Hvad er astrologi?

Vi behøver bare gå ud og kigge op på nattehimlen et mørkt sted på jorden, så er de der.  Planeterne,  der giver os magien og eventyret i hænde.  Fra vores jordiske synsvinkel  ser vi Sol, Måne og planeter dreje rundt om jorden. Men vi ved godt at det er Jorden og planeterne, der bevæger sig i elliptiske baner om Solen.   Det forunderlige er at vi ved at aflæse himlens sprog, kan finde vejledning til vores liv og færden.  Det hedder astrologi, læren om stjerner.

Trækker vi det hele ned på skrivebordet, får vi et todimensionelt billede af det bælte i himmelrummet omkring os, der kaldes for Dyrekredsen – stjernetegnene. På baggrund af stjernetegnene finder vi planeternes positioner i tid og rum – og så har vi et horoskop.

Forudsigelser

At forudsige hændelser i fremtiden, er nok det de fleste forstår ved astrologi. Det er dog for  begrænset,  at tro alt er forud fastlagt, at vi ikke har en fri vilje. En diskussion der har fundet sted i århundreder. Og dog er der en forunderlig sammenhæng mellem det vi kan aflæse i horoskopet og vores liv og færden som mennesker.

Astrologi er for mig et redskab til forståelse af hvordan tilværelsen  udfolder sig i et større perspektiv.  Vi kan se hvornår der er udfordringer og vi kan se hvornår livet er mere i flow på forskellige livsområder. Vi kan dykke  ned i detaljer under de store linjer og tale om de temaer der viser sig,  ud fra den aktuelle livssituation.  Horoskopet skal tolkes i en kontekst, for at give mening – altså  et menneske eller en kollektiv hændelse.

At kunne tyde et horoskop, kræver grundigt kendskab til betydningen af de tre vigtige “ben” i astrologien: Planeter, tegn og huse (eller felter). Det svarer til at lære at læse noder, matematik eller sin første ABC. Når først koden er knækket, kan magien begynde. Det er et studium der har en tendens til at vokse – og det holder aldrig op, medmindre man forlader faget.  Der er en besynderlig tendens til, at er man først blevet smittet med den astrologiske virus, så bliver man den aldrig mere kvit. Det er som om man bliver valgt af astrologien – ikke den anden vej rundt.

Bagudsigelser

Måden at blive klog på astrologi på, er at iagttage hvad der foregår og sammenholde det med de aktuelle astrologiske faktorer. Derfor er “bagudsigelser”, at se tilbage i historien værdifuldt. Analyser af aspekter  og konstellationer i forbindelse med hændelser, giver  fingerpeg om hvad vi kan forvente i fremtiden.

Der vil aldrig komme den samme konstellation flere gange. Derfor vil det heller aldrig være muligt at opstille videnskabelige forsøg med astrologi og få de samme resultater. Dertil er variablerne for… variable. Foruden det faktum, at mennesket er et kaotisk væsen.  Følelser er flygtige og uregelmæssige. De kan have de forskelligste former og udtryk. Vi kan kun tilnærme os forudsigelse af en mulig tendens – og bruge intuitionen og fantasien til at beskrive det.

I det 21. århundrede er astrologien ved at få en renæssance, som et vægtigt bidrag til en kosmologi, der nødvendigvis må inddrage ny viden om hvad bevidsthed er. For, hvordan kan det være at astrologi “virker”? Hvad er det der gør at vi kan aflæse en tegning af et himmelrum og få mening i det i forhold til et menneskeliv såvel som til  den evolution der er foregået siden Big Bang – og som fortsætter uendeligt, eller indtil Solen slukker. For det gør den. Engang.

Renæssancen er formentlig en følge af internettets globalisering af det astrologiske miljø. Det boomer simpelthen med podcast,  videoer og hjemmesider fra astrologer der deler viden,  workshops og webinars på internationalt plan. Der har ikke nogensinde i historien væres så let adgang til astrologisk indsigt og viden af usædvanligt høj kvalitet, som der er nu – og jeg tror kun det vil vokse.