Påskeuge – kontemplationsuge

Der hviler en velgørende stilhed over disse påskedage.  Steinerbørnehavens hane galer reveille og holder sammen på sine store gumpetunge høns med fjer helt ned til fødderne. Vinden blæser vildt og lydfuldt omkring hushjørnet. Klokken er seks langfredag morgen, normaltid. Solen er oppe. Det gyldne morgenlys falder blidt på nyudsprungne træer og buske – hvide, lyserøde, lysegrønne. En blygrå himmel giver sollyset kontrast og naturen kunstnerisk drama.

Fire planeter er i retrograd bevægelse – Merkur, Venus, Jupiter og Saturn – passende til en kontemplativ stemning.  Jeg slukker for elektronik med grumme nyheder – Sol og Uranus er i konjunktion i Vædderen – uforudsigelighed og impulsive hændelser kan ske. Er sket. Samtidig en blid Venus sammen med lidelsens planet Chiron. De har måske et kort i ærmet der kan heale verdens ugerninger på længere sigt.  Venus vender og går fremad igen i morgen den 15. april – med fredshensigt, hvis hun da bliver hørt. Saturn udfordrer med et kvadrat fra Skytten til Venus og Chiron i Fiskenes tegn – der må komme nogle krav fra verdenssamfundet til inkompetente og farlige ledere om at fare med lempe?  Merkurs møde med Uranus sidst i april kan sætte en uventet dagsorden – om en bedre eller anderledes dialog?

I det lille nære perspektiv er påskeugen eftertænksomhedstid. Og oprydningstid. Jeg har støvsuget alle reolerne hylde for hylde. Haft bøger ude og sat på plads igen. Det har en gavnlig virkning både på det fysiske og psykiske indeklima. Den langsomme proces at tage tingene en for en og lade det tage den tid det tager, er god meditation. Eftertænksomheden ufokuseret. Tankestrømmens kraft øges af stilheden, der kun afbrydes af støvsugerens højlydte brummen. Det er tanker, jeg ikke skal gøre noget med.

Roen sænker sig.

 

 

Saturn

Alvoren banker på. Der skal arbejdes for resultater. Man kommer ikke sovende til noget.  Saturn kaldes for “Den store grænsesætter”, tærskelvogteren, fordi det er den yderste planet vi kan se med det blotte øje. Det er de fysiske realiteters planet, hvor vi inviteres til at tage ansvar for os selv. Og ikke blot inviteres, det kræves af os. Uden Saturns disciplin og arbejdsomhed, kommer vi ingen vegne – det hele bliver blot overfladisk og ligegyldigt lirumlarum. Derfor kan vi ikke undvære planeten.

I horoskopet ser vi arketyperne faderen, patriarken, lederen gennem Saturns position. Det kan være en tyrannisk personlighed eller en kærlig figur der vil vores bedste. Askese, arbejdsomhed, nøjsomhed og det at kunne klare sig for lidt – leve på en sten – er Saturns område. Det kan være barsk, men en nødvendighed når livsvilkårene byder det.

Saturn blev tidligere kaldt for en “malefic”, altså en planet der bringer ulykke – i dag ser vi det meget mere nuanceret.  Saturn indskrænker og begrænser – den viser kontraktion. Den viser hvor der skal gøres en indsats for et godt resultat. Det kommer ikke af sig selv. Til gengæld er belønningen – i form af erfaring – varig.

I øvrigt må vi huske at Saturn hører hjemme i Stenbukken, som er et feminint jordtegn. Saturn er er ikke kun den mandlige Senex, men også den gamle bedstemor, den kloge kone, hende der ved ting og har erfaring med de remedier der skal til for at hele hvad der er gået itu, heksen og den viise kvinde. Hun er ingen engel eller sentimental gudinde… det er viden og erfaring – den bitre medicin, der sætter tingene på plads hvis man følger hendes råd og anvisninger.

Saturn og Neptun laver rav i Europa

Brandenburger Tor 3_redDet har rumsteret i mit baghovede, lige siden Storbritannien begyndte at tale om at forlade EU. Jeg har undersøgt Neptuns og  Saturns indbyrdes aspekter i det kollektive horoskop.  Almindeligvis ses aktuelle transitter altid i forhold til “Nogens” horoskop – et lands eller en persons men lige i dette tilfælde prøver jeg at se astrologien og begivenhederne i sig selv med fokus på spændingsaspekterne – konjunktion, kvadrat opposition. Det er ikke uinteressant!

Lidt om planeternes betydning:

Neptun og Saturn er nærmest antagonister – Neptun der står for visioner, drømme, muligheder og illusioner uden sans for forhindringer, altså grænseløshed og opløsning. Planeten står endvidere for medfølelse, offervilje og spiritualitet – versus Saturn der står for forhindringer, realiteter, grænser, fakta, disciplin, erfaring og hårdt arbejde. Disse to planeter har en indbyrdes cyklus på ca. 35 år. Neptun tenderer til at opløse hvad Saturn bygger og hegner ind. Rigide strukturer smelter ned, det skaber kaos og så må Saturn smøge ærmerne op og bygge på ny – og tøjle Neptuns flyvske ideer. Det kan i begyndelsen se lovende og stabilt ud – men så snart Neptun kommer på banen og får fat, bliver fundamentet usikkert igen.

Vi befinder os pt. i den sidste fjerdedel af cyklussen i denne runde, der begyndte med konjunktionen i Stenbukkens tegn i 1989. De fleste ved vist hvad der skete i det år og årene efter. Østblokken faldt fra hinanden med Gorbatjovs entre i den sovjetiske regering med indførelsen af Perestrojka, omstrukturering og Glasnost, åbenhed. Sovjetunionen gik i opløsning. Berlinmuren blev gennembrudt og Østberlinerne strømmede ind i Vestberlin. Det blev om noget symbolet på forandringens vinde.

Det første kvadrataspekt fandt sted ca. 9 år senere, Neptun i Vandbærer og Saturn i Tyren – en ny (Vandbærer) valuta (Tyr) så dagens lys i 1999 – Euroen. Der havde været borgerkrig på Balkan siden 1991 og et for et løsrev republikkerne sig fra det vi kendte som Jugoslavien.

Det næste led i indeværende Neptun-Saturncyklus var i 2007 med oppositionen Vandbærer til Løve – frihed og selvstændighed – hvor Jugoslavien så sin endelige opløsning og blev til Eks-jugoslavien, da Montenegro som den sidste republik løsrev sig blev en selvstændig stat. (kilde: wikipedia). 2007 var også begyndelsen på den vestlige verdens største finanskrise siden børskrakket i 1929.

Her i Juni 2016, 27 år efter konjunktionen i 1989, sker der noget igen. Neptun i Fiskenes tegn står i spænding til Saturn i Skyttens tegn. Den Europæiske Union er blevet rystet ved den britiske afstemning om hvorvidt Storbritannien skal forlade EU. Resultatet stod omtrent lige – med overvægt på Leave – altså at forlade den europæiske union. Man kan næsten forestille sig, hvad det kan medføre i resten af EU – en lavine af krav om afstemninger i de enkelte lande og en lavine af debatter og meninger om hvad EU er blevet til. For er det blevet sådan som vi ville have det? Hvilke visioner har de enkelte lande for samarbejdet i Europa – og kan det realiseres, hvis der er flere flertal der ønsker sig ud af fællesskabet? Skal fællesskabet omformuleres og redefineres til en anden form end det har i dag? Det er de spørgsmål man kan stille sig i Neptun-Saturn-konstellationens lys. Jeg tror vi vil se flere løsrivelser, hvis man skal dømme efter trenden fra tidligere stadier i cyklusen. Det er som en smeltedigel – forældet tankegang og regelsæt skal omsmeltes til en ny form – gerne inden 2026 hvor den næste cyklus tager sin begyndelse i Vædderens tegn.

