Saturn og det alkymiske guld

DSC01955“Rettidig Omhu”
A.P. Møller

 

Det føles næsten som at være i en trykkoger.  Saturn er, i skrivende stund, i den sidste grad af Skorpionens tegn.  Skorpionen har et skidt ry, fordi den i al væsentlighed handler om skrald der skal ryddes af vejen for at komme til guldet. Og der er meget skrald. Saturns temaer er bl.a. læring ved erfaring, , disciplin, hårdt arbejde – og grænser.

Den 18. september 2015, tidligt om morgenen (dansk tid), vil Saturn overskride tegngrænsen, forlade Skorpionen og finde friheden i Skytten – kan vi så ånde lettet op? Måske!

Meget a propos folkevandringer og flygningestrømme. Mennesker der har penge har fundet veje til at slippe ud af undertrykkende (saturn i skorpion) forhold og flygte fra krig og ufred i deres lande.  Mange er beklageligvis gået til undervejs – i Skorpionen er der ingen nåde for døden.

Det er utroligt så klart det står afspejlet i astrologisproget. Saturn er i øjeblikket det vi kalder for “grænsegænger” og har været det i hvert fald i et lille års tid (siden november 2014), hvor planeten har befundet sig i de sidste grader af Skorpionen. Fra december 2014 til juni 2015 var den lige inde at vende i Skytten – ligesom for at se om der var “fri bane” – en lillebitte forsmag på friheden – hvorefter den trak sig tilbage til Skorpionen igen. Og nu altså vender næsen endeligt mod Skytten.

I den tid, hvor Saturn har været retrograd (altså trukket sig en smule baglæns igen) må tusinder af mennesker have fundet mod til at samle alle de ressourcer de har, skille sig fra alt det umiddelbart og unødvendigt tyngende gods og ejendom, og beslutte at søge væk til hvad de håber, er et bedre liv i de nordlige egne. Det kræver stort mod. Eller at man virkelig er i fare og der ingen anden udvej er. Klare skorpionsignaler – vi skiller skidtet fra og søger guldet.

Vel inde i Skytten vil det vise sig hvordan Saturn så gebærder sig.  Måske kan det at have kastet lænkerne i første hånd føles som en umådelig frihed hvor man tror at alt kan lade sig gøre.  Som at skyde med spredehagl – noget må ramme og så tager vi det uden tanke på sidefangsten. Når man slipper ud af et bur, skal der festes igennem – men tøv nu lige lidt… det kan være godt nok med de store armbevægelser – men Saturn er ikke vant til fest og farver, bryder sig end ikke om det og kan blive lidt spids i det. Så når festen har lagt sig et stykke tid efter den 18. september 2015 – så er det at arbejdet skal begynde. Arbejdet på at få essensen, guldet, fra Skorpionen, til at indgå i de nye sammenhænge og situationer der byder sig, og som er nødvendige. I Skytten kan der eksperimenteres, men på et oplyst grundlag, med flid og med omtanke når det står til Saturn.

Skytten er et tegn der handler om at udforske og opdage nye verdener, både i de fysiske omgivelser, og også i forhold til mentalitet og spiritualitet.  Jeg har på fornemmelsen at Saturn i Skorpionen har været igennem en form for alkymi, og at vi ikke endnu har set i hvilken form dette “guld” så vil vise sig. Det bliver interessant at følge i de næste 2 1/2 år.

Jeg tør vædde på at der blandt de flygtninge og migranter vi ser i disse dage, gemmer sig mennesker med ressourcer, viden og uddannelser som kan vise sig at være til gavn for vores samfund – om det så er i Tyskland, England, Sverige eller Danmark. Ressourcer som de bør have mulighed for at vedligeholde og udvikle, sådan at de også kan gøre gavn i deres respektive hjemlande, når og hvis der bliver så fredeligt, at de en gang i fremtiden kan vende tilbage dertil og bygge gode samfund op.  Så jeg vil sige at i astrologisk lys, vil det være meget klogt, med rettidig omhu, at tage godt imod de mennesker der vælger at komme her, og give dem mulighed for udvikling. Både dem vi ser nu – men også dem der allerede har været her længe.

