Alkymi

nigredo
hvor lyset undflyr
og hjertet
favnes i jordemørke

albedo
hvor skyggen fortrænges
og hjertet
blindes af himmelhvidhed

rubedo
hvor solopgangens ild slår luer
og hjertet
bades i kærlighedsblod