Lær astrologien at kende

Kig op på nattehimlen et mørkt sted på jorden, så er de der.  Planeterne,  der giver os magien og eventyret i hænde.  Fra vores jordiske synsvinkel  ser vi Sol, Måne og planeter dreje rundt om jorden. Men vi ved godt at det er Jorden og planeterne, der kredser om Solen.   Det mærkelige er, at vi kan aflæse himlens sprog,  og få hjælp til beslutninger og forståelse for de ting der sker i vores liv og verden.   Det hedder astrologi, læren om stjerner.

Horoskopet

Trækker vi det hele ned på skrivebordet, får vi et todimensionalt billede af det bælte i himmelrummet omkring os, der kaldes for Dyrekredsen –  Det er det bælte der udgør stjernetegnene og det er de stjernetegn der danner baggrund for planeternes positioner, længdegraderne – og så har vi et horoskop. Der er også andre målemetoder – men det er mere avanceret astrologi end jeg vil komme ind på her.

Jeg kan, som astrolog, ikke se alt om et menneske i mindste detalje, men jeg kan tyde mig frem til temaer og  mulige træk ved en person – talenter, evner, muligheder, ressourcer og udfordringer – men hvordan et menneske bruger de egenskaber kan astrologien ikke sige noget om.

Det er vildt spændene, når der sker store ting – personligt eller i verden – og opdage hvordan de astrologiske symboler korresponderer tilsvarende. Det er på den måde vi kan lære at forudse når der sker noget lignende. Men…

Forudsigelser

At forudsige fremtiden, at spå, er nok det de fleste forstår ved astrologi – og det er her den største misforståelse ligger, som et levn fra gamle dage, hvor det rent faktisk var sådan. Helt sådan er det ikke mere. Astrologi er langt mere nuanceret end bare at være en spådomskunst, selv om det også er en del af det – det er jo det sjove. Men ikke det eneste.

Astrologi er for mig et redskab til forståelse af hvordan tilværelsen  udfolder sig i et større perspektiv.  Vi kan se hvornår der er udfordringer og vi kan se hvornår livet er mere i flow på forskellige livsområder. Vi kan dykke  ned i detaljer under de store linjer og tale om de temaer der viser sig,  ud fra den aktuelle livssituation.  Det er indsigten, jeg går efter. Ikke en “du-er-sådan-og-sådan”- tydning, der låser et bestemt billede fast. Mennesket udvikler sig hele livet, arbejder med sine temaer – eller ikke… og bliver klogere undervejs… eller ikke.  Alt er ikke forud fastlagt.  Vi har en fri vilje – til at handle etisk og forsvarligt, især når vi på forhånd ved nogenlunde hvilken type udfordringer vi står overfor – indre som ydre.

Bagudsigelser

Måden at blive klog på astrologi på, er at iagttage hvad der foregår og sammenholde det med de aktuelle astrologiske faktorer. Derfor er “bagudsigelser”, at se tilbage i historien værdifuldt. Analysen af aspekter  og konstellationer i forbindelse med hændelser, giver  fingerpeg om hvad vi kan forvente i fremtiden.

Astrologi er cyklisk. Aspekter mellem planeterne vender tilbage med mellemrum, der kan beregnes. Aspekterne vil altid have nye nuancer, en ny kontekst. Derfor vil det heller aldrig være muligt at opstille videnskabelige forsøg med astrologi og få de samme resultater. Dertil er variablerne for… variable. Foruden det faktum, at mennesket er et kaotisk væsen.  Følelser er flygtige og uregelmæssige. De kan have de forskelligste former og udtryk. Vi kan kun tilnærme os en forudsigelse  – resten er intuition, og på den måde bliver astrologien til et magisk redskab for tydning.

Astrologien blomstrer

Her i det 21. århundrede er astrologien ved at få en renæssance, som et vægtigt bidrag til en kosmologi, der  inddrager ny viden om – og nyt syn på –  psyke og bevidsthed. For, hvordan kan det være at astrologi “virker”? Hvad er det der gør at vi kan aflæse en tegning af himmelrummet og få mening i det, i forhold til et menneskeliv såvel som til  den evolution der er foregået siden Big Bang – og som fortsætter uendeligt eller indtil Solen slukker. For det gør den. Engang.

Renæssancen er en følge af internettets globalisering af det astrologiske miljø. Det boomer simpelthen med podcast,  videoer og hjemmesider fra astrologer der deler viden,  workshops og webinars på internationalt plan. Der har ikke nogensinde i historien væres så let adgang til astrologisk indsigt og viden af usædvanligt høj kvalitet, som der er nu – og jeg tror kun det vil vokse. Der er også meget kulørt crap.  Som med alt andet er det vigtigt at kunne skelne.

At kunne tyde et horoskop, kræver grundigt kendskab til betydningen af de tre vigtige “ben” i astrologien: Planeter, tegn og huse (eller felter). Det svarer til at lære at læse noder, matematik eller sin første ABC. Når først koden er knækket, kan magien begynde. Det er et studium der har en tendens til at vokse – og det holder aldrig op, medmindre man forlader faget.  Der er en besynderlig tendens til, at er man først blevet smittet med “den astrologiske virus”, så bliver man den aldrig mere kvit. Det er som om man bliver valgt af astrologien – ikke den anden vej rundt.

Du kan læse mere på disse sider:

planeter 
tegn
huse