Det retrograde forår 2014

Tid oplever vi normalt som en lineært fremadskridende proces. Set fra en astrologisk vinkel, er tid cirkulær, og den zigzagger – ligesom to skridt frem og et tilbage.

Hvis vi kun ser tid som i fremtid, så kan vi komme i vanskeligheder. Forstået på den måde, at de forestillinger vi har om vores livsvej kan blive overraskende anderledes, når noget vi troede var færdigt, vender tilbage eller når noget lige gør en afstikker ned ad en sidevej, så at sige. Vi ser målet i det fjerne og der sker alverdens ting undervejs, så vi taber målet af syne eller går andre veje. Vanskelighederne kommer, når vi ikke er fleksible nok til at klare afstikkere og tilbageskridt. Så bliver vi urolige og frustrerede, måske bange. Vi kan også gøre noget andet. Nemlig at omforme tilbageskridtene til at være ekstra tid til at tænke os om, samle op, evaluere.
Det handler om planeternes retrograde bevægelse i horoskopet. Retrograd betyder baglæns bevægelse. Planeterne går selvfølgelig ikke baglæns, det ser bare sådan ud. Fænomenet er astronomisk og kan, stærkt forenklet, forklares ved at planeternes baner rundt om solen er elliptisk. Dvs at de har en langstrakt og langsommere bevægelse på langsiden og hurtigere bevægelse på den korte led. Når planeten skal til at gå ind fra den korte til den lange led, så får vi et optisk bedrag der får det til at se ud som om planeten bremser op og går baglæns. Ligesom to tog der står på en station – når det ene kører fremad, ser det ud som om det andet kører baglæns. Det er i grunden essensen af Einsteins relativitetsteori. Astrologisk har retrograd bevægelse stor symbolsk betydning.

Foråret 2014 er interessant i retrograd forstand – fordi der kommer så meget af det.
Jupiter, Merkur, Venus og Mars vil i flere perioder og med overlapninger bliver retrograde i tidsrummet november 2013 til juli 2014:

Jupiter – 7. november 2013 – 6. marts 2014
Venus – 22. december 2013 – 1. februar 2014
Merkur – 7. februar 2014 – 1. marts 2014
Mars – 2. marts 2014 – 20. maj 2014
Merkur (igen) – 7. juni 2014 – 2. juli 2014

Da vi har at gøre med de såkaldt personlige planeter, vil det kunne mærkes i hverdagslivet. De planer og aftaler, der er indgået vil være mindre stabile og man må forvente at ting bliver lavet om, aflyst, man får kolde fødder. Det vil være klogt at holde en fleksibel kalender, og give sig selv god tid til at komme ud og hjem – trafikalt kan der oftere end sædvanligt opstå uforudsete forsinkelser og aflysninger. Kommunikation er også besværlig – misforståelser opstår let, så vi skal være ekstra opmærksomme på vores sprogbrug. Og der er måske øget “nedetid” på internettet (Merkur).

Læg også mærke til hvad der sker i samfundet. Vi har haft en ministerrokade 12. december 2013 netop som Jupiter er begyndt at gå baglæns. Det kan antyde, at det ikke kommer til at holde længe – og at især ministeren hentet udefra (Dan Jørgensen, fødevareminister, hentet hjem fra Europaparlamentet) ikke får det specielt let. Det samme for justitsminister Karen Hækkerup og udenrigsminister Holger K. Nielsen – også et klart Jupiter-tema, idet Jupiter står for udlandsforhold og for lov og ret. De har allerede på første ministerdag været udsat for kritik – Dan Jørgensen fordi han er “ny” i klassen og Holger K. fordi han sagde noget pænt om Cuba i en lille, ubetydelig tale til den afgående minister, Villy Søvndal.

Positivt kan det betyde, at de nye ministre virkelig får ryddet op, hvis de formår at holde sig oven vande og holder etikken høj. Retrograd betyder også re-evaluering, omgørelse, oprydning. Om de får det gjort ordentligt vil vise sig ved sommerferien 2014. Ellers får vi nok et valg – og det ville ikke være smart for den siddende regering, under de givne retrograde forhold. Devisen “det er en ommer”, vil vi nok komme til at høre mere end sædvanligt.
For alle os andre, undersåtterne, vil det blive et forår hvor vi træder et skridt tilbage. Hvis vi har haft store planer og været store i slaget, vil vi få lejlighed til at tænke os om en gang til. Det vi troede vi havde, har vi ikke alligevel – altså alt afhængigt af hvor i horoskopet disse planeter befinder sig for den enkelte. Men generelt, vil foråret 2014 være en tid hvor man – på det materielle plan – må holde lidt igen, for det der bliver investeret – både tid, energi og penge (Venus) – kommer i denne periode ikke tilbage med udbytte som forventet.