Møde med Neptun

For den introverte er det nødvendigt
at nå til en handlen, der ikke ustandseligt
er begrænset af betænkelighed og tøven
C.G. Jung

Neptunske vinde fejer hen over mit horoskop i denne tid, og det følgende er en lille personlig beretning – mest som en lille reminder til mig selv om hvad der er i vente.

Der har været flere markante aspekter i spil gennem hele 2014 og 2015: kvadrat til Venus, sekstil til Merkur og trigon til Mars samt et tiltagende kvadrat til Saturn der vil kulminere i sommeren 2016 og gentages i foråret 2017, for ikke at tale om en konjunktion til MC der vil være aktiv gennem hele 2016 og 17. Det er noget der kan mærkes.

neptunske vinde

 

 

 

 

 

 

Generelt set er Neptun hovedansvarlig for mærkelige tilstande, tågede oguklare forhold, ubegribelige hændelser, kaos, manipulationer, (selv)forførelse, hjernespin, misforståelser og grænseproblematikker. Der kan opstå udefinerlige sygdomme, snigende uvaner, automatisk og uhensigtsmæssig adfærd. Man kan blive fanget ind af overforbrug af alkohol og stoffer, hvis ikke man er mere end almindeligt vågen og opmærksom, hvilket i sig selv er en udfordring under neptunaspekter. Alting bliver sløret og diffust. Straks man tror man har styr på tingene, så viser det sig at man har overset “det med småt”. Neptuns domæne handler også om hele det spirituelle og religiøse felt, transcendens, det hinsidige, drømme, selvopofrelse og medfølelse.

Jeg betragter neptunaspekterne som en invitation til at dykke ned i spirituelle temaer, i underbevidsthedens strømme, kigge bag om den almindelige fysiske virkelighed, meditere og skabe kontakt med Selvet – i det omfang jeg ikke bliver ramt af træthed og dovenskab, som også er nogle af Neptuns særdeles forførende egenskaber.

Neptun vil i mit horoskop bevæge sig fra 9. hus over MC og ind i 10. hus, hvilket i sig selv er markant. Det vil medføre en form for reorientering, som allerede er begyndt.  Det sociale liv, karriere og målsætning får en anden betydning. Motiverne bag handlinger og beslutninger kan blive uklare.  Det er let er at faldet tilbage i gamle mønstre og vaner, som ikke længere giver mening og den diskrepans der er mellem gamle mønstre og det nye der er på vej, er mærkbar. Jeg forventer at Neptun på MC og i 10. hus vil byde på en omformning af selvbilledet i forhold til omverdenen – måske mere kreativ og fantasifyldt klarhed hvis den finere ende af Neptun får plads – eller kaos hvis det er den mørke side der tager over.

Neptun i aspekt til Venus, Merkur og Mars.

Kvadrataspektet til Venus har været aktivt i mit horoskop siden marts 2014 og medført mærkelige, grænseoverskridende møder og flygtige bekendtskaber.  Jeg har befundet mig i sammenhænge, der havde et nostalgisk islæt med erindringer fra mit ungdomsliv – men i denne nye sammenhæng kunne ikke lide den jeg blev. I stedet for at blive hængende i nostalgien, flyttede jeg fokus andre steder hen. Neptun ligger i kvadrat Venus hele  efteråret ’15, hvor aspektet stort set står stille i omkring 4 måneder så der er rig lejlighed til at lære den at kende.  Da Neptun aspekterede min radix Venus første gang i denne omgang, var jeg på et kreativt skrivekursus på Kvindehøjskolen i Visby  – inspirationens vinger foldede sig virkelig ud her – jeg satser på mere i samme stil, og sørger for at holde antennerne åbne for inspiration og dømmekraften klar.