Andre konjunktioner i det 20. århundrede:

1917 – Også et historisk år: Saturn og Neptun i konjunktion i 5 grader Løve… En udmattet 1. verdenskrig og den russiske revolution – “..det var cyklusen der startede med den kommunistiske revolution i Rusland og som endte med en hel verden opdelt i to væbnede lejre med et jerntæppe imellem sig” (Alexander Ruperti, Cycles of Becoming (min oversættelse))

1952-53 – Saturn og Neptun i konjunktion i 22. og 23. grader Vægt: Den europæiske drøm efter 2. verdenskrig tager sit første spadestik: Den europæiske Kul- og Stålunion (Paristraktaten) underskrives af seks lande: Belgien, Frankrig, Italien, Luxembourg, Nederlandende og Vesttyskland. Traktaten der havde til formål at holde øje med hinanden i forhold til at  udvikle våben. Paristraktaten er forløberen for Romtraktaten fra 1957 der var begyndelsen til det indre fællesmarked og siden det EU vi har haft – indtil i dag. (wikipedia)

 

Tankespind om drømme og virkelighed

Jeg befinder mig på en rumstation foran et stort panoramavindue. Jeg ser i det fjerne vores blåhvid melerede planet og zoomer ind så jeg har hele planeten i synsfeltet. Alting på vores jordklode er i bevægelse, som hektisk aktivitet, dag og nat. Nogle er oppe, andre er nede. Nogle arbejder, andre gør ikke. Nogle er i lyset, andre i mørket. Nogle er glade, andre er ikke, nogle suser afsted i smarte metalkasser på hjul, andre går på bare fødder, nogle fryser, andre sveder. Nogle er rige, andre er fattige. Der er pletter at grå beton og asfalt, andre steder er der grønt, meget grønt eller kun lidt grønt. Resten er azurblåt med bølger på. Eller is, lidt mindre end der var engang, men stadig is.

Zoomer jeg så længere ind – helt ind på et enkelt individ, opdager jeg den samme myretue i mikroformat. Den samme uophørlige aktivitet og foretagsomhed, snart oppe, snart nede. Snart i arbejde, snart hvile. Snart glad, snart nedtrykt. Zoomer jeg endnu længere ind, finder jeg systemer i konstant bevægelse. Nerver, blod, celler, elektriske impulser.

Og zoomer jeg endnu længere ind – kommer jeg ind i søvnen om natten, i den storyline der udspiller sig der. Ind i de umulige scenarier og forestillinger der fortæller historier fra det ubevidste.

Drømmene fortæller historien om hvem jeg er, med redskaber fra det liv jeg kender, de erfaringer jeg har og det som jeg ved om “ting”. Jeg ser mennesker jeg kender – døde som levende – og jeg oplever ting der ikke kan lade sig gøre i virkeligheden, altså den virkelighed der findes om dagen når jeg er vågen og ved bevidsthed.

Ved bevidsthed. Det er nøgleordet. Bevidsthed har flere betydninger i forskellige traditioner og lærebøger, så derfor må jeg definere hvad jeg mener – jeg benytter Carl Gustav Jungs psykologiske model der viser det i tre lag:

Første lag:
Bevidsthed er den del af psyken der er aktiv når jeg lever i det daglige liv med andre mennesker. Det er mine valg og alt det jeg ved, at jeg ved. Det er den jeg navigerer med i det konkrete, fysiske og vågne liv.

Andet lag:
Det ubevidste – er alt det jeg gør, men som jeg ikke ved at jeg gør. Ønsker, jeg ikke ved at jeg har. Mønstre jeg lever i, men som jeg ikke kender til. Det er “det personligt ubevidste”. Prægningen fra oplevelser, far og mor og relationer i opvæksten. Det er de uforklarlige symptomers verden og kompleksernes domæne. Det ubevidste er i aktion, når der er problemer med bevidstheden. Bevidstheden og det personligt ubevidste kan modarbejde hinanden – ret meget endda. Komplekser og ubevidsthed er ikke forkert, uønsket eller noget der bør bekæmpes – det er en del af det at være menneske – omend det kan volde besvær.

Tredje lag:
Der er et lag mere af det ubevidste – nemlig det ubevidste vi har tilfælles i en kultur. Det som Jung kalder for “det kollektive ubevidste”. Symbolernes og arketypernes domæne, som vi er fælles om at kende betydningen af. Med variationer.

Jeg zoomer ud på rumstationen igen og kigger på den sortblå himmel – hvis det da hedder himmel set her fra, universets store, ufattelige rum. Jeg bliver helt svimmel og må holde fast i et gelænder under panoramavinduet. Alligevel vover jeg at zoome længere ud for at betragte vores solsystem. Vores egen hjemplanet Jorden som en lille prik med månen som en endnu mindre prik og planeternes baner omkring Solen – selve systemets hjerte. Vores – jordlingenes – hjerte. Og jeg funderer: Hvor kommer drømmene fra?

Drømmehistorierne henter stof fra andet og tredje lag og sender tråde op til lige under første lag, bevidstheden. Hvis jeg er heldig og vågner på det rigtige tidspunkt, holder hukommelsen fast i billederne, ja nogle gange i hele historien, der kan være så detaljeret som en spillefilm. Det spændende kommer når symbolerne i drømmene begynder at flette sig ind i det bevidste liv – som tegninger, fotos, poesi og meget andet jeg foretager mig. Jo mere integreret det bliver – desto mere oplever jeg det som om sjælen fryder sig over at jeg endelig er opmærksom på den som en virkelig og levende entitet. En del af mig. Stille og roligt giver den mig flere billeder og historier. Tydeligere symboler. Men ikke derfor lettere at tolke.

Det er også hårdt arbejde og jeg kan ikke gøre det alene. Derfor har jeg allieret mig med en dygtig jungiansk analytiker. At vågne med en drøm der har været voldsom eller indeholdt elementer af tidlige traumer og uforløste begivenheder er krævende. Til gengæld er der bonus, når broen mellem det bevidste og det ubevidste åbner sig. Så kommer der en klarhed som er svær at beskrive. Det er som en psykisk omsmeltning. En omkalfatring af psyken som min analytiker kalder det. En forvandling, hvor alt bliver anderledes. Min måde at bruge sproget på, min opfattelse af omgivelser, relationer, ting – og mig.

Mens jeg står der og dagdrømmer får jeg øje på Neptun ude i kanten af Neptun - foto fra wikipediapanoramavinduet i rumstationen. Den ligger der, stor og lyseblå som det gas den angiveligt består af. Drømmene er Neptuns domæne. Astrologisk er den i øjeblikket i Fiskenes tegn – dens hjemmebane. Astronomisk er den et andet sted, for vi skal trække 23,5 grader fra for at få den reelle position som vi ser den på himlen lige nu – som derfor er i Vædderen. Lad ikke dette skille os ad. Astrologi som vi udøver den har ikke fulgt den astronomiske virkelighed. Det er ikke vigtigt, for det er symbolsproget det handler om og ikke de faktiske, fysiske realiteter. Det blev bare tydeligt, her fra rumstationspositionen, at astrologi og astronomi i grunden ikke følges rigtigt ad – ikke som vi traditionelt ser det i vores vestlige astrologiske tankegang i hvert fald. Lad os blive i det astrologiske.

Dagdrømmen fortsætter, for jeg får øje på Saturn i Skytten – omtrent 90 Saturn - foto nasa.govgrader under Neptun – og det siger ikke så lidt. Neptun og Saturn er antagonister. Og når de ses i 90 grader fra hinanden kan der være kamp mellem de to planeter – en kamp på drømmenes liv og død. En kamp på holdninger og meninger, og på hvad der er virkeligt. Skal drømmene realiseres eller skal de ikke? Neptuns drømme bliver lagt i håndjern hvis det står til Saturn, så vi kan blive ved det gamle og gennemprøvede – også selv om det er forældet og intet gavner. Omvendt kan Neptun få Saturn til at bløde op og blive positiv overrasket – så får vi en ny virkelighed. Med Neptun i sit eget tegn – Fiskene, og Saturn i Skytten hvor den bliver udfordret og nødt til at forholde sig til nye horisonter, så er det at jeg tror Neptun vinder denne kamp. Ikke mindst fordi Saturn må bøje sig og gå med energien, da den er en smule svækket i Skytten. Så derfor, drømmere, drøm stort – og få tingene ud i verden, mens tid er. Når Saturn flytter ind i Stenbukken, hvor den har hjemme, i begyndelsen af 2018, skal den nok få ryddet op i det der viste sig at være varm luft.

Nattens drømme viser mig hvem jeg er og hvor jeg er på vej hen. De fortæller mig en historie om mig selv, om det jeg har glemt og forsømt, om det jeg søger og higer efter, om den jeg inderst inde er – og kan blive.

Og er det egentlig ikke der al virkelighed begynder?
I drømme…?

Noget om Saturn i Skytten 2014/15-2017

Saturn stak næsen ind i Skytten den 25. december 2014. Den 15. marts 2015 vendte den i sin bane og trak sig kortvarigt tilbage til Skorpionen i juni 2015 og  har den 18. September 2015 endelig forladt Skorpionen og indledt sin rejse gennem Skytten, der varer indtil 20. December 2017.

Ganske kort om de involverede faktorer:
Saturn er symbolet på bl.a. grænser, alvor, kontrol, erfaring, seriøsitet, autenticitet.
Skytten, der er behersket af Jupiter, er et tegn der handler om idealer, mangfoldighed, farverigdom, om tro, etik, filosofi, love og regler – også, eller måske især, de uskrevne. Skytten skyder gerne sine pile i alle mulige retninger, for så er der måske en der rammer plet. Skytte/Jupiter handler om at være heldig og om kultur og nedarvede overbevisninger. Som den store optimist den er, kan Skytten uafvidende være temmelig tankeløs og hurtig på aftrækkeren.

hestemuleNår Saturn går ind i Skytten, er det et signal om at tage den mere med ro. Jeg ser billedet af en Saturn som kusk på en væddeløbsvogn med et fast tag i tømmen for at holde hesten fra at løbe løbsk.

Spirituelle lærere, guruer, prædikanter, politikere og andre meningsdannere,  der ikke har fast grund under fødderne i forhold til overbevisninger og holdninger de viderebringer, vil ikke længere have tag i folk, men må sande at luftkasteller og tom snak ikke vil virke som sædvanligt. Og det er fordi retorikken ikke svarer til de faktiske realiteter.  Der skal anderledes handling til. Meninger, overbevisninger, tro og tanker kan ikke længere blot prædikes mellem 9 og 16.  Hvis man vil være troværdig, og have følgere, må man også leve på den måde man taler om.   Jeg forudser, at f.eks. politikere, der aldrig har været ude på arbejdsmarkedet vil blive valgt fra til fordel for mere erfarne folk der selv har haft fingrene nede i skidtet og derfor har et andet engagement. Saturn vil med andre ord  give livssynet et realitetstjek og stille og roligt sortere det fra, der ikke længere er aktuelt.

Det er ikke nok at “nogen” fortæller os hvordan livet er eller hvad vi skal tro på – vi skal selv erfare det indefra. Det er det Saturn fortæller. Det er ikke nok at tro på en bestemt måde – bare fordi forfædrene gjorde det. Der bliver stillet spørgsmålstegn ved kirker, religioner, sekter, trossystemer og dogmatik. Og ved jura og politik.  Hver enkelt må spørge sig selv: “er dette sandt for mig eller har jeg bare overtaget en tradition og et tankesæt?”. Blind tro og naiv optimisme bliver set efter i sømmene. Man vil mere søge en ægte, jordforbundet og autentisk måde at gebærde sig på, når det kommer til livs- og menneskesyn, filosofi og overbevisning.

Saturn i Skytten fortæller også, at der skal viden og jordforbindelse til, for at få reel adgang til de højere luftlag, så at sige. Det kan være tid til at gå i skole igen hvis det er længe siden. Eller på kursus i noget der virkelig er interessant. Måske genoptage studier der er gået i glemmebogen fordi andre ting blev vigtigere. Meditere dagligt, læse og studere, udvide horisonten ved at være sammen med mennesker der ikke ligner en selv og uddanne sig efter sit hjerte. Nogle vil måske rejse, og det er fint nok, men det er ikke Saturns natur at rejse ud – det er Skyttens – men vil nok rejse mere i det indre og stille spørgsmål ved ens kultur og opvækst, og finde ud af hvad der virkelig betyder noget – og slippe det man  automatisk har overtaget og som ikke længere er gyldigt for en. Det er tid at tage selvstændig stilling til livet på alle planer.

Det kan være en meget sej proces at give slip på overbevisninger man har levet med måske altid. Det er lige til at blive syg af. Hvis du får hovedpine, muskelspændinger, angst eller symptomer på det ene og det andet – der flytter sig rundt i kroppen – så er du måske, bevidst eller ubevidst, i færd med at stille autopiloten om og danne dig selv på ny – og mærker modstanden. Måske har du 117 ting i gang samtidig – det trætter. Find ud af hvad der betyder mest for dig – og fokuser kun på det. Som beskrevet om Skytten foroven, så skyder den med spredehagl, hvilket ikke er en frugtbar vej med Saturn som kusk. Multitasking er fortid. Find din egen vej – ikke den andre mener er bedst for dig – og gå i dybden med det. Lyt og sorter. En god måde at kende din særlige vej på er glæden ved det du gør – en af Skyttens fine kendetegn. Der er godt to år at gøre det i, før Saturn går ind i Stenbukken – resultattegnet.

Vi vil sandsynligvis se ændringer i internetadfærd over det næste par år. Nye regler og retningslinjer vil dukke op og sætte spot på hvordan vi deler viden og hvad der bliver delt. Det kan godt være, der bliver sat grænsehegn op mellem fysiske lande, men internettet rækker som udgangspunkt langt ud over nationale grænser – på godt og ondt. Det handler om omtanke og respekt for andre menneskers liv og holdninger. Kan det være der kommer opdragende adfærdsregler for internetudveksling – ligesom færdselsregler i trafikken? Man må huske på at der altid er levende mennesker på den anden side af skærmen, så jeg kunne forestille mig, at den massive og tankeløse reklamestøj, smart lokkemad, “viral deling” og almindelig uetisk adfærd kan komme under en form for kritik, styring og/eller afmatning og træthed. Internettræthed? Også her vil det være værd at stoppe op og tænke over hvad du deler på internettet, og hvorfor. Prøv også at tænke over hvem der har skabt hele denne delingskultur – og hvorfor.

Uanset hvor Saturn optræder i et horoskop, er der ikke noget der er gratis. Vi vil altid skulle arbejde for at nå et mål, for det vi ønsker os kommer ikke af sig selv her. Det kan også være at ønsket er forfejlet, man har skudt ved siden af målet. Lader man stå til, kommer de kedelige konsekvenser af sig selv i form af skuffelse og depression. Man kommer ikke videre. Saturn kræver fravalg af det som ikke kan lade sig gøre, der hvor der bliver sagt nej. Det nej er det værd at notere sig og respektere – selv Skytten må bøje sig for grænsesætteren for at sætte sig selv fri af luftkastellerne og få jordforbindelse. Rammer og grænser er oftest det der skal til for at vi reelt kan nyde den frihed der venter, når lektien – hvad det end er for den enkelte – er lært og integreret.