere.