Venus

Venus er tiltrækningens, fredens, kærlighedens og frugtbarhedens gudinde. Det vi elsker at gøre, det vi elsker at være og dem vi elsker at være sammen med, vil altid være båret frem af Venus. Det er skønhedens og harmoniens væsen i ren kultur. Planeten Venus’ placering i horoskopet viser hvordan vi elsker og vil elskes. Venus er kærlighedsevnen og passionen der fremmer det bedste i os. I relationer og sociale fællesskaber spiller Venus en vigtig rolle i hvordan vi forholder os til dem.

Venus er Anima, den feminine kraft i mandens psyke. Venus er Athene, den feminine kriger og Afrodite, frugtbarheden og sanseligheden.

Skyggesiden er at det kan blive til passivitet og overforkælelse, at få andre til at give os hvad vi vil have uden at ville gøre noget for det. Får vi det ikke, kan det blive til en fælt manipulerende egenskab – at være grådig og tage fra andre uden at give noget tilbage. Begærets bagside.

Venus hersker i  to tegn:
I det feminine tegn Tyren, som en frugtbar Afrodite der søger livets sanselige glæder eller med Athenes kunnen i dekorativ kunst og håndværk.

 

 

I det maskuline tegn Vægten som en intelligent, strategisk Athene med overblik og evne til at holde hovedet koldt og hjertet varmt.

 

 

Møde med Neptun

For den introverte er det nødvendigt
at nå til en handlen, der ikke ustandseligt
er begrænset af betænkelighed og tøven
C.G. Jung

Neptunske vinde fejer hen over mit horoskop i denne tid, og det følgende er en lille personlig beretning – mest som en lille reminder til mig selv om hvad der er i vente.

Der har været flere markante aspekter i spil gennem hele 2014 og 2015: kvadrat til Venus, sekstil til Merkur og trigon til Mars samt et tiltagende kvadrat til Saturn der vil kulminere i sommeren 2016 og gentages i foråret 2017, for ikke at tale om en konjunktion til MC der vil være aktiv gennem hele 2016 og 17. Det er noget der kan mærkes.

neptunske vinde

 

 

 

 

 

 

Generelt set er Neptun hovedansvarlig for mærkelige tilstande, tågede oguklare forhold, ubegribelige hændelser, kaos, manipulationer, (selv)forførelse, hjernespin, misforståelser og grænseproblematikker. Der kan opstå udefinerlige sygdomme, snigende uvaner, automatisk og uhensigtsmæssig adfærd. Man kan blive fanget ind af overforbrug af alkohol og stoffer, hvis ikke man er mere end almindeligt vågen og opmærksom, hvilket i sig selv er en udfordring under neptunaspekter. Alting bliver sløret og diffust. Straks man tror man har styr på tingene, så viser det sig at man har overset “det med småt”. Neptuns domæne handler også om hele det spirituelle og religiøse felt, transcendens, det hinsidige, drømme, selvopofrelse og medfølelse.

Jeg betragter neptunaspekterne som en invitation til at dykke ned i spirituelle temaer, i underbevidsthedens strømme, kigge bag om den almindelige fysiske virkelighed, meditere og skabe kontakt med Selvet – i det omfang jeg ikke bliver ramt af træthed og dovenskab, som også er nogle af Neptuns særdeles forførende egenskaber.

Neptun vil i mit horoskop bevæge sig fra 9. hus over MC og ind i 10. hus, hvilket i sig selv er markant. Det vil medføre en form for reorientering, som allerede er begyndt.  Det sociale liv, karriere og målsætning får en anden betydning. Motiverne bag handlinger og beslutninger kan blive uklare.  Det er let er at faldet tilbage i gamle mønstre og vaner, som ikke længere giver mening og den diskrepans der er mellem gamle mønstre og det nye der er på vej, er mærkbar. Jeg forventer at Neptun på MC og i 10. hus vil byde på en omformning af selvbilledet i forhold til omverdenen – måske mere kreativ og fantasifyldt klarhed hvis den finere ende af Neptun får plads – eller kaos hvis det er den mørke side der tager over.

Neptun i aspekt til Venus, Merkur og Mars.

Kvadrataspektet til Venus har været aktivt i mit horoskop siden marts 2014 og medført mærkelige, grænseoverskridende møder og flygtige bekendtskaber.  Jeg har befundet mig i sammenhænge, der havde et nostalgisk islæt med erindringer fra mit ungdomsliv – men i denne nye sammenhæng kunne ikke lide den jeg blev. I stedet for at blive hængende i nostalgien, flyttede jeg fokus andre steder hen. Neptun ligger i kvadrat Venus hele  efteråret ’15, hvor aspektet stort set står stille i omkring 4 måneder så der er rig lejlighed til at lære den at kende.  Da Neptun aspekterede min radix Venus første gang i denne omgang, var jeg på et kreativt skrivekursus på Kvindehøjskolen i Visby  – inspirationens vinger foldede sig virkelig ud her – jeg satser på mere i samme stil, og sørger for at holde antennerne åbne for inspiration og dømmekraften klar.

