Alt flyder

Alt flyder, sagde Heraklit,
du kan ikke stige ned i den samme flod to gange.

Jeg er ikke den samme i dag som jeg var i går.
Jeg ser tilbage på forgangne tider,
forsøger at få en fornemmelse
af den jeg engang var, men det undslipper.
Det er som at møde en fremmed i bagvendt orden,
en jeg engang har kendt, men ikke kender mere.
Det er ligesom venskaber
nogle kan jeg spejle mig i,
andre ikke, og så må jeg gå.
Alt har sin tid og når den er omme er jeg forandret.
Og sådan er det.
Der er en tid og så er der en ny.
Ikke en lineær bevægelse, men en cirkel,
og dog ikke en ring.
en fremadskridende spiral.
hvor der er ingen tilbagevenden er,
intet der kommer, er som det der var.
Den jeg var, er ikke den jeg er.
Den jeg er, er jeg på grund af den jeg var.

Alkymi

nigredo
hvor lyset undflyr
og hjertet
favnes i jordemørke

albedo
hvor skyggen fortrænges
og hjertet
blindes af himmelhvidhed

rubedo
hvor solopgangens ild slår luer
og hjertet
bades i kærlighedsblod