Så kom vi så langt

Flammen kaster ingen skyggeDa 2010 randt ud, sagde jeg med glæde farvel til året der gik og med glæde goddag til 2011. Nu er det så farvel til 2011 og goddag til 2012. Det gik godt nok hurtigt at komme her til.

Forandringshastigheden er stadig enorm. Ikke bare for mig personligt, men – synes det – på alle planer, i verden som helhed. Er der mon andre end mig der oplever det? Jeg tror det.

Set fra et teosofisk/spirituelt perspektiv, lever vi i en tid, hvor alt accelererer. Det er det med forandringshastigheden – næppe har jeg taget en beslutning, før den er forældet. Langsigtet planlægning synes umulig, for lige om et øjeblik ser det hele anderledes ud igen.

Fordybelsen og roen, bliver hastigt afløst af rastløshed og en indre kalden på “noget” som det kan være svært,dels at opfange, dels at overhøre. Altså en dobbelthed i den umiddelbare livsoplevelse. En vogn der kører begge veje samtidig. Indad og udad. Det kræver en del vilje og disciplin, at holde tømmerne stramt og tage skridtene et for et. Lidt frem og lidt tilbage.

Vandrehistorien om jordens undergang i december 2012 bliver nok ikke mindre, nu hvor vi går ind i “skæbneåret” – jeg mener klart det er noget vås – jorden bliver ved med at være der. Men jeg mener også at vi er midt i en energi-centrifuge der tvinger os til at tænke os om og ændre mentalitet – hver især – i forhold til vores medmenneskelighed og værnen om klodens ressourcer. Så jeg vil sige at livet som vi kender og tænker det, må gå under og erstattes af en ny måde at tænke vores liv på. Mayaernes kalender kommer til vejs ende og indleder en ny cyklus – 2012 er dermed “Det Store Nytår”. Perfekt timing i forhold til Uranus’ indgang i Vædderen = mennesket får mulighed for at begynde på en frisk, så at sige.

Astrologisk set, står vi således i en brydningstid. Det er uundgåeligt at vi får en anderledes måde at indrette samfund og tilværelse på. Vi vil fortsat se omvæltninger og reformer både herhjemme og ude i verden. Det er som om universet er gået i stilling til en ny verdensorden. De tre tunge planeter, Uranus, Neptun og Pluto har skiftet tegn indenfor få år. Et fænomen jeg ikke har kendskab til skulle have fundet sted indenfor vores tidsregning. I oktober 2012 vil også Saturn skifte tegn fra Vægt til Skorpion og afsløre hvad der ligger af hemmeligheder under overfladen. Det bliver helt sikkert ikke kedeligt!

Jeg laver ikke nytårsforsæt. Men jeg plejer at bruge den sidste dag i året til oprydning og klargøring af de nye friske datoer der kommer. Nytårsmorgen går jeg en tur ud og mærker stemningen efter den kollektive festnat. Gaderne er klistret ind i gammelt krudt og alle sover endnu. Der er forventning i luften om det nye år. Det bliver et godt år – hvis vi vælger det.

Godt Nytår.

Neptun i Fiskene 2011-2025

Eftersom Uranus har været igennem Fiskene mens Neptun har gået igennem Vandbæreren – betyder det at Neptun og Uranus har ligget i hinandens hjemtegn og forstærket temaer som ytringsfrihedesdebat affødt af muhammedtegningerne, fokus på alternativ behandling og naturmedicin, fokus på “de fremmede”, indvandrerne og den kulturelle og religiøse mangfoldighed, debat om homoseksuelles rettigheder i f t ægteskab og børn – og værdidebatten generelt, blot for at nævne nogle få.

Uranus er på vej ud af Fiskene og ind i Vædderen – afslutningen af en æra og begyndelsen på en ny. Neptun er også ved en afslutning, idet Fiskene er det sidste tegn i dyrekredsen inden den nye start i Vædderen som Neptun foretager i 2025.

Jeg vil tro, at det faktum at Fiskene er det sidste tegn i dyrekredsen, bevirker at der bliver sat fokus på vores værdier en gang til og at de vil finde nye udtryk i løbet af de næste tolv-tretten år. Overbevisninger der ikke længere er gyldige vil fade ud. Der vil opstå nye “traditioner” til erstatning for forældede normsystemer, trossystemer og livsstil. Måske endda en opblødning eller nedbrydning af religiøse skel, økumeniske bevægelser og større forståelse og respekt for hinanden.

Der vil måske blive flyttet helt fysiske grænser igen. En omrokering af verdenskortet med nye landegrænser, sammenlægninger og opdelinger.

Det kan godt være at “Videnskaben” kommer til at flytte nogle grænser også, idet der vil komme nye metoder og teknologi der kan måle hidtil usete og ukendte “stoffer”. Dette kan indvarsle en helt ny måde at se os selv som mennesker i verden og i universet på. Dette er ikke alene Neptun i Fisken, men samspillet, eller det sammentræf, at de tre store planeter skifter tegn næsten samtidig og på den måde understøtter en stærkt accelererende bevidsthedsudvikling.

Måske vil vi se, at “tro” nu bliver til viden. Viden om – livet efter døden, reinkarnation, psykiske fænomener, sindssygdom (måske er meget af det vi kalder sindssyge, psykoserne, slet ikke “sygdom”), og mere viden om medicin og giftstoffer der måske virker på en helt andre måder end hidtil antaget. Måske vil der komme ny viden om medicin, der bliver meget mere rettet mod den menneskelige energibalance. Måske bliver det nu anerkendt indenfor det etablerede sundhedssystem, at mennesket er et energivæsen, en udødelig sjæl, der bebor en krop i en periode ad gangen. Kunstnere af alle slags finder nye, udvidede inspirationskanaler – måske opblomstringen af en ny romanticisme.

Straffesystemer, som f.eks. fængsler kan blive transformeret til mere humane, åbne systemer med mere undervisning og samfundstjeneste. Der kan komme fokus på begrebet “offer” – hvem er egentlig ofrene i verden? Lidelse og afsavn bliver kilder til indsigt og visdom, for den enkelte såvel som for kollektivet.
For der vil komme mere fokus på lidelsens rolle i verden. Nogle lider og andrer ofrer sig for dem der lider. Det er det samme princip. I den kristne tradition havde vi Jesus der led for de lidende – og det er præcis det tema der er slået an her. Pilgrimsvandringer, opkomst at nye former for klostre, ashramer og forskellige former for retreats vil blive den nye “wellnestrend”. Der kommer lige så meget fokus på “åndelig fitness”, som der har været på den fysiske/kropslige velværebølge.

For mig er der ingen tvivl om, at de forandringer vi oplever i verden i disse år er forløbere for en bevidsthedsudvikling af usete dimensioner. Hvad enten det er vejret, oversvømmelser, orkaner, vilde vintre og ekstreme somre eller det er menneskeskabte kriser og ufred på den ene side og fredsbevægelser på den anden, så er det med til at ændre vores måder at tænke om os selv som mennesker på, og om hinanden som medmennesker. De materielle succeskriterier og stræben efter mere og større, bliver erstattet af en længsel efter et enklere liv med mindre stress.

Simpelthen fordi det bliver en nødvendighed.