Neptuns aspekter til Merkur og Mars har en lidt anderledes karakter, da det er sekstil og trigon, og derfor giver et bedre flow end det udfordrende kvadrataspekt. De kan  på en måde fungere som lynafledere i forhold til Venuskvadratet og kan afbøje de spændinger der måtte være og skubbe tingene i den rigtige retning.  Her kommer den skrivende åre ind gennem Merkur. Mars er udtryk for handlekraft i et horoskop – og den har jeg det ikke så godt med.  Jeg har Mars i 12. hus – i Krebs, så det er en større udfordring at komme “ud over rampen”.  Indadvendt aktivitet, meditation, drømme, poesi og billeder er befordret – men det meste af det jeg skriver eller på anden vis udtrykker, bliver liggende i skuffen. Jeg arbejder på sagen – og det vil vise sig i løbet af 2016 hvor det bærer hen.

I foråret 2015 hvor Neptuns sekstil til Merkur og trigon til Mars var på det højeste, har jeg opsøgt en jungiansk psykoanalytiker.  Hver eneste nat har jeg fyldige drømme og en efterhånden god træning i at huske dem. Om morgenen skriver jeg dem ned på en blok der ligger parat på natbordet. Det er en fantastisk rejse at få sat ord på drømmesymbolerne hos en kyndig analytiker. Det åbner for en dybere indsigt i og forståelse af hvad det ubevidste vil fortælle mig. Og det er ikke så lidt. Det spændende er, at opdage hvordan der tegner sig en linje i drømmene. Det er ikke enkeltstående historier der udspiller sig, men mere en føljeton hvor de samme temaer optræder i forskellige scenarier – og hver eneste, nok så banale lille brik har betydning, ellers ville den ikke vise sig.  Det ubevidste har en enorm tålmodighed og kommer bare igen, og igen, indtil et tema er fattet, forstået og integreret.  Det med tålmodigheden er et vigtigt punkt, for jeg har ingen tålmodighed med mig selv. Min bevidsthed vil bare videre og have mere og det skal være nu! Men det ubevidste siger: nu ro på – vi skal nok nå det.  Neptuns tågede ubeslutsomhed, sætter Mars og Merkurs tålmodighed på prøve.  Det kan føles som at gå i en tåge en halv meter ved siden af mig selv… en mærkelig, ugroundet tilstand. Og meget typisk neptunsk. Yoga, dans, bevægelse, meditation og træning i at være til stede i nuet og mærke kroppen er god medicin under denne indflydelse – og en udfordring.

Neptun og Saturn

Når Neptun så småt begynder at trække ind over Saturn med en trigon, efter at have forladt Merkur, Venus og Mars med de erfaringer det så har givet –  har jeg en forventning om at det bliver en ny tur ned i skyggernes dal. Ikke voldsom og konfronterende, men mere som en invitation. Den identitet og de forsvar jeg gennem årene har bygget op omkring mig selv kan blive yderligere opløst og nedbrudt – kun for at noget nyt kan få plads. Det er som en “Fugl Fønix”, en form for kulmination på de meget massive neptunindflydelser mit horoskop er underlagt i disse år. Hvis jeg  bilder mig noget ind som ikke har reel gang på jorden, så bliver jeg simpelthen syg (jeg har Saturn i 6. hus).  Vanemæssigt fastlåste overbevisninger og trossystemer (jeg har Saturn i Skytten) vil forsvinde ud i den blå luft og blive afløst af en anderledes tilgang til livet og skabe bro mellem det fysiske og det spirituelle, som er kendetegnet ved Saturn/Neptun-aspekter: at gøre drømme til virkelighed.

Det gælder om at være i nuet, træde vande og flyde med – og som jeg hørte en klog mand på youtube  (jeg husker ikke hvem det var, for jeg hører så meget) sige i et foredrag om reinkarnation:   Take good care of your consciousness, it is the only thing you can take with you when you die.

