Velkommen 2017 – læg planer og vær fleksibel

Der en sælsom overgangsstemning omkring den 31. December. En følelse af forventning når vi siger farvel til et brugt årstal og goddag til et nyt.

Det er mærkbart, at det 21. Århundrede er blevet 17 år, som en oprørsk og trodsig teenager der er i færd med at frigøre sig. Vi lever i en overgangstid, en udviklingstid, der sender energibølger af frygt og håb gennem verden, på næsten samme frekvens.

2016 har astrologisk været præget af et kvadrat mellem Saturn i Skytten og Neptun i Fiskene. Et aspekt der har sået tvivl om alt. Vi har været vidner til ubehagelig retorik, propaganda og vildledning i medierne. Det er let at blive forført af en fordrejet virkelighed. Aspekter mellem Saturn og Neptun sætter fokus på forholdet mellem løgn og sandhed, illusion og realitet, drømme og virkelighed. Jeg er selv nået til et sted, hvor det synes som om alt det jeg troede på ikke længere giver mening. Noget er færdigt og faldet væk, et fravær, som jeg ikke kan sætte ord på. Jeg leder stadig efter det, men det er som om en del af mig ikke længere eksisterer, det er tid at give slip og komme videre. Saturn og Neptun har sluppet taget i hinanden for denne gang, jeg satser på at der kommer mere klarhed.

Grundtonen i 2017 vil på mange måder ligne 2016. De langsomme planeter Uranus i Vædder, Neptun i Fiskene og Pluto i Stenbukken fortsætter i de samme tegn, som hidtil. Kun Jupiter skifter tegn fra Vægt til Skorpion i oktober 2017. Saturn vil forblive i Skytten indtil midten af december 2017. Verdens overordnede problemer og konflikter vil ikke blive løst i år.

2017 vil ellers bære præg af en konstellation mellem tre store planeter – Jupiter, Saturn og Uranus. Det er en stor mundfuld. Vi tager det lidt ad gangen.

Jupiters opposition til Uranus mødes tre gange i løbet af året – har faktisk allerede mødtes første gang i denne runde den 26. December 2016. Som et eksempel, er der indgået aftale om våbenhvile mellem de stridende parter i Syrien. Det har de gjort før, og det holdt ikke. Det vil vise sig om det så holder denne gang. Jupiter i Vægten har alle gode intentioner om balance og forhandling, men Uranus i Vædderen synes ikke nødvendigvis at være med på det – den vil ikke gå på kompromis. Det er en tid hvor det er særligt udfordrende at holde fast i den gode hensigt, fordi man ikke ved hvad modparten kan finde på. Der vil være disruption – et nyt ord på den danske sproghimmel, der betyder splittelse. Jupiter vil gøre sit for at holde på moral, etik og etikette (Gud, Konge og Fædreland) hvilket Uranus vil udfordre og provokere med nye toner. Gamle skikke må vige for nye. Aspektets to andre højdepunkter sker den 2. Marts 2017 og 28. September 2017. Tag ikke datoerne for bogstaveligt, det er dagene for de eksakte positioner – hav en tidsmargen på et par uger før og efter in mente.

Det andet større aspekt i 2017 er en trigon mellem Saturn i Skytten og Uranus i Vædderen. Aspektet har vi set allerede i december 2016. Planeterne vil gennem 2017 befinde sig inden for en orbis på ca 10 grader fra hinanden indtil 11. November 2017 hvor aspektet igen er eksakt. Trigonen sender et positivt signal, men Saturn og Uranus er antagonister. Det som Saturn forsøger at bygge op og holde fast i, vil Uranus komme og lave om på – den laver andre streger i arkitektens tegning. Derfor befinder vi os i en tid, hvor det er godt at have sine mål for øje – men samtidig være indstillet på at ændre og justere på planerne undervejs. Ingen ved hvilken kæp Uranus stikker i hjulet – eller hvilke geniale indfald den forlener os med, det kan den nemlig også. En ting er sikkert – hvis man holder fast i gamle strukturer og metoder, så vil man komme til kort. Fikse ideer bliver brudt ned, man må gøre sig fleksibel og mobil. Vi er ved at forlade et gammelt paradigme og det nye er ikke brudt igennem endnu. Der skal tænkes i helt andre og nye baner. De gamle dinosaurer må nok i højere grad vige pladsen for yngre generationers nye måder at organisere samfundet på. Man kunne sige at Saturn-Uranus aspekter på en måde straffer rigide, ufleksible systemer og belønner fornyelse og tilpasningsevne. Både Uranus og Saturn ligger i det sidste dekanat af ildtegnene Vædder og Skytte. Det er nu det “brænder” – når vi kommer til 2018, skifter begge planeter til jordtegn og så får vi helt andre ting at se. Mere om det til den tid.

Endnu et markant aspekt har vi set i 2016 – og som vil komme igen i 2017. Nemlig kvadratet mellem Jupiter og Pluto. Jupiters diplomatiske forhandlingsevne og kulturelle signifikans er på kant med den meget kompromisløse magtfaktor, Pluto i Stenbukken. Det kan godt være at alliancer er ønskelige i retfærdighedens og humanitetens navn, men Pluto slipper kun det igennem der gavner magten. Hvad betyder det? Radikalisering? Blind lydighed? FNs magtesløshed? Det er hårde tider for kultur og menneskerettigheder. Der er tre tidspunkter for det eksakte aspekt – 24. november 2016, 30. Marts 2017 og sidste gang den 4. August 2017 – igen med en god tidsmargen på hver side.

