Prokrastinerer

Nu sker det igen. Det er søndag og jeg skal i gang med at skrive en artikel om Hermes. Det er lidt som gamle dages lektier – det kniber med at komme i gang for der er 1000 andre ting der på mystisk vis trænger sig på. Det er en opgave jeg har givet mig selv. Den skal være færdig til deadline den 20. april. Så der er jo tid. Eller er der?

Om lidt er der påskeferie og jeg ser frem til en hel uge med god tid til fordybelse som er en tilstand jeg holder meget af at være i. Men der er et “men”… Merkur vil blive retrograd søndag den 9. april og jeg forudser at artiklen kan komme til at drille – den handler jo om Merkur selv, så der skal nok komme nogle hik på vejen – hvis jeg ikke får den skrevet inden.

På deadline den 20. april går Solen i Tyrens tegn hvor Merkur præcis krydser Solen i sin “baglæns” bevægelse og går tilbage i Vædderens tegn – den dykker altså lige ned under solens stråler og bliver forbrændt – av av av – og derfra render den lige i armene på Uranus (igen) i dagene omkring den 28. april. Her skal vi forberede os på overraskelser.  Merkur vil kline sig op ad Uranus, stort set helt frem til den vender fremad igen den 2. maj og slipper taget i Vædderen og vender tilbage til Tyr igen den 16. maj.  Altså en ca. tre uger med impulsivitet og “hovsa”løsninger, højt energiniveau og speedtænkning – og deraf følgende fejltagelser og alt for hurtige beslutninger, der ender med at skulle rulles tilbage – eller fejes ind under gulvtæppet (indtil også det kommer frem i lyset). Det er værd at holde øje med den storpolitiske scene og se hvilke overraskelser der kommer og hvilke reaktioner det medfører.  Oprør? Ballade? Disruption? Protester? Demonstrationer? Pluto går retrograd også den 20. april for en fem måneders periode. Jupiter fortsætter også retrograd bevægelse indtil midten af Juni. Saturn går retrograd fra 6. april og frem til slutningen af august. Det føles lidt som at rulle en stor sten op ad bjerget – og hvad skal det gøre godt for?

Der kommer flere tunge afsløringer op i lyset, gætter jeg på. Den økonomisk/politiske oprydning fortsætter ufortrødent. Det bliver et interessant forår og sommerens agurketid er måske igen aflyst.

En god ting kan ventes fra Venus. Den 3. april går hun – baglæns – ind i Fiskenes tegn, hvor hun vil hente kræfter, indtil hun vender tilbage til Vædderen den 29. april. Hun går ind med sin intelligente Athene-energi og forsøger at skabe fred mellem stridbare parter – forhåbentlig holder hun ud, før hun slår en klo i Uranus i starten af Juni og får sat tingene på plads. Kvinderne slår i bordet og får sagt nogle sandheder på rette tid og sted. Splid og splittelse må stoppe og erstattes af dialog og samarbejde. Herefter går Venus ind i sit eget tegn Tyren og bliver mere rolig og godmodig. Det bliver tid at nyde en is på havnen efter strabadserne.

Nå, jeg må nok hellere se at komme i gang med den artikel, inden grandfætrene Merkur og  Uranus (Hermes og Prometheus) kommer og spænder ben!

 

Uranus

Uranus, den kosmiske trickster, er med os når vi ønsker frihed fra snærende bånd, søger ny viden til forbedring af menneskelivet, når vi står ved en korsvej og skal vælge hvorhen nu. Det gamle er bag os – det nye endnu ikke dukket op. Som en nybygger i vildt land der skal tæmmes for at kunne leve.

Uranus bliver besværlig, når vi holder for fast i det kendte, når vi ikke vil flytte os eller gør modstand. Så bliver det smertefuldt. Det bliver blodigt. Det er også med Uranus’ energi, vi gør modstand mod autoriteters magt – hvad enten det er far og mor, staten eller kirken.

Uranus kan vende på en tallerken og være overrumplende. Bedst som vi tror vi har tjek på det, så kommer der lige en mistelten vi ikke har taget i ed… sommetider har jeg på fornemmelsen, at Uranus har ADHD…  det eneste sikre vi kan sige om Uranus er, at vi ikke kan være sikre. Det kan være forfriskende for den der kan lide at eksperimentere – og forstyrrende for den der kun finder tryghed i det kendte.

Uranus’ arketype er Prometheus, titanen der gik op imod guderne og gav menneskene ild, viden og et fremtidshåb.

Velkommen 2017 – læg planer og vær fleksibel

Der en sælsom overgangsstemning omkring den 31. December. En følelse af forventning når vi siger farvel til et brugt årstal og goddag til et nyt.

Det er mærkbart, at det 21. Århundrede er blevet 17 år, som en oprørsk og trodsig teenager der er i færd med at frigøre sig. Vi lever i en overgangstid, en udviklingstid, der sender energibølger af frygt og håb gennem verden, på næsten samme frekvens.

2016 har astrologisk været præget af et kvadrat mellem Saturn i Skytten og Neptun i Fiskene. Et aspekt der har sået tvivl om alt. Vi har været vidner til ubehagelig retorik, propaganda og vildledning i medierne. Det er let at blive forført af en fordrejet virkelighed. Aspekter mellem Saturn og Neptun sætter fokus på forholdet mellem løgn og sandhed, illusion og realitet, drømme og virkelighed. Jeg er selv nået til et sted, hvor det synes som om alt det jeg troede på ikke længere giver mening. Noget er færdigt og faldet væk, et fravær, som jeg ikke kan sætte ord på. Jeg leder stadig efter det, men det er som om en del af mig ikke længere eksisterer, det er tid at give slip og komme videre. Saturn og Neptun har sluppet taget i hinanden for denne gang, jeg satser på at der kommer mere klarhed.

Grundtonen i 2017 vil på mange måder ligne 2016. De langsomme planeter Uranus i Vædder, Neptun i Fiskene og Pluto i Stenbukken fortsætter i de samme tegn, som hidtil. Kun Jupiter skifter tegn fra Vægt til Skorpion i oktober 2017. Saturn vil forblive i Skytten indtil midten af december 2017. Verdens overordnede problemer og konflikter vil ikke blive løst i år.

2017 vil ellers bære præg af en konstellation mellem tre store planeter – Jupiter, Saturn og Uranus. Det er en stor mundfuld. Vi tager det lidt ad gangen.

Jupiters opposition til Uranus mødes tre gange i løbet af året – har faktisk allerede mødtes første gang i denne runde den 26. December 2016. Som et eksempel, er der indgået aftale om våbenhvile mellem de stridende parter i Syrien. Det har de gjort før, og det holdt ikke. Det vil vise sig om det så holder denne gang. Jupiter i Vægten har alle gode intentioner om balance og forhandling, men Uranus i Vædderen synes ikke nødvendigvis at være med på det – den vil ikke gå på kompromis. Det er en tid hvor det er særligt udfordrende at holde fast i den gode hensigt, fordi man ikke ved hvad modparten kan finde på. Der vil være disruption – et nyt ord på den danske sproghimmel, der betyder splittelse. Jupiter vil gøre sit for at holde på moral, etik og etikette (Gud, Konge og Fædreland) hvilket Uranus vil udfordre og provokere med nye toner. Gamle skikke må vige for nye. Aspektets to andre højdepunkter sker den 2. Marts 2017 og 28. September 2017. Tag ikke datoerne for bogstaveligt, det er dagene for de eksakte positioner – hav en tidsmargen på et par uger før og efter in mente.

Det andet større aspekt i 2017 er en trigon mellem Saturn i Skytten og Uranus i Vædderen. Aspektet har vi set allerede i december 2016. Planeterne vil gennem 2017 befinde sig inden for en orbis på ca 10 grader fra hinanden indtil 11. November 2017 hvor aspektet igen er eksakt. Trigonen sender et positivt signal, men Saturn og Uranus er antagonister. Det som Saturn forsøger at bygge op og holde fast i, vil Uranus komme og lave om på – den laver andre streger i arkitektens tegning. Derfor befinder vi os i en tid, hvor det er godt at have sine mål for øje – men samtidig være indstillet på at ændre og justere på planerne undervejs. Ingen ved hvilken kæp Uranus stikker i hjulet – eller hvilke geniale indfald den forlener os med, det kan den nemlig også. En ting er sikkert – hvis man holder fast i gamle strukturer og metoder, så vil man komme til kort. Fikse ideer bliver brudt ned, man må gøre sig fleksibel og mobil. Vi er ved at forlade et gammelt paradigme og det nye er ikke brudt igennem endnu. Der skal tænkes i helt andre og nye baner. De gamle dinosaurer må nok i højere grad vige pladsen for yngre generationers nye måder at organisere samfundet på. Man kunne sige at Saturn-Uranus aspekter på en måde straffer rigide, ufleksible systemer og belønner fornyelse og tilpasningsevne. Både Uranus og Saturn ligger i det sidste dekanat af ildtegnene Vædder og Skytte. Det er nu det “brænder” – når vi kommer til 2018, skifter begge planeter til jordtegn og så får vi helt andre ting at se. Mere om det til den tid.

