Påskeuge – kontemplationsuge

Der hviler en velgørende stilhed over disse påskedage.  Steinerbørnehavens hane galer reveille og holder sammen på sine store gumpetunge høns med fjer helt ned til fødderne. Vinden blæser vildt og lydfuldt omkring hushjørnet. Klokken er seks langfredag morgen, normaltid. Solen er oppe. Det gyldne morgenlys falder blidt på nyudsprungne træer og buske – hvide, lyserøde, lysegrønne. En blygrå himmel giver sollyset kontrast og naturen kunstnerisk drama.

Fire planeter er i retrograd bevægelse – Merkur, Venus, Jupiter og Saturn – passende til en kontemplativ stemning.  Jeg slukker for elektronik med grumme nyheder – Sol og Uranus er i konjunktion i Vædderen – uforudsigelighed og impulsive hændelser kan ske. Er sket. Samtidig en blid Venus sammen med lidelsens planet Chiron. De har måske et kort i ærmet der kan heale verdens ugerninger på længere sigt.  Venus vender og går fremad igen i morgen den 15. april – med fredshensigt, hvis hun da bliver hørt. Saturn udfordrer med et kvadrat fra Skytten til Venus og Chiron i Fiskenes tegn – der må komme nogle krav fra verdenssamfundet til inkompetente og farlige ledere om at fare med lempe?  Merkurs møde med Uranus sidst i april kan sætte en uventet dagsorden – om en bedre eller anderledes dialog?

I det lille nære perspektiv er påskeugen eftertænksomhedstid. Og oprydningstid. Jeg har støvsuget alle reolerne hylde for hylde. Haft bøger ude og sat på plads igen. Det har en gavnlig virkning både på det fysiske og psykiske indeklima. Den langsomme proces at tage tingene en for en og lade det tage den tid det tager, er god meditation. Eftertænksomheden ufokuseret. Tankestrømmens kraft øges af stilheden, der kun afbrydes af støvsugerens højlydte brummen. Det er tanker, jeg ikke skal gøre noget med.

Roen sænker sig.

 

 

Jupiter

Den store lykkebringer. Det er den gængse opfattelse af Jupiters virkning i horoskopet. Den er planeten for held og medgang. Ting lykkes ønsker opfyldes – men ikke nødvendigvis på den måde man havde tænkt det.

Jupiter er kendt for at gøre alt hvad den rører ved større. Ekspansion er det fine ord for det.  Udvidelse. Udvidelse af en virksomhed, sker under Jupiter. Hele vækstbegrebet sker under Jupiter. Det gælder så også for kroppen. Med Jupiter – f.eks. i aspekt med Venus – er der stor sandsynlighed for at tage på. Blive tyk.  Vi kender den joviale, madglade gourmet. Den ødsle jubeloptimist, den muntre, den ubekymrede, den der overdriver og kan være direkte grandios og ekstravagant. Vi taler om overflod, frugtbarhed og forsyn.

Vi kan også tale om filosofi, religion, jura og retfærdighed. Eller den storladne, gavmilde sjæl. Jupiter er karismatisk og lysende når den står stærkt. En åndfuld sjæl, med et rent hjerte. Det er den brede erfaring, viden og visioner. Det er kirkens folk og dem der underviser på højt niveau. Det er kunst – kultur og dannelse.

Jupiter er Zeus, gudernes gud og ophav til adskilligt afkom der befolker gudernes bolig, Olympen. Mange, flere, endnu flere. Meget og mest. Her kan vi ikke bruge “less is more” – her hersker “more is more”.