 

Noget om femte hus

P1010607 antik2Lad os bare kaste os ud i legen.  I horoskopets femte hus, er vi i sportens, legens, kreativitetens, lystens og børnenes hus. Det er her vi flirter – ikke bare med hinanden, men også med ideer, tanker og impulser.  Femte hus er værkstedet hvor de spirende kræfter tumler sig.  Det er her vi afprøver, eksperimenterer, går på opdagelse, udtænker vilde scenarier, bygger luftkasteller og fantasifulde huse – ligesom da vi var børn.

Femte hus er børnenes hus – måske siger det ikke så meget om hvor mange børn du får – det ved jeg faktisk ikke noget om, men det siger måske noget om hvordan de børn du får har det.  Og især hvordan du har det med dem. Det kan endvidere sige noget om, hvordan du har det med din egen barnlighed i voksenlivet og hvordan du udtrykker dig. Det er i femte hus vi skaber nyt – uanset om det er en roman, et maleri, en skulptur, en sang eller et nyt lille menneske.

En workshop på I.C. Instituttet i Ringstedgade, ledet af Eva Ganvig og Cathrine Oppenheim gav mig ny indsigt i horoskopets femte hus.

På samme måde som beskrevet i “noget om ottende hus“, startede workshoppen med en brainstorm.  Hvad ved vi i forvejen om femte hus. Det kom der en hel tavlefuld ord op om, lige fra farven orange over sport og spil til sex og erotik. Og altså børn.

Efterfølgende havde de søde workshopledere arrangeret dans til en række forskellige musiknumre for at få gang i kroppen og fantasien.  Det gav anledning til meget grin og sjov og en skøn løssluppen stemning.  Så var vi klar til den indre rejse. En imagination ind i vores eget femte hus for at se hvad der gemmer sig der.

Vi sætter os godt tilrette og lukker øjnene. Cathrine guider. Vi begynder:

En energistrøm nede fra fodsålerne strømmer op igennem min krop. Den standser ved lænden og ligesom roterer i en spiral nogle gange hvorpå en finere strøm bevæger sig videre opad langs rygraden til indersiden af kraniets top. En lille åbning på toppen af issen lader små energispirer strømme ud, de bliver til grene og kviste med fine grønne skud. Det er som at se et træ folde sig ud over mit hoved. Det kilder. Jeg kommer til at le. Kanalen er åben.

Nu ser jeg at jeg går på en skovsti langs noget vand. Ved enden af stien toner et træhus frem. Det er gammelt og slidt. Lidt skævt, med to små tårne, en kvist og foran en veranda. Farverne på huset er falmede og flere steder er malingen skallet af. Ellers er indtrykket som jeg forestiller mig Pippi Langstrømpes Villa Villekulla.

Cathrine stemme siger: gå ind i huset og ind i rummet til venstre. Det er mit værelse som det så ud da jeg var barn.  Jeg kommer ind i mit værelse fra tiden i Berlin – da jeg var 5-6 år. Alle min legesager er der. Bamser, biler, farveblyanter,  ting og sager i træ og metal, som vi havde det i 1960’erne. På væggen hænger et stort spejl. Der hvor jeg klædte mig ud. I denne fantasi får jeg lyst til at gå ind i spejlet og se hvad der er bagved. – en grøn eng i et skovbryn, og jeg er klædt ud som en ung ridder eller prins. Jeg skal ud af værelset igen og Cathrine opfordrer til at tage en genstand med. Jeg finder den blokfløjte, som har ligget ude på græsset i haven, så den er blevet skrammet og skjoldet.

Efter den oplevelse beder Cathrine os om at betræde værelset til højre for indgangen – det er det voksne legeværelse.
Jeg kommer direkte ind i et bibliotek. Bøger fra gulv til loft. To højtsiddende vinduer. To dybe lænestole og en skrivepult.  Det er et rum jeg kender – og elsker at være i. Men jeg er ikke alene. Jeg ser hvordan skikkelser kommer ud af bøgerne, ud af reolerne. Tycho Brahe, Steno, Marie Curie, Sokrates, Platon… alverdens tænkere med alverdens viden viser sig. Jeg fornemmer en frydefuld rislen i kroppen. Mine bøger, mine venner, er her. Inden jeg forlader værelset skal jeg igen tage noget med. Jeg får øje på et par vandresko, en stråhat og en rygsæk – ja, det er tid at komme ud at gå og slippe tankegodset løs.