Endnu et markant aspekt har vi set i 2016 – og som vil komme igen i 2017. Nemlig kvadratet mellem Jupiter og Pluto. Jupiters diplomatiske forhandlingsevne og kulturelle signifikans er på kant med den meget kompromisløse magtfaktor, Pluto i Stenbukken. Det kan godt være at alliancer er ønskelige i retfærdighedens og humanitetens navn, men Pluto slipper kun det igennem der gavner magten. Hvad betyder det? Radikalisering? Blind lydighed? FNs magtesløshed? Det er hårde tider for kultur og menneskerettigheder. Der er tre tidspunkter for det eksakte aspekt – 24. november 2016, 30. Marts 2017 og sidste gang den 4. August 2017 – igen med en god tidsmargen på hver side.

Er der da slet ikke noget godt i vente?
Selvfølgelig er der det. Vi har Saturn i en sekstil til Jupiter. Et rigtig behageligt aspekt som indikerer at der dog er en ventil i al denne omkalfatring som vi globalt – og mange af os personligt – gennemlever. Saturn og Jupiter er sociale planeter, og i samklang sørger de for en god tone. De står i reception – dvs at Saturn står i Skytten som Jupiter er hersker i og Jupiter står i Vægten, som Saturn er ophøjet i. Forhandlingerne går glat her og kan afspænde de mere vanskelige sider af de astrologiske tendenser som begge planeterne er involveret i. Saturn sekstil Jupiter virker afbalancerende mellem kontraktion (Saturn) og Ekspansion (Jupiter) – de vil gerne lytte til hinanden og afpasser sig efter situationen. Det er befordrende for samarbejde i vanskelige tider – men står ikke alene og kan ikke til fulde opveje de udfordringer der er.

Summa summarum – overordnet set bliver 2017 altså ikke stort anderledes end 2016. Det må vi vente med til 2018. Til gengæld kan man tænke over hvordan man vil komme videre – sætte sine mål og lægge sine planer – og være klar til at ændre strategi når der kommer overraskelser og benspænd. Man kan også med fordel være kritisk overfor mediernes nyhedsstrøm og varsom med hvad man bringer videre, for ikke at skabe rygter der ikke har hold i virkeligheden. Jeg vil tænke mig godt om, før jeg deler eller “liker” noget på facebook.

Jeg er ikke vild med nytårsforsæt, for de holder aldrig. Og dog har jeg en hensigt for 2017: at gå mere i skoven, være mere nærværende, lære mere astrologi og blive ved med at skrive.

Godt nytår.

 

 

Vær ikke bange, vær opmærksom

Sommeren 2012 – Uranus-Pluto kvadratet er oppe at ringe på 8 grader, så hold øje med begivenhederne i denne sommer 2012. Og i særdeleshed weekenden 23-24. juni hvor aspektet er eksakt. På verdensplan er det en tur mere i forandringshjulet. Det gamle støder sammen med det nye og det kan skabe en del uro mellem mennesker og nationer foruden en del tektonisk aktivitet og andre voldsomme natursituationer, som det har vist sig de senere år.