I jordtegn kan Jupiter ikke flyve

flyvendesky

Den 9. september 2016 slap Jupiter ud af Jomfruens tegn. Omsider, vil jeg næsten sige. For hvad man måske ikke skulle tro, så kan den ekspansive optimist som Jupiter er,  ikke trives og vokse i nøjsomhedens tegn. Tvært i mod bliver pernittengrynede petitesser og snæversyn ekstra eksponeret. Hvordan så vi det i omverdenen? Som angst for at “nogen” kommer og tager det der er “vores”.  En lettere paranoid Jupiter – som jeg har opfattet det – der blev bange for de indstrømmende horder af flygtninge. Der blev også lagt strammere snører omkring mennesker på samfundets laveste sociale trin – kontanthjælpsmodtagerne. Vi skal have dem heeeelt ned så de kan mærke og forstå, at de ikke kan blive ved med at lukrere på statskassen. Nøjsomhed i højeste potens.  Bed og arbejd, syndere… Velfærdssamfundet har fået et ordentligt skud kynisme og strammere vilkår for mennesker i nød. På den positive side oplever jeg samtidig større fokus på etik – dvs. grådig business, medicinalindustriens overpriser, monopoliseringer, kapitalfonde og bankers ansvar. Om det har noget med Jupiter i Jomfru at gøre ved jeg ikke – men det har noget med moral at gøre. Og det er et Jupiteranliggende uanset hvor planeten befinder sig.
Når Jupiter bevæger sig gennem Jomfrutegnet er den i eksil – dvs at planeten er på tålt ophold, på nådsensbrød, hvor den ydmygt må bede om tilladelse til sin eksistens – Jupiter skrumper ind, risikerer at blive blot en skygge af sin status som gudernes konge.

Jeg er født med Jupiter i Jomfruen – så jeg ved hvad jeg taler om. Det er det mest klare udtryk for protestantisk nøjsomhed:  slå ikke for store brød op, vær ikke for glad eller optimistisk, lad være med at eje for meget, tro ikke alt hvad du hører (god evne at have, i øvrigt), og frem for alt: Bo Billigt! Jeg altid har sørget for at bo på en sådan måde, at jeg til hver en tid kunne klare perioder med begrænset indkomst og andre uforudsete begivenheder. Det har vist sig at være frugtbart! Til gengæld har jeg svært ved overflod, som kan virke kvælende. Less is more, er en af mine – måske ubevidste – leveregler.

Såvidt Jupiter i Jomfruens tegn, som jo nu er forbi for denne gang og først kommer tilbage i tegnet igen om ca. 12 år. Pyyyyha…

Hvad så nu, hvor Jupiter skifter ham og iklæder sig Vægtens kappe i det kommende års tid? Jeg ved det ikke – det må vi undersøge.

Jupiter i det harmonisøgende, æstetikfremmende, relationsorienterede, diplomatiske Vægttegn kunne måske give et lille håb om at der blev slækket noget på de stramninger der vandt frem under Jomfruens indflydelse.  Planeten skal lige vænne sig til at lænkerne er kastet og der nu igen er banet vej for at kunne vokse og se tingene fra et nyt perspektiv. Angstniveauet kan falde, fordi vi igen kan se klart hvordan andre mennesker egentlig har det og hvad det gør ved os alle på sjæleplan. Smukke omgivelser, en venligere tone og anerkendelse kan gøre meget for os.

Jomfruen er et jordtegn. I jordtegn kan Jupiter ikke flyve. Så nu i Vægtens tegn kommer der en helt anden Jupiterenergi frem – de store visioner får atter luft under vingerne. Visioner der har levet kummerligt undertrykt kan vælde ud som springvand fra kreative sjæle med energi og viljestyrke.

Jeg har ikke meget erfaring med Vægtens tegn. Jeg har ikke selv planeter i tegnet. En gængs opfattelse er, at mennesker der har mange planeter – eller solen i Vægtens tegn, har svært ved at tage beslutninger. De søger andres mening og bliver anset som vægelsindede.  Det hænger måske sammen med at man i Vægtens tegn ser flere muligheder, flere løsninger. Man kan se bagom dilemmaer og handlemuligheder og har derfor også en god fornemmelse for hvilke konsekvenser et valg kan have – i det store som i det små.  Sætter vi Jupiters ekspansive storsind ind i den ramme – så har vi pludselig uanede muligheder,  langt større spillerum, et bredere og videre udsyn, en udvidet forståelse af sammenhænge og en langt bedre moral – fordi det bliver tydeligere at “jeg har det godt når du har det godt”.  Det er da sund egoisme, eller hvad?

