Virkelighed og spejle

Latteren fra den hvide strand skyder genvej gennem buskadset, bag hvilket jeg sidder på et blåt håndklæde og læser i en bog af Simone de Beauvoir. Lyden blander sig med larmen fra en motorbåd, der fræser sundet op. Og hundeglam.

Vinden hvisler sagte og aer mine kinder – først den ene, så vender den og aer den anden. Let til skiftende, taler vinden nu med, hæver stemmen i kronen af det træ jeg sidder under. Et egetræ, der hvisker århundreders uforståelige hemmeligheder i mit øre.

En mørk og solbrun ung kvinde krydser den grønne plæne sammen med en lille, også brun, vimsende hund i snor. Hendes dybsorte hår blafrer selvbevidst langt ned ad hendes ryg. Hun vender sig kort om og kigger hen mod mig som om hun ved at jeg ser på hende.  Kækt kaster hun med håret, vender sig igen væk, og går videre op mod den hvide villa på bakken. Hun er smuk.

Jeg iagttager en virkelighed, der stråler fra alle sider –  ind mod midten.  Ind mod mig.
Jeg tager et spejl op af muleposen ved min side og kigger på omgivelserne i det. Drejer det rundt i en cirkel og ser ind i virkelighedens omvendte vinkler og retninger – og med et synes alting mere virkeligt, set indenfor spejlets ramme, end når jeg ser det hele i de sædvanlige 180 graders synsvinkel, som øjnene kan se.

Virkeligheden bliver altså næsten mere virkelig, når den bliver spejlet og rammet ind?
For at opleve virkeligheden helt, må jeg ligesom træde ud af den eller stille mig ved siden af den?

Interessant betragtning.

 

 

Uranus i Vædderen 2010-2018

Vi står overfor et kæmpe energiskifte, når Uranus går ind i Vædderen.
Den 27. maj 2010 hvor den stikker næsen indenfor i Vædderen og i midten af august igen trækker sig tilbage til Fisken for en tid. Den endelige indgang i Vædderen finder sted 12. marts 2011. Dermed begynder en ny uranisk 84-års cyklus, idet Vædderen det første tegn i dyrekredsen, og Uranus er 84 år om at gå en fuld runde. Energiskiftet vil kunne mærkes på flere måder, på flere planer. Individuelt og globalt. Det følgende er et bud på nogle mulige scenarier for Uranus/Vædder-energien.

Individuelt vil man opleve forandringer i sin tilværelse, hvad enten det er en indefrakommende trang eller impuls, eller det er udefrakommende begivenheder der tvinger en forandring igennem. Mange vil  sikkert mærke at noget er i gære her i sommeren 2010.

Mennesker er almindeligvis ikke vilde med forandringer og vi vil gøre hvad vi kan for at modvirke de forandringer vi ikke selv er herre over. Naturligt nok. Vi vil forsvare liv og territorium, overbevisninger, livs- og menneskesyn. Derfor kan uranus-energien opleves voldsom og destruktiv, eller omvendt – hvis man er til det – som en befrielse fra restriktioner og mønstre man for længst har udlevet.

Og her kommer vi til Uranus’ revolutionerende energi. Indgangen i Vædderen er en form for “vækkeur” – en invitation til at opleve at livet er andet og mere end hvad du har lært hidtil at det skal være. Vær ikke bange for at tænke utraditionelt, gøre noget skørt og anderledes. Prøv at udfordre dine vaner og overbevisninger. Uranus skal nok hjælpe til – og hvis du går med på eksperimentet, er der gevinst i den anden ende i form af en friere ånd, en bredere horisont og mindre forældet gods i bagagen.

Omvendt, kan det blive en vanskelig tid hvis du har modstand mod de nye impulser. Det kan være du synes det er skræmmende eller uforståeligt hvad der sker med dig, eller med dine relationer. Vi er alle under indflydelse af den nye energi, men vi har hver vores egen unikke måde at håndtere det på.