Er der da slet ikke noget godt i vente?
Selvfølgelig er der det. Vi har Saturn i en sekstil til Jupiter. Et rigtig behageligt aspekt som indikerer at der dog er en ventil i al denne omkalfatring som vi globalt – og mange af os personligt – gennemlever. Saturn og Jupiter er sociale planeter, og i samklang sørger de for en god tone. De står i reception – dvs at Saturn står i Skytten som Jupiter er hersker i og Jupiter står i Vægten, som Saturn er ophøjet i. Forhandlingerne går glat her og kan afspænde de mere vanskelige sider af de astrologiske tendenser som begge planeterne er involveret i. Saturn sekstil Jupiter virker afbalancerende mellem kontraktion (Saturn) og Ekspansion (Jupiter) – de vil gerne lytte til hinanden og afpasser sig efter situationen. Det er befordrende for samarbejde i vanskelige tider – men står ikke alene og kan ikke til fulde opveje de udfordringer der er.

Summa summarum – overordnet set bliver 2017 altså ikke stort anderledes end 2016. Det må vi vente med til 2018. Til gengæld kan man tænke over hvordan man vil komme videre – sætte sine mål og lægge sine planer – og være klar til at ændre strategi når der kommer overraskelser og benspænd. Man kan også med fordel være kritisk overfor mediernes nyhedsstrøm og varsom med hvad man bringer videre, for ikke at skabe rygter der ikke har hold i virkeligheden. Jeg vil tænke mig godt om, før jeg deler eller “liker” noget på facebook.

Jeg er ikke vild med nytårsforsæt, for de holder aldrig. Og dog har jeg en hensigt for 2017: at gå mere i skoven, være mere nærværende, lære mere astrologi og blive ved med at skrive.

Godt nytår.

 

 

Neptun og Dragens Hale

We are full of apprehensions, fears… We need more psychology, more understanding of human nature, because the only real danger is Man himself. He is the great danger and we are pitifully unaware of it. We are the origin of all coming evil” C.G. Jung

Titanernes fald – Cornelis Cornelisz van Haarlem 1588-90, smk public domain

I denne tid – november 2016 – er Neptun på vej gennem Dragens hale i 9 grader i Fiskenes tegn.  Det er som et magisk spejl ind i skyggernes land, i det ukendte, det ubevidste. Der hvor der er drømme og mareridt, hvor der er dæmoner og engle som vi ikke kan skelne fra hinanden. Alt er tåget, diffust, uklart. Vi kan ikke se hvem der er de gode eller de onde. Det er som en psykologisk blindhed der griber hjertet og forstanden.  Det kan også være en tomhed eller tomgang, der søges fyldt med underholdning, sensationshunger, sex, druk og ædeflip, eskapisme på alle tænkelige måder.

Eller – en anden navigation kunne være at gå ind i stilhedens rum og turde se, mærke og opleve frygten, ængstelsen og forvirringen. Være i det uden at gøre noget med det.  Forblive i øjenhøjde med de mest basale behov i den nærmeste zone, dit her-og-nu.

Neptun er løgn og bedrag, druk og galskab, musik og poesi, spiritualitet og opofrelse, mystik og bagtalelse, manipulation og drømme. uhåndgribelige, og ubegribelige tilstande, forførelse og forblændelse. Neptun er Kemikalier, dufte, gasser og flydende substanser, narkotika, gift og vin.

Dragens Hale – den sydlige måneknude, hvor sol- og måneformørkelserne finder sted – er fortiden, historien. Fortiden som den har udspillet sig i livet nu – eller i tidligere liv. Det er som et nøglehul vi kan kigge igennem – eller som kigger igennem til os?  Et sort hul – mørkt stof, eller ikke-stof, da det jo ikke er et himmellegeme, men et skæringspunkt. Dragens hale åbner for undertrykte, uforløste følelser og emotioner når den går i samklang med en planet – i dette tilfælde Neptun.

Det er som at stå ved en korsvej, hvor valget står mellem mørket og lyset.  Det er kun mennesker der har muligheden for det valg. Både dæmoner og helgener kan komme igennem nøglehullet, uden at vi kan se hvem der er hvem.  “We are the origin of all coming evil”.  Når det er angsten der vælger, går det galt. For i angsten findes blindheden og konsekvenserne kan være fatale.

Ikke at lade sig gribe af folkestemning og følelsessmitte kan være en udfordring under sådanne kollektive aspekter. Jeg er ikke undtaget fra det. Jeg frygter også fremtiden – det har jeg altid gjort. Derfor er jeg astrolog. Derfor arbejder jeg konstant med mig selv og andre om følelser, stemninger, psyke og sind. Derfor skriver jeg.  Neptun og Dragens hale ligger meget centralt i mit eget horoskop. Jeg mærker tomgang og intethed, blindhed, forvirring og stilstand. Først er stilstanden skræmmende – men gaven er at det giver mulighed for at fordybe det indre rum, det hellige, det spirituelle, det der forbinder os i sjæledybet. På overfladen, det bevidste plan, oplever vi os som forskellige og adskilt fra andre. Det er sådan det synes.  Men nedenunder er alle forbundet, er alle det samme. Alle har lige del i både mørket og lyset. Det hele afhænger af, hvilken side vi vælger at vise.

Dragens hale trækker fortidens spor ind i nutiden. Neptun er agenten det udspiller sig igennem.

“The only real danger is Man himself”.

Magiske knaster

På en fugtig tirsdag, mens bladene gulner i pludselig hast og skydækket ligger tungt over efterårsferiens landskab, vil jeg tage altangulvets terrassefliser af og stille dem i kælderen for vinteren. Men jeg bliver standset da der sker noget magisk med knasterne i træet. Levende væsener åbenbarer sig på helt eventyrlig vis. Jeg lader det huslige arbejde være og giver mig til at lege med dem i stedet…