Der er en god del ønsketænkning i Jupiterenergien. Men uden ønsker, drømme og visioner kommer vi ikke ud af stedet.

 

 

Astrologiske strøtanker september 2015

17. september 2015 kl. 12.00, Kbh.

Hvad sker der når Jupiter går i opposition til Neptun? Det gør den nemlig lige i dag den 17. september 2015.  Jupiter ligger 7 grader i Jomfruen og Neptun 7 grader i Fiskene.  Jupiter er i eksil og Neptun på hjemmebane, så hvem har overtaget? Det mener jeg at Neptun har.

Der er noget meget forførende i den her opposition. Neptun “derhjemme” forfører folket, sådan at de føler sig nødsaget til at forlade landet. De ser Jupiter “derude” som det forjættede land hvor alt kan lade sig gøre. Men de har ikke taget misteltenen, Saturn, i ed. Ej heller ser de Merkur der i dag sætter hælene alvorligt i og rykker baglæns i små tre uger fra nu.

Jupiter gik ind i Jomfruen i starten af august 2015, er langsomt kommet inden for synsvidde af Neptun og kulminerer altså i dag. Vi har i den senere tid set en folkevandring nordpå fra Mellemøsten og Afrika. De har rejst i farefuldt vand (Neptun) i deres søgen efter sikre strande i eksil (Jupiter). Det er gået godt for mange indtil nu, fordi grænserne har været åbne og vejen nogenlunde fri. Nu sættes der hegn (Saturn) og vejen bliver langt mindre farbar (Merkur retrograd). Saturn går ind i Skytten den 18. september og det kan se ud til at der kommer stramninger på flygtninge- og indvandrerområdet, ikke bare i Danmark, men i hele Europa, over de ca. 2 1/2 år Saturn befinder sig i Skytten.

Jupiter/Neptun-aspekter har karakter af idealisme, drømme, håbefulde forestillinger, opløsning af grænser, selvopofrelse, og illusioner. Illusioner bliver til skuffelse, når realiteterne ikke svarer til forestillingerne – derfor er Neptun også forbundet med offerrollen. Man kan så vælge at føle sig som et offer, eller man kan vælge en anden vej.  Jupiter forøger alt hvad den rører ved, derfor bliver det særligt voldsomt at støde ind i mure, restriktioner, regler og forordninger som ikke svarer til ens forestillinger. Det kan være en stærkt følelsesladet cocktail, som får sindene i kog – på begge sider af “hegnet” så at sige. Når Jupiter i et jordtegn (Jomfru), møder Neptun i et vandtegn (Fisk), hvad bliver det så til? Mudder og Pløre. Kan man bygge på det? Næppe. Men med den åben og respektfuld indstilling, samarbejde og imødekommenhed kan mudder og pløre også vise sig at være netop det, der får tingene til at gro. Der kommer ingen jordbær uden hestepære.

I slutningen af November 2015 vil Saturn i Skytten været nået op på 7 grader og ramme den aktuelle Jupiter-Neptun opposition med et kvadrataspekt. Kvadratet er et spændingsaspekt og derfor vil der muligvis allerede her være implementeret nye regler og handlingsplaner i forhold til f.eks. fordeling af flygtninge. Jupiter vil på det tidspunkt være videre og være nået op på 20-21 grader Jomfru og ude at Neptuns aktuelle rækkevidde, men jeg vil tro at de 7 grader, punktet for oppositionen, efterlader et aftryk der bliver aktiveret her.  Læg mærke til den 25. november 2015 – her vil Merkur gå i samklang med Saturn i 7 grader Skytte.  Er det her de nye politiske aftaler kommer i stand?