Nogle vil føle en akut overenergi, som ikke umiddelbart kan finde et afløb. Hvor skal den ledes hen? Hvad skal du gøre med den? Du vil have handling og forandring NU, men ved ikke i hvilken retning du skal gå. Der er utallige muligheder – men netop fordi de er utallige, aner du ikke hvad du skal fokusere på. Og – der er jo også dine relationer at tage hensyn til – hvad med dem? Er de med på fornyelsen? Og hvordan udspiller det sig for dem? Det kan være du får nye interesser, søger nye spændende bekendtskaber og venner, skifter karrierespor, ønsker at ændre på din livsstil og indgå nye, måske meget anderledes partnerskaber. Præcis på hvilket livsområde det udspiller sig, skal ses af det hus hvor Vædderen befinder sig i dit individuelle horoskop.

Der kan, uanset hvilket hus der er tale om, være en dyb frustration over, at udviklingen går “for langsomt”. Indeni er der fart på men livet “udenpå” kører i samme langsomme tempo som det hele tiden har gjort. Planer og projekter udvikles og skrinlægges i en uendelighed. Tiden føles både knap, og for lang. Det kan føles som stress og udbrændthed, hvilket der faktisk allerede er temmelig meget af for tiden.

Der kan være en følelse af at “noget skal gøres!” men du kan ikke finde ud af hvad det er. En følelse af at noget meget vigtigt er forsømt eller glemt.

Med Uranus i Vædderen står det ikke stille ret længe ad gangen, man haster videre mod nye græsgange og nye muligheder helt frem til Uranus tager ophold hos naboen, Tyren, hvor det hele falder til ro og bliver hverdag en gang i 2018. Så der er masser af tid til at implementere og vænne sig til det alt nye indtil da.

Globalt set, træder vi ind i en ny æra, der varer omtrent frem til næste århundredeskifte. Sidst Uranus gik ind i Vædderen, var i 1927, altså kort før krakket i Wall Street (1929) og 2. verdenkrigs udbrud. Det lyder jo ikke specielt lovende, især da vi i disse år er vidner til og deltagere i en global økonomisk og miljømæssig krise. Det kan vi jo som menneskehed gøre noget ved, hvis vi vil. Og vilje er hvad vædderen handler om. Uranus=energi og Vædder=vilje.

Det kunne være et startskud i mere end en retning. Positivt kunne det være begyndelsen på at opfinde nye, alternative energiforsyninger der virkelig batter, få gang i lokale projekter der kan gøre lande og regioner mere selvforsynende, nedbryde multinationale koncerner og oprette mindre produktionsenheder der hvor de skal bruges og dermed nedbringe transport af varer og begrænse CO2udslip Man kunne understøtte individuelle initiativer til gavn for fællesskabet (uranus hersker i vandbærer=det fælles,humanistiske og vædder = det individuelle) eller fællesinitiativer til gavn for individet. Vælg selv.

I den mere dystre afdeling, vil vi muligvis se større våbenproduktion og måske endda en “våben-boble”, a la IT-boblen i 90’erne. Der er store penge i oprustning på bekostning af menneskeliv og trivsel. Skyderier og lokale opgør vil blive en større del af hverdagen og mediebilledet, ligesom vi vil se flere spontane og kortvarige oprør og demonstrationer. Flere græsrodsbevægelser med særlige mærkesager vil genopstå som reaktion på uretfærdigheder og menneskefjendtlig politik.

Vi kan få politiske ledere med en noget anderledes profil end hidtil. Kvindelig statsminister i Danmark, f.eks.  I virksomheder vil der komme flere alternativt tænkende ledere og i det hele taget flere ledere med kontroversielle ideer og holdninger.

Nuvel. Vi beskæftiger os med Uranus. Derfor kan det aldrig vides med sikkerhed hvordan det vil gå. Der er altid et overraskelsesmoment, når det handler om denne uregerlige og uforudsigelige planet. Den vil altid udfordre fantasien og forventningen, så forvent det uventede og vær opmærksom. Regn dog med at stivnede og udtjente holdninger og normer forsvinder og erstattes af nye, og regn med at det bliver noget helt andet end jeg har beskrevet – men sandsynligvis dog noget der ligner.