Vær ikke bange – men opmærksom.
De ydre begivenheder, er et spejl af de indre. Mennesker der har planeter eller akser i 7-9 grader kardinale tegn (vædder, krebs, vægt, stenbuk) vil i højere grad end andre være berørt af de store og langvarige aspekter vi lever med i disse år. Det er dem der vil opleve de største ekstremer, på godt og ondt, på indre og ydre planer. De kardinale tegn er forbundet med folk som er iværksættere, ledere,
foregangsmænd og -kvinder, pionerer – og det er måske også her vi skal være opmærksomme på vort eget indre lederskab, og vor egen indre pioner. Det er måske en tid hvor det for alvor går op for nogle, at de kan selv, at de ikke behøver følge forfædrenes tanker og traditioner, men har mulighed for at skabe de forandringer der kaldes på – og gøre det frit. Og gøre det på den gode måde, ved det gode eksempel og ikke med hverken krig eller terror. Demokrati til de lande der ikke endnu kender til det. Indre frihed til de, der ikke kender til det.
Pluto-Uranus har en hel del tilfælles, idet de begge på hver sin vis, er udtryk for forandring, nytænkning, omvæltninger og reformer. Den tid vi lever i, bærer præg af det. For dem der blot vil bevare tingene som de altid har været, er det en vanskelig tid. Den modstand, de oplever kommer ikke udefra, men inde fra dem selv.
Hver gang der er skrappe aspekter i luften, kan det let blive til en katastrofesnak. Katastrofer sker, skuddramaer, mord, sindssyge, terror, grådighed og magtsyge, holdningskrige og religionskrige – de er der og de har været der så længe der er skrevet historiebøger. Og når de skrappe aspekter er i fokus, er de katastrofale begivenheder det også. Ondskab, der har været gemt under overfladen springer op og skaber kaos, nogen eller noget sætter en proces i gang, der kan vise sig at være et skridt i en ny og bedre retning, fordi vi får nye tanker om hvad der er vigtigt i livet.

Pluto-Uranus handler ikke om vækst, men om forvandling. Om nedbrydning af det, der nedbryder os – og det skal nedbrydes for at give plads til ny vækst. Menneskelig vækst. Jupiter som er vækstplaneten, er gået i Tvillingens tegn og bliver der et årstid fra nu. Der kan komme meget mere debat og diskussion om værdier – der kan komme meget mere fokus på at hvert menneske giver bud på hvad vækst er. Der vil komme bøger, tidsskrifter og film om, hvordan vi kommer ud af menneskeligt ødelæggende tilstande og vilkår. Ideer som Uranus-Pluto energien vil give stof til. Vi får mulighed for at beskrive på ny hvad der er vigtigt og væsentligt i livet og samfundslivet. Det er muligt at filosofi bliver et trendy modefag, i hvert fald en overgang.
Det stof Uranus-Pluto giver, vil være den polaritet der der skal til for at få øjnene op for forældede systemer og magt-u-balance. Altså begivenheder der skaber sensation og som rykker. Vi kalder dem forfærdelige og skræmmende, og suger til os gennem tv’et hvis vi da ikke er i brændpunktet selv – vi vil se katastrofer, vil vil have det ekstreme, men helst på afstand. På trods heraf, lever vi med i følelserne og det forfærdelige. Muligheden for at skabe forandring kommer til stede, hvis vi frem for at svælge i sensationen, sætter os for at gøre noget aktivt ved det. Det kan være en lille bitte holdnings- og adfærdsændring eller det kan være i form af politisk engagement og kollektiv, global ansvarstagen. Begge dele har efter min mening lige gyldighed.
Hvilken sommerfugl har mon basket med vingerne, som har givet os dette meget mangfoldige sommervejr?
Tro ikke, at du ingen betydning har i det store billede.

Og fra Telegrambureauet Fremtiden:
Juni 23-25 2012 Jupiter kvadrat Neptun – Religionsopfattelserne vil komme i fokus – der kan komme øgede spændinger mellem holdninger og overbevisninger – opblussen af protester og forvirrende budskaber. Det kan skabe noget kaos og konflikt.

Juni 28 2012 – Venus vender i sin bane og går direkte på 7 grader Tvilling – Det kan være en forløsende dag for sensitive typer, i særdeleshed Tyre og Vægte.

Juni 28-30 2012 – Solen i Krebs vil aktivere Uranus-Pluto kvadratet. I denne periode kan de kaotiske tilstande i nordafrika og sydeuropa vi har set tidligere, få en opblussen – eller nye konflikter kan opstå. Mennesker med planeter og akser i 7-9 grader kardinale tegn skal være særligt opmærksomme i disse dage – man kan ryge ind i konflikter og konfrontationer på et personligt plan, så det er klogt lige at tage temperaturen og forlade åstedet i tide eller vente et par dage med at tage den evt. konflikt.