Det er værd at bemærke, at Jupiter-Neptun kombinationer sker relativt ofte, eftersom Jupiter er 12 år om at gå en runde i dyrekredsen mod Neptuns 165 år, så de mødes jævnligt og tager temperatur på stemningen. Det er temaer indenfor tro, spiritualitet, religiøsitet, livs- og menneskesyn der får et eftersyn hver gang det sker. Og denne gang er der altså tale om en kolossal bevægelse (Jomfru og Fisk er bevægelige tegn) der er sat i gang og som vi alle må forholde os til på en eller anden måde.

Personligt står jeg ved en skillevej, hvor astrologien er ved at komme op at køre igen efter nogen tids stilstand. Det er som at genfinde et sprog jeg lærte for mange år siden, og som trænger til at blive pudset af og opdyrket igen. Jeg kan hele grammatikken, nu skal der trænes i at oversætte symbolerne til forståeligt dansk. Det har altid været akilleshælen.

Lidt for den astrologikyndige: Siden foråret 2015 har progressiv ascendant ligget på radix Pluto i mit horoskop og transit Saturn har ligget i opposition til min Sol og vil så småt nærme sig konjunktion med Saturns position i mit horoskop.  Jeg har været (og er stadig) igennem en omfattende “psykisk omkalfatring”. Et forældet selvbillede hvor ønsker, drømme og visioner ikke længere er anvendelige skal erstattes af nye – men ikke så nye at jeg bliver fremmed for mig selv. Det handler om at forblive på det fundament af viden og erfaring jeg har med mig og bygge ovenpå det. Det er 2. saturnrunde der finder sted for alle i slutningen af 50erne (den første i slutningen af 20erne). Det bliver mere og mere tydeligt at fortiden er længere end fremtiden.  Det skal blive en god tid, en frugtbar tid!

God dag derude.

 

Det retrograde forår 2014

Tid oplever vi normalt som en lineært fremadskridende proces. Set fra en astrologisk vinkel, er tid cirkulær, og den zigzagger – ligesom to skridt frem og et tilbage.

Hvis vi kun ser tid som i fremtid, så kan vi komme i vanskeligheder. Forstået på den måde, at de forestillinger vi har om vores livsvej kan blive overraskende anderledes, når noget vi troede var færdigt, vender tilbage eller når noget lige gør en afstikker ned ad en sidevej, så at sige. Vi ser målet i det fjerne og der sker alverdens ting undervejs, så vi taber målet af syne eller går andre veje. Vanskelighederne kommer, når vi ikke er fleksible nok til at klare afstikkere og tilbageskridt. Så bliver vi urolige og frustrerede, måske bange. Vi kan også gøre noget andet. Nemlig at omforme tilbageskridtene til at være ekstra tid til at tænke os om, samle op, evaluere.
Det handler om planeternes retrograde bevægelse i horoskopet. Retrograd betyder baglæns bevægelse. Planeterne går selvfølgelig ikke baglæns, det ser bare sådan ud. Fænomenet er astronomisk og kan, stærkt forenklet, forklares ved at planeternes baner rundt om solen er elliptisk. Dvs at de har en langstrakt og langsommere bevægelse på langsiden og hurtigere bevægelse på den korte led. Når planeten skal til at gå ind fra den korte til den lange led, så får vi et optisk bedrag der får det til at se ud som om planeten bremser op og går baglæns. Ligesom to tog der står på en station – når det ene kører fremad, ser det ud som om det andet kører baglæns. Det er i grunden essensen af Einsteins relativitetsteori. Astrologisk har retrograd bevægelse stor symbolsk betydning.