Her slutter fantasirejsen.

Efterfølgende deler vi oplevelsen i gruppen – med vores eget horoskop sat op på skærmen. Da jeg fortæller min historie, udbryder Cathrine: “du beskriver jo dit 12. hus”. Og det er rigtigt. Jeg har beskrevet min femte-hus-hersker, som er Venus  i Tvillingen i 12. hus. Jeg har en stor kærlighed til bøger, antikvariater og biblioteker. Så er det af mindre betydning hvilke planeter der er rent faktisk ligger i det femte hus. Husherskeren danner et baggrundstæppe for femtehus-aktivitet, og altså min kærlighed (Venus) til bl.a. bøger eller generelt viden (Tvilling). Neptun (transcendens) befinder sig i mit femte hus –  jeg holder meget af den her slags fantasirejser og dybdepsykologisk leg med symboler.

Men hvor blev det med børnene af? Jo, jeg har et barn, en nu voksen søn, og det pudsige er at han har ascendanten i Tvillingen – netop det tegn hvor min femtehushersker er placeret.

Noget om ottende hus

Et horoskop består af tre hovedelementer: Planeter, tegn og huse. Planeterne er horoskopets aktører, de har hver sin opgave. Tegnene er planetens psyke eller personlighed – hvordan planeten udspiller sin opgave. Husene er den fysiske dimension, der viser hvor – dvs på hvilket livsområde – planeten opererer med sin særlige opgave og personlighed.

Artiklen er udgivet i Horoskopbladet Stjernerne nr 11, Februar 2016 (Vandbærer)

Dette essay handler om det 8. Hus. Selv for garvede astrologer, kan det være et svært hus at have med at gøre, da det er omgærdet af mystik og myter. En veloplagt temadag på I.C. Instituttet (den ældste astrologiskole i Skandinavien) med de to inspirerende astrologer Eva Ganvig og Cathrine Oppenheim (redaktøser på Horoskopbladet Stjernerne) gav nogle gode input og perspektiver på tolkningen af det 8. Hus i horoskopet.

Det begyndtequanyin med en brainstorm. Hvilke ord og begreber kunne vi komme op med? Nogle af dem var disse:  Transformation, tabuer, fødsel og død, hemmeligheder, selvdestruktion, passion, enten/eller, provokation, normer, fordomme, tillid, seksualitet, jalousi, angst og frygt, besiddelse, andres ressourcer, arv, retsmedicin, undergravende virksomhed, soveværelset, ære, engagement, privatliv, forædling, atomkraft, kosteskab (som skeletterne ligger i), psykoterapi. 8. Hus er desuden associeret med Skorpionen og Pluto.

Så det er jo en temmelig kompleks affære at have med 8. Hus at gøre. En blandet cocktail må man sige, og efter min mening et af de mest grundlæggende huse for forståelse af den bagvedliggende bevidsthed af menneskelig eksistens.

Tegnet som husspidsen falder i, og planeter i huset, afgør hvordan man oplever og lever med sine 8.hustemaer. I mit eget tilfælde, ligger husspidsen i Stenbukken og giver dermed huset en stenbukkegrundtone og Månen står i  Vandbærerens tegn. Det er ret modstridende energier. En regelbundet og struktureret energi, der går frem med forsigtighed og helst følger gældende normer (Stenbuk), bliver udfordret af en svingende måne hvis opgave det er at styre følelseslivet på en systematisk iagttagende og  intellektuelt fortolkende måde (Vandbærer) – her er der ingen sentimentalitet.

En guidet meditation på 8. Hus gav en spændende indfaldsvinkel, som man ikke kan læse om i bøgerne, og som på forbløffende vis gav sammenfaldende oplevelser hos flere af deltagerne – måske arketypiske elementer.