Neptuns aspekter til Merkur og Mars har en lidt anderledes karakter, da det er sekstil og trigon, og derfor giver et bedre flow end det udfordrende kvadrataspekt. De kan  på en måde fungere som lynafledere i forhold til Venuskvadratet og kan afbøje de spændinger der måtte være og skubbe tingene i den rigtige retning.  Her kommer den skrivende åre ind gennem Merkur. Mars er udtryk for handlekraft i et horoskop – og den har jeg det ikke så godt med.  Jeg har Mars i 12. hus – i Krebs, så det er en større udfordring at komme “ud over rampen”.  Indadvendt aktivitet, meditation, drømme, poesi og billeder er befordret – men det meste af det jeg skriver eller på anden vis udtrykker, bliver liggende i skuffen. Jeg arbejder på sagen – og det vil vise sig i løbet af 2016 hvor det bærer hen.

I foråret 2015 hvor Neptuns sekstil til Merkur og trigon til Mars var på det højeste, har jeg opsøgt en jungiansk psykoanalytiker.  Hver eneste nat har jeg fyldige drømme og en efterhånden god træning i at huske dem. Om morgenen skriver jeg dem ned på en blok der ligger parat på natbordet. Det er en fantastisk rejse at få sat ord på drømmesymbolerne hos en kyndig analytiker. Det åbner for en dybere indsigt i og forståelse af hvad det ubevidste vil fortælle mig. Og det er ikke så lidt. Det spændende er, at opdage hvordan der tegner sig en linje i drømmene. Det er ikke enkeltstående historier der udspiller sig, men mere en føljeton hvor de samme temaer optræder i forskellige scenarier – og hver eneste, nok så banale lille brik har betydning, ellers ville den ikke vise sig.  Det ubevidste har en enorm tålmodighed og kommer bare igen, og igen, indtil et tema er fattet, forstået og integreret.  Det med tålmodigheden er et vigtigt punkt, for jeg har ingen tålmodighed med mig selv. Min bevidsthed vil bare videre og have mere og det skal være nu! Men det ubevidste siger: nu ro på – vi skal nok nå det.  Neptuns tågede ubeslutsomhed, sætter Mars og Merkurs tålmodighed på prøve.  Det kan føles som at gå i en tåge en halv meter ved siden af mig selv… en mærkelig, ugroundet tilstand. Og meget typisk neptunsk. Yoga, dans, bevægelse, meditation og træning i at være til stede i nuet og mærke kroppen er god medicin under denne indflydelse – og en udfordring.

Neptun og Saturn

Når Neptun så småt begynder at trække ind over Saturn med en trigon, efter at have forladt Merkur, Venus og Mars med de erfaringer det så har givet –  har jeg en forventning om at det bliver en ny tur ned i skyggernes dal. Ikke voldsom og konfronterende, men mere som en invitation. Den identitet og de forsvar jeg gennem årene har bygget op omkring mig selv kan blive yderligere opløst og nedbrudt – kun for at noget nyt kan få plads. Det er som en “Fugl Fønix”, en form for kulmination på de meget massive neptunindflydelser mit horoskop er underlagt i disse år. Hvis jeg  bilder mig noget ind som ikke har reel gang på jorden, så bliver jeg simpelthen syg (jeg har Saturn i 6. hus).  Vanemæssigt fastlåste overbevisninger og trossystemer (jeg har Saturn i Skytten) vil forsvinde ud i den blå luft og blive afløst af en anderledes tilgang til livet og skabe bro mellem det fysiske og det spirituelle, som er kendetegnet ved Saturn/Neptun-aspekter: at gøre drømme til virkelighed.

Det gælder om at være i nuet, træde vande og flyde med – og som jeg hørte en klog mand på youtube  (jeg husker ikke hvem det var, for jeg hører så meget) sige i et foredrag om reinkarnation:   Take good care of your consciousness, it is the only thing you can take with you when you die.

 

Det retrograde forår 2014

Tid oplever vi normalt som en lineært fremadskridende proces. Set fra en astrologisk vinkel, er tid cirkulær, og den zigzagger – ligesom to skridt frem og et tilbage.