For den mere spirituelle og indadvendte natur, kan det til gengæld blive en indsigtsfuld periode, hvor man med fordel kan bruge mere tid på at meditere, reflektere og ransage sig selv. Igen afhængigt af placeringerne i det personlige horoskop, vil man kunne opleve det som om man gør tilbageskridt på visse områder af sit liv. Som jeg har erfaret, er tilbageskridt i virkeligheden også et fremskridt, fordi det gamle som ikke længere er virksomt vil blive afløst af noget nyt, som egentlig heller ikke endnu er virksomt. Det skal jo lige læres og erkendes først.

Altså, man kan forvente at være i en slags limbo. Man træder vande. Det bedste er, hvis man i disse perioder hvor planeterne går “baglæns”, kan undlade at tage for store afgørende beslutninger eller sætte ny ting i gang – lad ikke frustration og utålmodighed (Mars) fremskynde noget. Vent til du mærker at tiden virkelig er moden – ellers risikerer du at “det er en ommer”.

Reinkarnation og karma i horoskopet

yesterdays skyReinkarnation er en besnærende tanke. Det har draget mig næsten så længe jeg kan huske tilbage, bortset fra at tanken om endnu en barndom ikke har været just attraktiv. Især ikke det med at gå i skole… der er nok et karmisk tema i det.

Karma. Hvordan ser man det i et horoskop? Og hvad er karma overhovedet? På hvilken måde kan tidligere liv have indflydelse på det nuværende. Hvilke hændelser, relationer og omstændigheder følger med over i det næste? Hvad er kriterierne? Der er jo et utal af muligheder hvis man har levet, lad os sige, 1000 liv – eller 10000 – allerede. Hvis jeg har været tyv i forrige liv, vil jeg så være offer for en tyv i dette? Eller vil jeg blive slået ihjel af den jeg selv har dræbt engang?

Så enkelt er det nok ikke. Og det er nok heller ikke sådan at et mønster i et enkelt liv forløses automatisk i det næste. Mønstre hænger ved, indtil det er levet færdig. Og det kan strække sig over adskillige tilværelser. Ligesom i dette liv, hvor vaner og tilbøjeligheder er svære at få bugt med. Hvis man altså har været tyv i et liv, så er der stor sandsynlighed for at det gentager sig mange gange – indtil bægeret er fuldt.

Forklaringen er, ifølge den amerikanske astrolog Steven Forrest, at karma er summen af uforløste temaer fra adskillige liv. Når disse temaer optræder i horoskopet, så er de blevet modne til bearbejdning i det aktuelle liv. Der er så at sige dannet en kontrakt. Sjælens kontrakt med sig selv. Det drejer sig om evolution. Om sjælelig udvikling. Og den måde hvorpå det kan aflæses i horoskopet, tager udgangspunkt i måneknuderne.

Den sydlige måneknude, dragens hale, er omdrejningspunktet for fortiden. Hvem har man været? Den type personlighed man muligvis har været,  aflæses af tegnet den sydlige måneknude ligger i. Jeg tænker bare, at man har jo været mange personligheder gennem mange liv – så hvordan skal man tolke det der er nedlagt i et enkelt tegn? Hvor kommer det fra? Det må jo være en ophobning af egenskaber man bærer med sig. Lidt spekulativt.

Livsomstændighederne aflæses af huset. Derpå kigger man på aspekterne – som relationer, modstande, projektioner, konflikter og længsler man kan have haft. Vejen til forløsning aflæses af den nordlige måneknudes, også kaldet dragens hoved, placering i tegn og hus samt aspekter. Man kan udvide historien ved at undersøge de planeter der hersker over de tegn måneknuderne befinder sig i. Det kan blive en ret omfattende fortælling når fantasien går i sving. Det er næste arbejdspunkt – også temmelig spekulativt.