Foråret 2014 er interessant i retrograd forstand – fordi der kommer så meget af det.
Jupiter, Merkur, Venus og Mars vil i flere perioder og med overlapninger bliver retrograde i tidsrummet november 2013 til juli 2014:

Jupiter – 7. november 2013 – 6. marts 2014
Venus – 22. december 2013 – 1. februar 2014
Merkur – 7. februar 2014 – 1. marts 2014
Mars – 2. marts 2014 – 20. maj 2014
Merkur (igen) – 7. juni 2014 – 2. juli 2014

Da vi har at gøre med de såkaldt personlige planeter, vil det kunne mærkes i hverdagslivet. De planer og aftaler, der er indgået vil være mindre stabile og man må forvente at ting bliver lavet om, aflyst, man får kolde fødder. Det vil være klogt at holde en fleksibel kalender, og give sig selv god tid til at komme ud og hjem – trafikalt kan der oftere end sædvanligt opstå uforudsete forsinkelser og aflysninger. Kommunikation er også besværlig – misforståelser opstår let, så vi skal være ekstra opmærksomme på vores sprogbrug. Og der er måske øget “nedetid” på internettet (Merkur).

Læg også mærke til hvad der sker i samfundet. Vi har haft en ministerrokade 12. december 2013 netop som Jupiter er begyndt at gå baglæns. Det kan antyde, at det ikke kommer til at holde længe – og at især ministeren hentet udefra (Dan Jørgensen, fødevareminister, hentet hjem fra Europaparlamentet) ikke får det specielt let. Det samme for justitsminister Karen Hækkerup og udenrigsminister Holger K. Nielsen – også et klart Jupiter-tema, idet Jupiter står for udlandsforhold og for lov og ret. De har allerede på første ministerdag været udsat for kritik – Dan Jørgensen fordi han er “ny” i klassen og Holger K. fordi han sagde noget pænt om Cuba i en lille, ubetydelig tale til den afgående minister, Villy Søvndal.

Positivt kan det betyde, at de nye ministre virkelig får ryddet op, hvis de formår at holde sig oven vande og holder etikken høj. Retrograd betyder også re-evaluering, omgørelse, oprydning. Om de får det gjort ordentligt vil vise sig ved sommerferien 2014. Ellers får vi nok et valg – og det ville ikke være smart for den siddende regering, under de givne retrograde forhold. Devisen “det er en ommer”, vil vi nok komme til at høre mere end sædvanligt.
For alle os andre, undersåtterne, vil det blive et forår hvor vi træder et skridt tilbage. Hvis vi har haft store planer og været store i slaget, vil vi få lejlighed til at tænke os om en gang til. Det vi troede vi havde, har vi ikke alligevel – altså alt afhængigt af hvor i horoskopet disse planeter befinder sig for den enkelte. Men generelt, vil foråret 2014 være en tid hvor man – på det materielle plan – må holde lidt igen, for det der bliver investeret – både tid, energi og penge (Venus) – kommer i denne periode ikke tilbage med udbytte som forventet.

For den mere spirituelle og indadvendte natur, kan det til gengæld blive en indsigtsfuld periode, hvor man med fordel kan bruge mere tid på at meditere, reflektere og ransage sig selv. Igen afhængigt af placeringerne i det personlige horoskop, vil man kunne opleve det som om man gør tilbageskridt på visse områder af sit liv. Som jeg har erfaret, er tilbageskridt i virkeligheden også et fremskridt, fordi det gamle som ikke længere er virksomt vil blive afløst af noget nyt, som egentlig heller ikke endnu er virksomt. Det skal jo lige læres og erkendes først.

Altså, man kan forvente at være i en slags limbo. Man træder vande. Det bedste er, hvis man i disse perioder hvor planeterne går “baglæns”, kan undlade at tage for store afgørende beslutninger eller sætte ny ting i gang – lad ikke frustration og utålmodighed (Mars) fremskynde noget. Vent til du mærker at tiden virkelig er moden – ellers risikerer du at “det er en ommer”.