Juli 1-6 2012- Venus aktiverer Uranus-Pluto – indrømmelser og venlig stemning kan mildne det skrappe Uranus-Pluto kvadrat

Juli 15-29 2012 – Jupiter i Tvilling aktiverer Uranus-Pluto kvadratet. Temaer der blev aktuelle med Jupiters kvadrat til Neptun bliver bragt med ind over, hvilket kan bringe religiøse/filosofiske diskussioner til et højdepunkt. Sommerens agurketid kan blive afløst af en massiv mediedækning af begivenheder.

Juli 18-20 2012 – Mars i Vægten aktiverer Uranus-Pluto – her forventer jeg at der kommer til at ske noget, som kan være lidt i den voldsomme ende, blandt mennesker eller i undergrunden – nye jordskælv og konflikter. Og igen på det personlige plan, hvis man har noget liggende på de der 7-9 grader i et tegn, specielt de kardinale (vædder, krebs, vægt, stenbuk) kan man finde sig selv involveret i situationer der kræver særlig opmærksomhed.

Juli 31 2012 – Venus i Tvillingen runder juli måned af med en trigon til Saturn i Vægten. Det virker som et dejligt varmt og imødekommende aspekt, hvor konflikter bliver lagt til side for at give plads til at se hinanden i øjnene – kærlighedens planet giver seriøse Saturn lidt lethed og man mener det alvorligt med hinanden. Måske lidt opblødning på fronterne. Kommer vi til at give hinanden plads til at være som vi er? Bare for et par dage.

Uranus og den indre sigøjner

Inde i mig er der sådan en oprører, en der altid er gået den anden vej og imod strømmen. Jeg kalder det for min “indre sigøjner”. Christian Borup,en kendt astrolog, kastede et enkelt blik på mit horoskop og sagde: “kald du det bare din YDRE sigøjner”. Han så den med det samme.

Den har fulgt mig hele livet. Uranus med sin opposition til Månen. Jeg vil altid noget andet end flertallet. Jeg vil ikke gå med i flokken og jeg vil ikke sættes i bås. Oprøreren er altid parat til at lange ud og mene noget andet. En vaskeægte Rasmus Modsat. Det er den umodne Uranus-Måne opposition.

Jeg er vokset op i en kulturradikal familie, hvor det var kutyme at være kritisk overfor religioners og samfundets dogmer, så jeg har fået det ind med modermælken. Nærmest bogstaveligt, for det var min mor der var den mest radikale af mine forældre. (Månen er moderen). Og så har vi balladen, for mit oprør var at jeg ikke blev den intellektuelle akademiker, som jeg ellers havde alle muligheder for at blive og som min mor, i kvindefrigørelsens navn, ønskede at jeg skulle være. Jeg gik alternative veje.

Følelsesmæssigt (Månen er følelser), har det ikke været let håndtere. Det er et aspekt der viser store udsving – snart er man nede, snart er man oppe. Udsvingene kan komme som lyn fra en klar himmel – et af Uranus’ kendetegn. Det kan være forvirrende for andre mennesker, der ikke begriber hvad der sker når man er i det uforudsigelige hjørne. Oppositioner i horoskopet er tegn på projektioner. Man skyder helst ansvaret fra sig og mener at det er andres skyld hvis der opstår problemer. Jeg har med tiden lært at jeg selv bærer min del af ansvaret. Alle bærer vi vores del af ansvaret!

Idag holder jeg meget af min Uranus-Måne opposition og de skiftende lynnedslag der kommer af den. Det er skønt at ride på den gode inspiration og vide at det kan være en forbigående raptus, så jeg ikke kommer til at sætte noget over styr. Det giver et varieret og fleksibelt liv. En rejse gennem vekslende omstændigheder, flytten og forandren – bagsiden med denne opposition er dog, at hvis livet bliver for ustadigt kan det føre til stress, utryghed og nervesammenbrud.

Forandringstrangen er aftaget med årene og jeg har fundet metoder til at opnå en bedre balance, men når min indre sigøjner begynder at støje, så må jeg lytte til hvad den vil og finde en god og konstruktiv måde at udtrykke den på. Så bliver vi alle glade, min indre sigøjner, min ydre sigøjner – og jeg.