Forrest siger, at alt i horoskopet er karmisk. Ligesom naturen ikke spilder tid og kræfter på overflødigheder, så er horoskopet en afspejling af nødvendigheder uden unødigt spildstof. Og hvorfor ikke? Der er 12 tegn, 12 huse og +-10 planeter at gøre godt med. Det store spørgsmål er, HVORFOR du blev født med det horoskop du har. Du bliver født med “noget”, og det må jo komme et sted fra. Men hvorfor lige netop på dette tidspunkt, med disse forældre og i netop dette land? Hvad er det du er kommet for at arbejde med denne gang? Hvilke temaer er modne? Det er det Forrest mener at måneknuderne viser.

Har vi at gøre med temaer fra det allerseneste liv? Eller er det en ophobning af egenskaber og uforløste arbejdspunkter fra adskillige liv? Jeg kan ikke gennemskue det – og det er måske også lidt langt ude – men spændende tanker er det.

Bog: Steven Forrest, Yesterdays Sky,  Astrology and Reincarnation, Seven Paws Press  2012

Allotria overgiver sig aldrig

Oktober 2012: Det er pudsigt, hvad der dukker op netop som Saturn har stukket storetåen ind i Skorpionens tegn. Folk vågner op “fra de døde”, så at sige.

Saturn er klassisk blevet kaldt “tærskelvogteren” – den der angiver grænsen mellem det synlige og det ikke synlige – det virkelige og det uvirkelige. Den grænse er i vore dage noget mere flydende, idet vi nu kan se, hvad der tidligere ikke var muligt at se. Det uvirkelige bliver virkeligt. Vi kan se partikler mindre end atomer – og har dermed fået en bevidsthed om det, som er usynligt for det blotte øje. Det som vi troede var uvirkeligt, er blevet til en faktor vi bør regne med. Virkeligheden har fået vide grænser – er den astrologiske Saturn så også ved at få en ny rolle? Derom en anden gang.

Sådan helt konkret ser vi i medierne, at mennesker er blevet opgivet som næsten døde og organdonation er på tale længe før der er indtrådt et sikkert dødskriterium. Der tales om lægefejl og det kan måske få konsekvenser for, hvordan vi i fremtiden ser på dødskriteriet og menneskers muligheder for at overleve svære traumer. Det er et oplagt Saturn/Skorpion-tema.

Det er interessant at se hvordan Saturn, der står for ansvar, erfaring og fysiske realiteter, kommer på arbejde i Skorpionen – tegnet vi anser for at være hemmelighedsfuldt, dybdeborende og som har at gøre med dødstemaer – Hades, underverdenen, dødsriget, transformation. Jeg kom også til at tænke på begrebet “undergravende virksomhed”, illustreret i det følgende:

allotria
11. januar 1983 kl. 9.00, København

Et lille tilbageblik til 1983, hvor Saturn sidst gik ind i Skorpionen. Jeg kigger på den 11. januar 1983. Saturn står godt 3,5 grad i Skorpion. Jeg ser en gade på Nørrebro, Korsgade, et kondemneret hus overmalet med sort og rødt, anarkisternes farver. Der står en kran som er ved at hejse en containerfuld betjente op på tredje sals højde. (Ifølge wikipedia taler vi om ca. 1000 betjente!) De er der for at rydde huset for BZ’ere der besatte stedet i maj 1982. Vi er selvfølgelig ved det velkendte “Allotria”. Politiet stormer bygningen – de render op og ned som myrer, kampberedte. De smadrer alt for at gøre huset ubeboeligt. Men der er ikke et øje. BZ’erne er smuttet. De har i nogle måneder gravet, skefuld for skefuld, en tunnel tværs UNDER gaden og er stukket af gennem blikkenslagerforretningen overfor, hvor hr og fru bliktud sidder nok så roligt og drikker morgenkaffe, uden at fortrække en mine over postyret. Det er en rigtig Saturn/Skorpion-historie.

Så hold øje med de undergravende og dødsforagtende begivenheder derude… der kommer nok flere af dem – Allotria overgiver sig aldrig!

Vær ikke bange, vær opmærksom

Sommeren 2012 – Uranus-Pluto kvadratet er oppe at ringe på 8 grader, så hold øje med begivenhederne i denne sommer 2012. Og i særdeleshed weekenden 23-24. juni hvor aspektet er eksakt. På verdensplan er det en tur mere i forandringshjulet. Det gamle støder sammen med det nye og det kan skabe en del uro mellem mennesker og nationer foruden en del tektonisk aktivitet og andre voldsomme natursituationer, som det har vist sig de senere år.