Pluto i Stenbukken 2008-2024

Pluto forlader Skytten efter 12 års ophold og går ind i Stenbukkens tegn i 2008 hvor den bliver indtil begyndelsen af 2024. Pluto skifter tegn hvert 12-15. år.  Vi står overfor en forandring af GRUNDTONEN i verden. Plutos princip er et enten/eller.  Skyttens kendetegn er etik, moral, viden, diskussion, kultur og filosofi – altså et stærkt visionært tegn.  Stenbukken står for sikkerhed, tryghed, orden, ambition, udholdenhed, arbejdsdisciplin og lederskab. Kort sagt – ikke så meget snak – nu skal der arbejdes for at opnå konkrete resultater.
Jeg har forsøgt at spore mig ind på nogle af de store temaer i de sidste 12 år og giver et bud på dem i de kommende 14-15 år. Hvilke forandringer vil vi se?

Plutos ophold i Skytten siden 1995 har medført store forandringer for samfund og enkeltindivider. Vi har været vidner til religiøse stridigheder og ufred mellem nationaliteter. Danmark er blevet et videns- og informationssamfund, og vi diskuterer værdier. Kommuner er lagt sammen og hele den statslige og kommunale struktur er ændret i Danmark.

Også en åndelig bølge har været over os i de senere år. Spiritualitet og videnskab har slået bro. Der er noget om snakken – der findes noget som ikke kan umiddelbart kan ses, vejes og måles. Einstein og Bohr vidste det, men verden var ikke klar til at høre det da de endnu levede: der er en dimension af virkeligheden, som vi ikke kan erkende med vore almindelige sanser. Nogle ved det godt og anerkender tanken, andre ikke. Vi er jo forskellige.
Kvantefysikken er et udtryk for denne dimension – uden at jeg iøvrigt skal gøre mig klog på den. Jeg er ikke kvantefysiker – ej heller på anden måde videnskabskvinde. Jeg konstaterer blot det jeg iagttager omkring mig.
Diskussionen om adskillelse af stat og kirke har også været oppe at vende på bedste Skytte-vis. Det kan være at det bliver en realitet i løbet af de næste 15 år hvor visionerne fra Skyttens tid vil blive til konkret handling. Kristendommen kan blive fjernet fra skoleskemaet og blive afløst af en mere bred undervisning i etik, livsfilosofi og kendskab til religion generelt. Skole- og uddannelsessystemer har også undergået forvandlinger.
Spirituelle bevægelser og menneskers søgen efter en højere mening er blevet mere almindeligt og accepteret. Flere og flere går til meditation, søger terapi og deltager i spirituelle grupper – det er blevet hverdag for mange mennesker – vi søger mening med tilværelsen som aldrig før.

Verden er blevet mindre – det tager ikke mange timer at rejse fra en verdensdel til en anden – og hvis man ikke kan være fysisk tilstede, så kan man mødes på tværs af grænser i cyberspace… f.eks. Second Life.
På den politiske scene i Danmark, manifesterer det nye paradigme sig i den omfattende privatisering og individualisering vi oplever lige nu.

Dansk Folkeparti har eksisteret i præcis 12 år. Det vil sige al den tid Pluto har været igennem Skyttens tegn. DF er i den forbindelse elefanten i glasbutikken, og en katalysator for processen henimod større anerkendelse af forskellighed og mangfoldighed, globalisering og netværk. Det er jo ikke på nogen måde DF’s ærinde, men partiet har sat FOKUS på det modsatte. Således polariseret er det muligt at få øje på værdier som anerkendelse, åbenhed, humanisme, medfølelse og medmenneskelighed, lighed og ligeværdighed på et højere niveau.
Uden mørke ser vi ikke lys.

Og når Pluto går ind i Stenbukken i 2008, vil vi se disse værdier blive manifesteret. DF’s rolle er tilsyneladende udspillet – og lur mig om ikke deres mandat vil blive svækket kraftigt ved næste valg.
En ny kæmpe er netop dukket op på arenaen…. Ny alliance her ved Plutos sidste tid i Skytten. Der skal være ordinært folketingsvalg i 2008 om ikke før og det sker netop ved Plutos skift til Stenbukkens tegn – og vi vil ganske givet se et jordskredsvalg! Det ser næsten ud til at være timet og tilrettelagt fra ”højere sted”.
Med Pluto i Stenbukken vil miljøspørgsmål komme til at optage sind og medieplads.

