Hans Olav Refshauge holder gudstjeneste i Thylejren 1970