Vær ikke bange – men opmærksom.
De ydre begivenheder, er et spejl af de indre. Mennesker der har planeter eller akser i 7-9 grader kardinale tegn (vædder, krebs, vægt, stenbuk) vil i højere grad end andre være berørt af de store og langvarige aspekter vi lever med i disse år. Det er dem der vil opleve de største ekstremer, på godt og ondt, på indre og ydre planer. De kardinale tegn er forbundet med folk som er iværksættere, ledere,
foregangsmænd og -kvinder, pionerer – og det er måske også her vi skal være opmærksomme på vort eget indre lederskab, og vor egen indre pioner. Det er måske en tid hvor det for alvor går op for nogle, at de kan selv, at de ikke behøver følge forfædrenes tanker og traditioner, men har mulighed for at skabe de forandringer der kaldes på – og gøre det frit. Og gøre det på den gode måde, ved det gode eksempel og ikke med hverken krig eller terror. Demokrati til de lande der ikke endnu kender til det. Indre frihed til de, der ikke kender til det.
Pluto-Uranus har en hel del tilfælles, idet de begge på hver sin vis, er udtryk for forandring, nytænkning, omvæltninger og reformer. Den tid vi lever i, bærer præg af det. For dem der blot vil bevare tingene som de altid har været, er det en vanskelig tid. Den modstand, de oplever kommer ikke udefra, men inde fra dem selv.
Hver gang der er skrappe aspekter i luften, kan det let blive til en katastrofesnak. Katastrofer sker, skuddramaer, mord, sindssyge, terror, grådighed og magtsyge, holdningskrige og religionskrige – de er der og de har været der så længe der er skrevet historiebøger. Og når de skrappe aspekter er i fokus, er de katastrofale begivenheder det også. Ondskab, der har været gemt under overfladen springer op og skaber kaos, nogen eller noget sætter en proces i gang, der kan vise sig at være et skridt i en ny og bedre retning, fordi vi får nye tanker om hvad der er vigtigt i livet.

Pluto-Uranus handler ikke om vækst, men om forvandling. Om nedbrydning af det, der nedbryder os – og det skal nedbrydes for at give plads til ny vækst. Menneskelig vækst. Jupiter som er vækstplaneten, er gået i Tvillingens tegn og bliver der et årstid fra nu. Der kan komme meget mere debat og diskussion om værdier – der kan komme meget mere fokus på at hvert menneske giver bud på hvad vækst er. Der vil komme bøger, tidsskrifter og film om, hvordan vi kommer ud af menneskeligt ødelæggende tilstande og vilkår. Ideer som Uranus-Pluto energien vil give stof til. Vi får mulighed for at beskrive på ny hvad der er vigtigt og væsentligt i livet og samfundslivet. Det er muligt at filosofi bliver et trendy modefag, i hvert fald en overgang.
Det stof Uranus-Pluto giver, vil være den polaritet der der skal til for at få øjnene op for forældede systemer og magt-u-balance. Altså begivenheder der skaber sensation og som rykker. Vi kalder dem forfærdelige og skræmmende, og suger til os gennem tv’et hvis vi da ikke er i brændpunktet selv – vi vil se katastrofer, vil vil have det ekstreme, men helst på afstand. På trods heraf, lever vi med i følelserne og det forfærdelige. Muligheden for at skabe forandring kommer til stede, hvis vi frem for at svælge i sensationen, sætter os for at gøre noget aktivt ved det. Det kan være en lille bitte holdnings- og adfærdsændring eller det kan være i form af politisk engagement og kollektiv, global ansvarstagen. Begge dele har efter min mening lige gyldighed.
Hvilken sommerfugl har mon basket med vingerne, som har givet os dette meget mangfoldige sommervejr?
Tro ikke, at du ingen betydning har i det store billede.

Og fra Telegrambureauet Fremtiden:
Juni 23-25 2012 Jupiter kvadrat Neptun – Religionsopfattelserne vil komme i fokus – der kan komme øgede spændinger mellem holdninger og overbevisninger – opblussen af protester og forvirrende budskaber. Det kan skabe noget kaos og konflikt.

Juni 28 2012 – Venus vender i sin bane og går direkte på 7 grader Tvilling – Det kan være en forløsende dag for sensitive typer, i særdeleshed Tyre og Vægte.

Juni 28-30 2012 – Solen i Krebs vil aktivere Uranus-Pluto kvadratet. I denne periode kan de kaotiske tilstande i nordafrika og sydeuropa vi har set tidligere, få en opblussen – eller nye konflikter kan opstå. Mennesker med planeter og akser i 7-9 grader kardinale tegn skal være særligt opmærksomme i disse dage – man kan ryge ind i konflikter og konfrontationer på et personligt plan, så det er klogt lige at tage temperaturen og forlade åstedet i tide eller vente et par dage med at tage den evt. konflikt.