Cathrine Oppenheim guider og billederne opstår som følge af hendes ord samt musikken der ledsager meditationen:

Jeg ser en dør. En meget smuk, tung trædør indrammet af ornamenter der forestiller drager, ligesom kinesisk i det. Farverne er røde og gyldne, døren er mosgrøn. Selve huset er som en meget stor norsk bjælkehytte, og sort. Døren er tung og træg. Jeg skal arbejde for at få den op. Indenfor møder jeg et stort, ja kæmpestort, mørke. Selv om jeg ikke kan se noget, fornemmer jeg et uendeligt stort rundt rum – kugleformet. Gulvet er plant og til at stå på, det gynger lidt, men når jeg træder på det bliver det hårdt som glas. Jeg ser enkelte spotlys lidt oppe til højre, de er kuglerunde og afgrænsede, måske 20 cm i diameter. I hvert spotlys står der en figur som jeg ikke kan skelne hvad er. Der er syv-otte stykker. Jeg har vænnet mig til mørket og ser at der under gulvet – som er transparent – flyder smalle røde strømme på kryds og tværs. Blod? Jeg ser også at gulvet bæres oppe af mennesker. Jeg fornemmer at det er mennesker jeg er forbundet med. Forfædre? Mine egne tidligere liv?

Spotlysene og figurerne tiltrækker min opmærksomhed og jeg kigger nærmere på dem. Det er tilsyneladende religiøse figurer,  selv om jeg ikke umiddelbart kender symbolikken, bortset fra en der minder mig om gudindefiguren “Quan Yin”. Igen orientalske temaer ligesom på døren og ellers abstrakte former, i bløde svungne buer. Mørket er godt. Der er ingen angst, ingen frygt. Tværtimod synes mørket at være beskyttende, som et sted at tage tilflugt, når livet i verden bliver for overvældende. Der er noget beroligende i det.

Jeg får en oplevelse af, at her har vi at gøre med videregivelse. At blodstrømmene under gulvet, og menneskene der bærer det oppe, har noget at gøre med dna. Jeg bærer dna fra mine forfædre og giver det videre til mine efterkommere. Det kan være i fysisk forstand, som i fødslen – selve inkarnationen – og det kan være i overført betydning, som den historie jeg lever og giver videre som erfaring.

Flere af deltagerne havde oplevelsen af at møde mørke – og at det var et godt og trygt mørke. Flere havde også elementer af det religiøse med i oplevelsen – det er jo traditionelt 9. Hus der viser noget om religiøsitet – men her kan vi måske sondre: 8. Hus viser en universel spiritualitet, som den udspiller sig udenfor religiøse institutioner eller sekter, som et indre behov eller indre viden, hvor 9. Hus er de etablerede religioners hus? Mærkeligt nok, var der ingen der havde oplevelsen af angst, som også traditionelt forbindes med 8. Hus. Måske skal der også her sondres? Det er ikke i 8.huset vi finder angst… men der hvor Skorpionen og Pluto befinder sig.

Som afslutning på temadagen fik hver deltager mulighed for at knytte et enkelt ord til 8. Hus. Havde noget ændret sig siden brainstormen af holdets paratviden om formiddagen?

Her er de enkelte afslutningsord, kommentarerne er mine egne efterfølgende refleksioner:

Transformation, vi beholder ideen om at der i 8. Hus kan finde en transformation sted, af de områder der er vist af planeter og tegn knyttet til huset.

Ressourcer, også en gammelkendt term, der indikerer at der er noget at komme efter. Almindeligvis er det andres værdier, ting og penge – lige fra partnerens til statens ejendom – samt arv, legater og understøttelse.

Indvielse, den dybere tilgang til eksistensens transcendente tilstande, spiritualitet.

DNA, modtagelse og viderebringelse af særlige egenskaber. Slægters hukommelse og overlevering på celleplan.

Overvindelse, af modstande, frygt og tabuer nedlagt i husets temaer. At overvinde livet – gennemleve overgange.