Hvis vi kun ser tid som i fremtid, så kan vi komme i vanskeligheder. Forstået på den måde, at de forestillinger vi har om vores livsvej kan blive overraskende anderledes, når noget vi troede var færdigt, vender tilbage eller når noget lige gør en afstikker ned ad en sidevej, så at sige. Vi ser målet i det fjerne og der sker alverdens ting undervejs, så vi taber målet af syne eller går andre veje. Vanskelighederne kommer, når vi ikke er fleksible nok til at klare afstikkere og tilbageskridt. Så bliver vi urolige og frustrerede, måske bange. Vi kan også gøre noget andet. Nemlig at omforme tilbageskridtene til at være ekstra tid til at tænke os om, samle op, evaluere.
Det handler om planeternes retrograde bevægelse i horoskopet. Retrograd betyder baglæns bevægelse. Planeterne går selvfølgelig ikke baglæns, det ser bare sådan ud. Fænomenet er astronomisk og kan, stærkt forenklet, forklares ved at planeternes baner rundt om solen er elliptisk. Dvs at de har en langstrakt og langsommere bevægelse på langsiden og hurtigere bevægelse på den korte led. Når planeten skal til at gå ind fra den korte til den lange led, så får vi et optisk bedrag der får det til at se ud som om planeten bremser op og går baglæns. Ligesom to tog der står på en station – når det ene kører fremad, ser det ud som om det andet kører baglæns. Det er i grunden essensen af Einsteins relativitetsteori. Astrologisk har retrograd bevægelse stor symbolsk betydning.

Foråret 2014 er interessant i retrograd forstand – fordi der kommer så meget af det.
Jupiter, Merkur, Venus og Mars vil i flere perioder og med overlapninger bliver retrograde i tidsrummet november 2013 til juli 2014:

Jupiter – 7. november 2013 – 6. marts 2014
Venus – 22. december 2013 – 1. februar 2014
Merkur – 7. februar 2014 – 1. marts 2014
Mars – 2. marts 2014 – 20. maj 2014
Merkur (igen) – 7. juni 2014 – 2. juli 2014

Da vi har at gøre med de såkaldt personlige planeter, vil det kunne mærkes i hverdagslivet. De planer og aftaler, der er indgået vil være mindre stabile og man må forvente at ting bliver lavet om, aflyst, man får kolde fødder. Det vil være klogt at holde en fleksibel kalender, og give sig selv god tid til at komme ud og hjem – trafikalt kan der oftere end sædvanligt opstå uforudsete forsinkelser og aflysninger. Kommunikation er også besværlig – misforståelser opstår let, så vi skal være ekstra opmærksomme på vores sprogbrug. Og der er måske øget “nedetid” på internettet (Merkur).

Læg også mærke til hvad der sker i samfundet. Vi har haft en ministerrokade 12. december 2013 netop som Jupiter er begyndt at gå baglæns. Det kan antyde, at det ikke kommer til at holde længe – og at især ministeren hentet udefra (Dan Jørgensen, fødevareminister, hentet hjem fra Europaparlamentet) ikke får det specielt let. Det samme for justitsminister Karen Hækkerup og udenrigsminister Holger K. Nielsen – også et klart Jupiter-tema, idet Jupiter står for udlandsforhold og for lov og ret. De har allerede på første ministerdag været udsat for kritik – Dan Jørgensen fordi han er “ny” i klassen og Holger K. fordi han sagde noget pænt om Cuba i en lille, ubetydelig tale til den afgående minister, Villy Søvndal.

Positivt kan det betyde, at de nye ministre virkelig får ryddet op, hvis de formår at holde sig oven vande og holder etikken høj. Retrograd betyder også re-evaluering, omgørelse, oprydning. Om de får det gjort ordentligt vil vise sig ved sommerferien 2014. Ellers får vi nok et valg – og det ville ikke være smart for den siddende regering, under de givne retrograde forhold. Devisen “det er en ommer”, vil vi nok komme til at høre mere end sædvanligt.
For alle os andre, undersåtterne, vil det blive et forår hvor vi træder et skridt tilbage. Hvis vi har haft store planer og været store i slaget, vil vi få lejlighed til at tænke os om en gang til. Det vi troede vi havde, har vi ikke alligevel – altså alt afhængigt af hvor i horoskopet disse planeter befinder sig for den enkelte. Men generelt, vil foråret 2014 være en tid hvor man – på det materielle plan – må holde lidt igen, for det der bliver investeret – både tid, energi og penge (Venus) – kommer i denne periode ikke tilbage med udbytte som forventet.

For den mere spirituelle og indadvendte natur, kan det til gengæld blive en indsigtsfuld periode, hvor man med fordel kan bruge mere tid på at meditere, reflektere og ransage sig selv. Igen afhængigt af placeringerne i det personlige horoskop, vil man kunne opleve det som om man gør tilbageskridt på visse områder af sit liv. Som jeg har erfaret, er tilbageskridt i virkeligheden også et fremskridt, fordi det gamle som ikke længere er virksomt vil blive afløst af noget nyt, som egentlig heller ikke endnu er virksomt. Det skal jo lige læres og erkendes først.

Altså, man kan forvente at være i en slags limbo. Man træder vande. Det bedste er, hvis man i disse perioder hvor planeterne går “baglæns”, kan undlade at tage for store afgørende beslutninger eller sætte ny ting i gang – lad ikke frustration og utålmodighed (Mars) fremskynde noget. Vent til du mærker at tiden virkelig er moden – ellers risikerer du at “det er en ommer”.