Juli 1-6 2012- Venus aktiverer Uranus-Pluto – indrømmelser og venlig stemning kan mildne det skrappe Uranus-Pluto kvadrat

Juli 15-29 2012 – Jupiter i Tvilling aktiverer Uranus-Pluto kvadratet. Temaer der blev aktuelle med Jupiters kvadrat til Neptun bliver bragt med ind over, hvilket kan bringe religiøse/filosofiske diskussioner til et højdepunkt. Sommerens agurketid kan blive afløst af en massiv mediedækning af begivenheder.

Juli 18-20 2012 – Mars i Vægten aktiverer Uranus-Pluto – her forventer jeg at der kommer til at ske noget, som kan være lidt i den voldsomme ende, blandt mennesker eller i undergrunden – nye jordskælv og konflikter. Og igen på det personlige plan, hvis man har noget liggende på de der 7-9 grader i et tegn, specielt de kardinale (vædder, krebs, vægt, stenbuk) kan man finde sig selv involveret i situationer der kræver særlig opmærksomhed.

Juli 31 2012 – Venus i Tvillingen runder juli måned af med en trigon til Saturn i Vægten. Det virker som et dejligt varmt og imødekommende aspekt, hvor konflikter bliver lagt til side for at give plads til at se hinanden i øjnene – kærlighedens planet giver seriøse Saturn lidt lethed og man mener det alvorligt med hinanden. Måske lidt opblødning på fronterne. Kommer vi til at give hinanden plads til at være som vi er? Bare for et par dage.

Uranus og den indre sigøjner

Inde i mig er der sådan en oprører, en der altid er gået den anden vej og imod strømmen. Jeg kalder det for min “indre sigøjner”. Christian Borup,en kendt astrolog, kastede et enkelt blik på mit horoskop og sagde: “kald du det bare din YDRE sigøjner”. Han så den med det samme.

Den har fulgt mig hele livet. Uranus med sin opposition til Månen. Jeg vil altid noget andet end flertallet. Jeg vil ikke gå med i flokken og jeg vil ikke sættes i bås. Oprøreren er altid parat til at lange ud og mene noget andet. En vaskeægte Rasmus Modsat. Det er den umodne Uranus-Måne opposition.

Jeg er vokset op i en kulturradikal familie, hvor det var kutyme at være kritisk overfor religioners og samfundets dogmer, så jeg har fået det ind med modermælken. Nærmest bogstaveligt, for det var min mor der var den mest radikale af mine forældre. (Månen er moderen). Og så har vi balladen, for mit oprør var at jeg ikke blev den intellektuelle akademiker, som jeg ellers havde alle muligheder for at blive og som min mor, i kvindefrigørelsens navn, ønskede at jeg skulle være. Jeg gik alternative veje.

Følelsesmæssigt (Månen er følelser), har det ikke været let håndtere. Det er et aspekt der viser store udsving – snart er man nede, snart er man oppe. Udsvingene kan komme som lyn fra en klar himmel – et af Uranus’ kendetegn. Det kan være forvirrende for andre mennesker, der ikke begriber hvad der sker når man er i det uforudsigelige hjørne. Oppositioner i horoskopet er tegn på projektioner. Man skyder helst ansvaret fra sig og mener at det er andres skyld hvis der opstår problemer. Jeg har med tiden lært at jeg selv bærer min del af ansvaret. Alle bærer vi vores del af ansvaret!

Idag holder jeg meget af min Uranus-Måne opposition og de skiftende lynnedslag der kommer af den. Det er skønt at ride på den gode inspiration og vide at det kan være en forbigående raptus, så jeg ikke kommer til at sætte noget over styr. Det giver et varieret og fleksibelt liv. En rejse gennem vekslende omstændigheder, flytten og forandren – bagsiden med denne opposition er dog, at hvis livet bliver for ustadigt kan det føre til stress, utryghed og nervesammenbrud.

Forandringstrangen er aftaget med årene og jeg har fundet metoder til at opnå en bedre balance, men når min indre sigøjner begynder at støje, så må jeg lytte til hvad den vil og finde en god og konstruktiv måde at udtrykke den på. Så bliver vi alle glade, min indre sigøjner, min ydre sigøjner – og jeg.