Livsopgaver, den bagvedliggende bevidstheds grundnatur der skubber os i den retning det er meningen vi skal, uanset hvad resten af horoskopet ellers byder på af omveje og krumspring.

Social arv, minder lidt om DNA – at viderebringe forfædres og -mødres mønstre på godt og ondt. Det må indeholde en ide om hvordan dårlige mønstre brydes.

Cyklus, opbygning og nedbrydning – fødsel og død. Måske også økosystemer, genanvendelse af affald, optagelse og udskillelse. Et klassisk 8.hustema.

Heling/healing, hvordan de skjulte egenskaber kan føre til heling når de bliver bevidstgjorte. Helbredelse, fysisk og psykisk – som når man lærer at leve med og håndtere sine skyggesider?

Før-og-efter-livet, igen et fødsel-dødtema – klassisk 8. hus.

Tillid, til at tingene, trods alt er som de skal være.

Den oplevelsesorienterede undervisningsform passer mig godt og har givet en dybere indsigt i de kræfter og energier der kan være på spil i et horoskop, når der bliver sat spot på et enkelt element. Den næste temadag vil handle om det legende og kreative 5. hus som har et helt andet gefühl.  Det bliver interessant at se hvad det kan bringe. Derom mere når den tid kommer.

Solformørkelsen marts 2015

Det er 20. marts 2015. Solformørkelsen er over os i skrivende stund. Jeg følger med i det på DR2, fordi der er overskyet i København. Der er en forventningsfuld stemning i luften og en hel del hype fra reporternes side så jeg skruer ned for lyden for at slippe for hurtigsnakkeriet og bare følge med i billederne der sendes fra Gedser. København er tykt overskyet, så der kan man intet se.

Astrologisk finder det sted på den sidste grad i fiskens tegn – som efter sigende er et meget sensitivt punkt fordi det er den sidste grad i dyrekredsen før solen går i Vædderen. Det er forårsjævndøgn og tillige det astrologiske nytår. Solen starter forfra i dyrekredsen lige før midnat i nat.

Solformørkelsen er også en nymåne, som vi jo har hver måned, når sol og måne står på samme grad. Nogle astrologer mener at det er her man bedst kan starte på noget nyt, andre mener det stik modsatte. Så kan man jo blive noget forvirret. Men da en konjunktion, som det er, altid er startpunktet for en cyklus vil jeg mene at ny begyndelse må være en plausibel fortolkning – men efter et lille stop – en tænkepause, indtil månen viser sin skarpe segl påny. Man kan med fordel bruge dagen til at mærke efter i sig selv – meditere over vinteren der er gået og måske se en ny retning, hvis det er aktuelt.

Klokken er 10.50 og lyset er et gulligt tusmørke. Fuglekvidderet er aftaget. Det er tydeligt at det ikke bare er skydækket der skaber disen, men også det at solen er næsten dækket i disse minutter. Det går hurtigt forbi og lyset forandrer sig igen minut for minut og kommer i løbet af af ti minutter igen op på fuld styrke.
Det er forunderligt at blive mindet om at vi bare er en lille jordklode i uendeligt univers af galaxer og stjerner og sikkert også liv et eller andet sted i en eller anden form. Det er godt lige at få øje på, når selvbevidstheden og egoet bliver for støjende og når holdninger og livssyn bekriger hinanden. Det kan blive svært at få øje på meningen med at mennesker sprænger, skyder og slås med hinanden rundt omkring i verden, når vi lige vender blikket udad og i helikopterperspektiv – eller rumskibsperspektiv – hvor bliver verden og det enkelte individ dog ubetydeligt!

En gang for mange år siden, da jeg skulle op til studentereksamen, havde jeg voldsomme nerver på dagen før og var fuldstændig fyldt op af eksamensangst. Det var fuldmåne og en mild sommeraften. Jeg sad på en bænk ved søerne i København og forestillede mig at jeg sad på månen og kiggede ned på jorden – og med et var min eksamensangst væk. Jeg gik op med passende spænding – uden at gå i sort – og bestod selvfølgelig!

Glædeligt forårsjævndøgn!