Vi kan ikke blive ved med at belaste planeten sådan som hidtil. Det har vi vidst i årtier. Men nu bliver det alvor.
Pluto i Stenbukken betyder at der skal ryddes op. Gammel vaneadfærd bliver forandret . Forbrugsmønstre vil ændre sig. Discounttempler og billigvarebutikker vil lukke. Vi vil komme til at gå mere efter gedigne og varige forbrugsgoder, mere vedvarende energi, det langtidsholdbare.

Køb-og-smid-væk-adfærd, forbrugerisme og ligegyldighed overfor produktionsmetoder og deraf følgende miljøbelastning vil blive afløst af omtanke og genbrug, til gavn for planeten og jordboerne. Det behøver ikke at være så kedeligt som det lyder, som sidegevinst kan det give os større kreativitet og opfindsomhed. Selv om der nok vil være dem der slår sig i tøjret i starten, når nye levevaner skal indarbejdes. Al overgang er svær.
Der vil være politisk vilje til et lederskab og en arbejdsomhed, som kan bringe fornuft og omtanke ind på nye måder – Hvordan det skal manifestere sig? Jeg gætter på økonomiske stramninger for erhvervslivet som er en stor miljøbelaster og skrappe miljøregler og sanktioner omkring produktion og import af varer . Samtidig vil der blive skrappere regler omkring private husholdninger, bilkørsel, flytrafik, affalds- og genbrugordninger. Vi ser det så småt allerede. Der kommer mere. Og det hele vil blive sat i værk af Staten gennem lovgivning. Uanset regeringens farve. Og hvis det ikke kommer fra regeringsplan, vil det komme som et folkekrav og en nødvendighed. Et enten/eller i Plutos ånd.

Da Pluto gik ind i Skytten i 1995, var dyrevelfærden et hedt emne – dyretransporter især. Vi vil se omlægninger på dette område, også her vil der ske stramninger og begrænsninger til gavn for dyrene og bedre kvalitet af det kød vi spiser.

Vi vil også se en ny social omgangsform dukke frem. Emma Gad kan gå hen og blive trendy – med fine manerer, middage, sociale sammenkomster under formelle former. En ny klassicisme og elegance vil vise sig i modebilledet med dramatiske undertoner. Vi vil opleve en højnelse af kvalitet i kulturlivet, design og kunstnerisk udfoldelse og også i medierne. Der bliver satset mere på godt håndværk og solid uddannelse som fundament.
Og apropos medieplads. Det virker næsten som om der har hersket totalt anarki på avis og mediefronten – gratisaviser og konkurrence om seere og radiolyttere. Vi kan trække hele verden ind i dagligstuen i lyd og billede og tryksværte. Det kommer nok ikke til at vare ved. Overfloden som vi har set kan medføre ”medielede”. Gratisaviser vil blive historie og kun de store aviser vil overleve – evt ved fusioner. I de elektroniske medier vil vi også se oprydning og lukning af stationer og programmer der har overlevet sig selv.

Det kan være at vi indenfor de næste 15 år, kommer til at opleve en større polarisering mellem rige og fattige på globalt niveau. Der kan komme nye statsledere, med magtbegær og en diktatorisk eller tyrannisk stil. Folket er undergivet kejseren – en ny form for slaveri i dele af verden kan blive en realitet. Omvendt kan det også være, at flere diktatoriske statsformer vil blive afsløret og væltet og afløst af etiske, arbejdsomme, demokratiske ledelsesformer – affødt af Pluto i Skyttens forberedende indflydelse.

Sammenfattende vil jeg sige, at de visioner og diskussioner der har hersket i Skyttens tegn vil blive omsat i konkret handling og synlige resultater i Stenbukken. Skolereformer, adskillelse af stat og kirke, ansvar overfor miljøet og vore levevilkår, økonomiske stramninger der begrænser overforbrug, højere uddannelseskrav, ansvar overfor den voksende gruppe af ældre samt længere arbejdsliv for den enkelte (vi ser det allerede) og den enkelte vil få et større ansvar for sig selv og sin omverden.

Når Pluto går ind i Vandbæreren i 2024 vil vi atter se en ny samfundsorden, båret af begreber som frihed, uafhængighed, høj teknologisk standard, humanisme og – en meget ny og anderledes livsstil – som vil blive resultatet af den stramme stil vi kommer til at se i Stenbukkens tid. Men den tid den glæde.
Sidst Pluto befandt sig i Stenbukken var i årene 1762 – 1777.